Kokemuksia toiminnasta: Porin yliopistokesuksen koordinaatioyksikkö

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköllä on tärkeä rooli muun muassa alueellisen näkyvyyden ja yliopistokeskuksen sisäisen yhteistyön mahdollistajana. Koordinaatioyksikkö on seurannut ja tukenut ASTe-hankkeen toteutusta toimikauden ajan. Yksikön edustajat, Porin yliopistokeskuksen johtaja, professori Tarmo Lipping ja Porin yliopistokeskuksen koordinaattori Miina Yliluoma, avasivat näkemyksiään ASTe-projektista hankkeen päättyessä.

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on ollut yksi ASTe-hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Koordinaatioyksikkö on jakanut tietoa ASTe-hankkeen tilaisuuksista ja tehnyt myös yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi yksikkö on ollut mukana UCPori Career & Coaching -verkkosivujen sisältöjen muotoilussa.

Työelämäyhteyksiä läpi opintojen

UCPorin koordinaatioyksikön, kuten ASTe-hankkeenkin, toiminta huomioi kaikki Porin yliopistokeskuksella toimivat koulutusohjelmat. ASTe-hankkeen tavoitteena ollut tuoda esiin Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta ja edistää kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia työelämäyhteyksien muodostamiseen opintojen aikana. Ne ovat keskeisiä teemoja myös Porin yliopistokeskuksen sisäiselle organisoinnille.

Työelämäyhteistyö leikkaa Porin yliopistokeskuksen strategiaa ja sen lakisääteisiä tehtäviä eli tutkimukseen perustuvaa opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta, painottavat Miina Yliluoma ja Tarmo Lipping. Opintojen aikaiset työelämäkytkökset tukevat motivaatiota ja kokemusta merkityksellisestä tekemisestä, minkä lisäksi opiskelijat saavat niiden kautta näkymiä oman koulutusalan työllistymismahdollisuuksiin ja mahdollisiin työtehtäviin, kertoo Tarmo Lipping, ”Kaikissa tilanteissa opiskelijoille on tärkeää kehittää omaa asiantuntijuuttaan”, hän toteaa ja jatkaa muistuttamalla, että työelämäyhteyksien kautta Porin yliopistokeskuksella tuotettu tieto hyödyttää myös ympäröiviä yhteisöjä. Lipping täydentääkin Porin yliopistokeskuksen olevan olemassa aluetta varten.

Uutta tietämystä ja konkreettista työelämään tutustumista

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön piirissä ASTe-hankkeeseen on oltu tyytyväisiä. Tarmo Lipping ja Miina Yliluoma kuvailivat hanketta erittäin tarpeelliseksi, hyvin toteutetuksi ja erinomaisesti onnistuneeksi. Lipping kannustaakin kaikkia opiskelijoita tutustumaan projektin aikaisiin työelämäyhteistyön toimintamuotoihin ja muihin tuotoksiin esimerkiksi opintojen suunnittelun tukena.

Porin yliopistokeskuksen koordinaatiotaholle ASTe-hankkeen toiminta on näyttäytynyt aktiivisena ja monipuolisena. ASTe-hankkeessa on muun muassa tuotettu tietoa työelämästä ja mahdollistettu opiskelijoille konkreettista työelämään tutustumista, jossa he ovat päässeet osoittamaan kiinnostuksensa, haastatellut luettelevat. Minna Yliluoma toteaa, että ASTe -hankkeen työelämäyhteistyö on kehittänyt Porin yliopistokeskuksen toimintojen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueella.

Hankkeen toiminnot ovat lisänneet molemminpuolista tietämystä opiskelijoiden ja työnantajien taholla. Lisäksi hanke on tarjonnut opiskelijoille työvälineet oman akateemisen osaamiseensa sanoittamiseksi. ASTe-hankkeen toimet ovat hyödyttäneet kaikkia Porin yliopistokeskuksen yksiköitä esimerkiksi lisäämällä tietoutta Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta alueen työnantajien keskuudessa. Tarmo Lipping nostaa esiin myös viestinnän ja näkyvyyden. Lippingin mukaan hanke ”ei ole voinut jäädä huomaamatta eikä sitä ole voinut ohittaa, kun on yliopistokeskuksen tiloissa ollut”.

Kestäviä ratkaisuja työllistymisen tueksi

Merkittävä osa Porin yliopistokeskukselta valmistuneista maistereista ja diplomi-insinööreistä työllistyy jo tällä hetkellä alueen yrityksiin, julkiselle sektorille ja yhdistyksiin. Tarmo Lippingin mukaan opiskelijoiden ja työelämän välinen yhteistyö on kestoaihe – teema, jota pidetään jatkuvasti esillä, mutta joka ei ole koskaan tarpeeksi valmis. Uusia pysyviä tuloksia on kuitenkin ASTe-hankkeessa saatu. Molemmat UCPorin koordinaatioyksikön edustajat tuovat esiin, että osa ASTe-hankkeessa pilotoiduista konsepteista on tarkoitus sisällyttää UCPorin koordinaatioyksikön toimintaan. ”Tästä mainittakoon ainakin UCPori Speed Networking -pikaverkostoitumistapahtuma, jota tullaan järjestämään vuosittain”, kertoo koordinaattori Miina Yliluoma.

Luottoa on siihen, että ASTe-hankkeessa esiin nousseita ajatuksia voidaan jatkossakin hyödyntää opiskelijoiden asiantuntijuutta esillä pidettäessä. Myös pidemmän aikavälin vaikutuksiin suhtaudutaan optimistisesti. ”Uskon, että näillä on vaikutusta siihen, että Porin ylipistokeskuksesta valmistuneet työllistyvät”, arvioi Lipping.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *