Sähköisten tehtävien arviointi – uhka vai mahdollisuus? (Reetta Almqvist)

Tässä osiossa opiskelijat saivat kirjoittaa Jyväskylästä kotikirjoitelmansa. Työn sai palauttaa videona ja osin valmiiksi kirjoitettuna, mutta samalla suullisena tehtävänä tai perinteisesti kirjoittamalla, mutta työhön tuli sisällyttää kuvia aiheesta ja/tai kuvatekstejä. Kannustin tällä kertaa nimenomaan valikoimaan osuvia kuvia ja kirjoittamaan myös kuvatekstejä.

Ongelmaksi muodostui heti alkuunsa se, että olin antanut kurssilaisille kirjoittamisesta ohjeistuksen jo aivan ensimmäisellä tunnilla. Teamsissa oli kurssisuunnitelma valmiina ja jouduin muokkaamaan tuota alkuperäistä tehtävänantoa sillä seurauksella, että siitä tuli omastakin mielestäni sekava. Tämä näkyi jossain määrin tuotoksissa ja myös siinä, että opiskelijat kysyivät jonkin verran tehtävänannon täsmennyksiä.

Opiskelijat eivät lähteneet videoimaan kaupunkiaan, vaan tyytyivät melko perinteisiin kirjoitustehtäviin. Kuvien käyttö oli kuitenkin runsasta ja opettajaa lukijana ihastutti ja virkisti tekstien valokuvat. Siinä mielessä onnistunut kokeilu ja olin tyytyväinen Tainan tunnin antiin siitä, että kehotti meitä kannustamaan opiskelijoita monipuolisempien tekstien tuottamiseen multimedian avulla. Yksi opiskelijapari oli tehnyt PowerPointina esityksensä, mutta muuten oli turhan monta yksilötyötä eli työmäärä ei juuri vähentynyt.

Otsikolla viittaan siihen, että tuli jälleen todettua esim. juuri PP-esitysten korjaamisen hankaluus. Tämän DigiLust-vuoden jälkeenkään en ole löytänyt tarpeeksi nopeaa tapaa 30 opiskelijan kokoisten ryhmien kirjoitelmien palautteen antoon. Jatkossa pyydän esitysten palautukset ensin  esim. pdf-muodossa, jolloin voin lisätä niihin kommentit ja palauttaa kommentoidut versiot. Tätä PP-esitystähän ei ollut tarkoitus esittää/palauttaa kuin opettajalle ja nyt en tajunnut, että olisin voinut korjata ko. kirjoitustyön etukäteen. Tärkeää myös ohjeistaa tarkasti.

Useimmat opiskelijat kirjoittivat kirjoitelmansa Teamsiin oman nimensä alle palautuskansioon ja monissa töissä oli useampiakin hyvin valittuja kuvia. Liittämäni video tehtävänannossa ja Jyväskylän kaupungin sivut olivat virikkeenä, mutta jäin miettimään kuinka paljon ne ohjasivat tuotoksia. Opiskelijoilta en ehtinyt kerätä palautetta tämän tyyppisestä tehtävänannosta.

Reetta Almqvist

Kommentit

Ainahan valmista eli olemassa olevaa materiaalia toki voi hyödyntää, mutta rajansa toki kaikella, jos opettaja huomaa selkeästi tekstin olevan kopipeistattua. Turnitin-työkalua (joka Gradiassa käytössä) voi plagiointitapauksissa käyttää apuna.
Nyt poikkeustilanne saattoi laittaa jotkut myös oikaisemaan tehtävän tuottamisessa.
Visuaaliset elementit ovat toki aina mukavia lukijan kannalta, kunhan muistetaan, että kieli on se elementti, mihin pääosa arvioinnista kohdistuu; ja myös kuvia koskevat tekijänoikeudet!
Muistaakseni kokeilitkin jossain vaiheessa äänipalautteen antamista kirjoitustehtävistä, eli kuinkahan monta minuuttia per teksti voisi olla kohtuullinen työmäärä opettajalle, jos tekstejä on esim. 30? Tämä on nyt retorinen kysymys, mutta kun ryhmiä on monta, niin viisikin minuuttia tekstiä kohti on paljon.

Merja Saariaho

1.5.2020 08:47

Hei Reetta,

hienoa, että otit kokeilun teemaksi visuaalisuuden/multimodaalisuuden lisäämisen yhteen kurssin tehtävään. Kuten kirjoitit, on tekstejä kivempi lukea, kun niiden joukossa on myös kuvia/videota. Pidän myös tärkeänä, että olet antanut tehtävänannon videon muodossa, ja siten antanut esimerkin millainen tehtävän tuotos voi olla.

Jäin pohtimaan kysymystäsi PP-esitysten kommentoinnin hankaluudesta. Voisiko olla mahdollista hyödyntää powerpointin kommentti/äänikommentti- mahdollisuutta? Äänikommentti on yksinkertainen nauhoittaa eikä vaadi videointia. Toisena ideana mietin, että jos ryhmä tekee useamman kirjallisen tuotoksen kurssin aikana, voisiko jostakin tuotoksesta antaa yleispalautteen koko ryhmälle ja pyytää opiskelijoita sitten soveltamaan kommentteja omaan tuotokseensa? Viimeisenä tuli mieleen myös vertaispalaute ryhmissä ennen palautusta opettajalle. Ryhmissähän on yleensä monentasoisia opiskeljoita, joten olisiko mahdollista käyttää tunnista esim. 30 min, jakaa opiskelijat 3-4 hengen ryhmiin ja pyytää heitä antamaan vertaispalautetta toistensa tuotoksista? Opettaja voisi sitten kiertää ja auttaa kielen kanssa. Tämän jälkeen olisi joko tunnilla/kotona aikaa vielä muokata omaa tuotosta ennen kuin se palautetaan opettajalle. Tällä tavoin opiskelijat voisivat oppia toisiltaan ja mikäli päädyt antamaan henk.koht. kirjallisen palautteen, olisi palautteenanto nopeampaa kun osa virheistä on korjattu jo tunnilla. 🙂

Tanja Tervonen

30.4.2020 14:15

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *