Osaamisen arviointi käyttäen Moodlen tenttityökalua (Riitta Raimovaara)

Pandemia vauhditti digiloikkaani ja tuntuu kuin olisin tehnyt ennätyksen kovan treenikauden jälkeen aivan kuin urheilija. DigiLust -hankkeen anti tuli oikeasti käyttöön ja auttoi onnistumaan omassa työssä.

Arviointi-teeman alla halusin perehtyä Moodlen tenttityökaluun ja toteutin kokeiluni samalla verkkokurssilla ”Ruotsin kieliopin perusteet 3 op” kuin aiemmat DigiLust -kokeilut, joskin eri toteutuksella.

Poikkeustilan ja oman innostuksen siivittämänä teetin kyseisellä opiskelijaryhmällä neljä Moodle -tenttiä kahden viikon välein. Neljäs tentti oli viikolla 18, jolloin kyseiset opinnot päättyivät.

Aluksi tutustuin Moodlen tenttivalikoimaan, jossa oli 17 erilaista tenttityyppiä tarjolla. Käytin monivalintatenttiä substantiivien ja adjektiivien testaamiseen, verbien testaamiseen lyhytvastaus -tenttiä, prepositioiden ja pronominien testaamiseen monivalintatenttiä ja sanajärjestysasioiden testaamiseen puolestaan monivalintatentin ja lyhytvastaus -tentin yhdistelmää huomattuani kokeilun aikana, että joka kysymykseen saattoi valita erilaisen tenttimistavan. Kussakin tentissä oli 30 kysymystä.

Palkitsevaa tenttityökalun käytössä oli se, että tehtävä- ja tenttikohtaiset arvioinnit palautteineen tulivat valmiina pakettina sekä opiskelijalle että minulle. Normaalin aika-ajastuksen lisäksi tenttityökalulla pystyi säätämään mm. yrityskerrat, kysymysten arpomisen sekä paljonko opiskelijalle näytetään yrityskertojen välissä esim. näytetäänkö ainoastaan pisteet ja oikein/väärin palaute vaiko aina myös oikea vastaus jne. Erilaisia mahdollisuuksia ilmaantui sitä mukaa kun perehtyi asiaan.

Kokeilussa oli myös haasteita esim. tenttityökalun haltuun ottaminen ja tenttimateriaalin tuottaminen oli työlästä. Minulta meni yksittäisen tentin laatimiseen 4-6 tuntia sisältäen tentin testauksen testinäkymän kautta. Testaus oli syytä tehdä, sillä lopullinen tenttinäkymä osoittautui erilaiseksi kuin laadittaessa esim. minulta meinasi jäädä kaikki ohjeistukset pois, kun en kirjoittanut niitä oikeaan kohtaan tenttiä laatiessani.

Punnitsin tenttityökalun edut ja haitat ja päätin jatkaa sen käyttöä koko kurssin ajan. Aioin käyttää tätä työkalua myös jatkossa ja perehtyä yhä useampaan tenttityyppiin.

Opiskelijat olivat aika innoissaan Moodle-tenteistä. Aktiivisimmat kyselivät etukäteen, milloin seuraava tentti taas julkaistaan. Tein ensimmäisen tentin jälkeen asiasta lyhyen Google Forms -kyselyn, jonka tulokset ovat alla. Kahdeksan opiskelijaa (max.18) vastasi kyselyyn. Kysely oli auki 6 tuntia yhtenä perjantaina.

Riitta Raimovaara, TAMK

Kommentit

Hei Riitta!

Kiva, että kokeilit Moodlen tentti-aktiviteettia tässä osiossa. Vaikuttaa, että kokeilu onnistui hyvin, vaikka vaati hieman aikaa tehtävien laatimis-vaiheessa. Hyvä, että olet näin alkuun valinnut kaksi eri vaihtoehtoa, eli monivalinta- ja lyhyt vastaus- vaihtoehdot ja perehtynyt niihin enemmän.

Panostuksesi tenttitehtävien tekoon näkyy myös opiskelijoiden vastauksissa, sillä kaikki vastanneet olivat kokeneet kysymysten mitanneen osaamista. Tehtäviä on varmasti helpompi lähteä kehittämään ja laajentamaan, nyt kun ensimmäinen kokeilu on tehty. 🙂

Kiinnitin huomiota myös siihen, että valtaosa on kokenut oppineensa tentin aikana, mikä on hyvä! Tentti ei ole ollut vain testaamista varten vaan myös sen aikana on tapahtunut oppimista ja ymmärtämistä.

Tanja Tervonen

19.5.2020 10:53

Hei Riitta,
sinä olet todellakin ottanut digin haltuun. Onnittelut!

Tehokkaasti ahkeroitu, vaikka tekemistä riitti ja aikaa kului. Neljä tenttiä ja Forms -kysely ovat määrällisesti erittäin paljon ja aikaa meni kymmeniä tunteja. Ymmärsin, että olet kaiken tämän jälkeenkin tyytyväinen, koska aiot käyttää Moodlen tenttityökalua myös jatkossa. Hienoa huomata, että opiskelijatkin ottivat tentit innolla vastaan. Täydet 100% haluaa jatkaa digitestien tekemistä.
Moodlen tenttivalikoima kuulostaa hurjan laajalta ja monipuoliselta. Valitsemasi monivalintatentti ja lyhytvastaus olivat kuitenkin vastausten läpikäymisen ja arvioinnin kannalta varmaan oivat vaihtoehdot. Testasit ruotsin rakenteita erittäin perusteellisesti (substantiivit, adjektiivit, verbit, pronominit ja sanajärjestys). Sinulla on kattava verkkokurssi valmiina. 😊

Terveisin Tiina

Tiina Nokkonen

10.5.2020 21:22

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *