E-portfolio oman oppimisen tukena (Nelli Nyström)

Voisiko e-portfolion tekeminen auttaa opiskelijoita seuraamaan omaa oppimistaan ja kielitaidon kehittymistä? Pohdin tätä ja syksyn alussa päätin, että haluan kokeilla e-portfolion tekemistä yhden ryhmän kanssa.

Toteutin kokeilun ruotsin kurssilla tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijoiden kanssa. Kurssillani halusin, että opiskelijat kehittäisivät reflektointi- ja itsearviointitaitoja sekä seuraisivat tarkemmin kielitaidon kehittymistä ja asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda monimediainen e-portfolio Office 365:n sovelluksen Swayn avulla. Kurssilla kutsuin portfoliota kurssipäiväkirjaksi. Portfolio toimi siis kurssipäiväkirjana siitä, mitä opiskelijat tekivät ja oppivat kurssin aikana. E-portfolion, tai kurssipäiväkirjan, piti sisältää ainakin seuraavat asiat:

– opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet kurssille

– kurssin kirjalliset tehtävät ja niiden reflektointi

– suullinen videotehtävä ja sen reflektointi

– kurssireflektointi

Tämän lisäksi opiskelijat saivat halutessaan lisätä muuta sisältöä.

Opiskelijat aloittivat portfolion tekemisen heti kurssin alussa ja saivat tehdä portfoliota koko kurssin ajan. Opiskelijat saivat osalla tunneista aikaa portfolion tekemiseen, jotta kaikki varmasti tekisivät portfoliota kurssin aikana. Kurssin puolessa välissä opiskelijat saivat palautetta portfolion sisällöstä ja kielestä. Kaikki onnistuivat jakamaan linkin Swayhin, joten sain helposti annettua palautetta kaikille. Opiskelijat saivat palautteen jälkeen muokata ensimmäistä versiota ja jatkaa portfolion täydentämistä.

Kurssin lopussa keräsin opiskelijoilta palautetta e-portfoliosta ja Swaysta. Kysyin opiskelijoilta muun muassa Swayn hyvistä ja huonoista puolista sekä mitä hyötyä kurssipäiväkirjan tekemisestä oli heille ja miten he kehittäisivät kurssipäiväkirjaa. Ryhmä koostui 18 opiskelijasta ja kaikki opiskelijat vastasivat kyselyyn. Vain kaksi opiskelijaa oli käyttänyt Swayta aikaisemmin, joten Sway ei ollut tuttu sovellus suurimmalle osalle opiskelijoista.

Sway soveltui opiskelijoiden mielestä melko hyvin e-portfolion tekemiseen (keskiarvo 3,72 asteikolla 1–5). Opiskelijoiden mielestä Swayn parhaita puolia olivat selkeys ja helppokäyttöisyys. Lisäksi hyviksi puoliksi mainittiin valmiit pohjat ja visuaalisuus. Huonoissa puolissa tuli esille se, että uuden sovelluksen käyttäminen vaati alussa jonkun verran harjoittelua. Vastauksissa mainittiin myös Swayn rajoitetut muokkausmahdollisuudet ja se, että joku toinen sovellus tai ohjelma olisi voinut olla parempi vaihtoehto.

Kurssipäiväkirjan hyötyinä moni mainitsi ilokseni, että omien tehtävien reflektointi ja korjaaminen oli tukenut oppimista. Monessa vastauksessa koettiin hyödylliseksi myös se, että portfolion takia kurssilla tuli harjoiteltua kirjoittamista enemmän ja tuli palattua käsiteltyihin asioihin uudestaan. Kehityskohteina mainittiin muun muassa seuraavat asiat: enemmän reflektointitehtäviä ja apukysymyksiä, lisää pienempiä tehtäviä ja suurempi vaikutus kurssin arvosanaan. Osan mielestä kurssipäiväkirja oli toimiva jo nyt.

Opiskelijat palauttavat valmiit versiot portfolioista vasta tenttien jälkeen, joten en ole vielä nähnyt opiskelijoiden lopullisia tuotoksia. Tulen kevätlukukaudella jatkamaan e-portfolion tekemistä toisen ryhmän kanssa, joten on ollut mukava nähdä, että opiskelijat kokevat, että portfoliosta on ollut hyötyä kurssilla. Koen itse, että Sway sopii hyvin portfolion tekemiseen, mutta kevään osalta mietin, voisivatko opiskelijat halutessaan valita jonkun toisen sovelluksen tai ohjelman. Koska portfolio sisältää kirjallisia ja suullisia tehtäviä, tulee opiskelijoiden valita sovellus, missä tekstin lisäksi myös äänen/videon lisääminen onnistuu. Lisäksi aion vielä miettiä portfolion sisältöä, eli haluanko muuttaa tehtäviä tai antaa opiskelijoille vaihtoehtoja. Arviointi on nyt ollut asteikolla hyväksytty–hylätty, mutta pohdin myös, olisiko joku toinen arviointiasteikko motivoivampi opiskelijoiden mielestä.

Nelli Nyström

Kommentit

Hei Nelli!

Suunnitelmasi oli hyvin laadittu, mielenkiintoinen ja toteutus laadittu hyvin. Tehtävien monipuolisuus oli myös hyvä valinta, ja oli mukava kuulla, että opiskelijat itse reflektoivat tehtäviään hyvin, ja kaiketi kokivatkin tehtävät mielekkäiksi.

Itsellänikin on samoja kokemuksia, että sähköinen kurssipäiväkirja koetaan hyväksi avuksi kurssilla kuin kurssilla.

Mukavia lukuhetkiä portfolioiden parissa!

Marika Mattila

26.4.2020 15:17

Portfolio-ajattelu toimiikin aikuisemmilla oppijoilla paremmin kuin kuin juuri opiskelun aloittaneilla lukiolaisilla (omat kokemukseni).
Opiskelijoillasi oli tarpeeksi aikaa tähän opintojaksoin, mikä palautteesta päätelleen lisäsi sen mielekkyyttä.
Swayssa on tosiaankin paljon rajoitteita, vaikka se onkin äärettömän helppokäyttöinen.

Merja Saariaho

7.2.2020 07:47

Hei Nelli,

kiva kuulla, että kokeilu sujui hyvin ja että opiskelijat ovat kokeneet kurssipäiväkirjan pitämisen hyödylliseksi.

Muutamassa muussakin Sway-tekstissä on pohdittu vaihtoehdon antamista mitä tulee itse ohjelmaan ja esim. Adobe Spark voisi olla yksi ohjelma, jonka voisi mainita vaihtoehtona.

Olen myös itse pohtinut, pitäisikö vaadittavien osien määrää tiputtaa ja antaa opiskelijoille hieman vapaammat kädet sisällön suhteen. Mielestäni on hyvä, jos mukana on tavoitteet kurssille sekä kurssin reflektointi, mutta ehkä muun sisällön suhteen voisi toimia myös se, että mukana pitää olla 1-2 suullista sekä 1-2 kirjallista tehtävää/reflektointia. Täytyy ehkä vain kokeilla ja katsoa miten tuo ohjeistus toimisi. 🙂

Kivoja lukuhetkiä lopullisten tuotosten kanssa! Itselleni ne olivat todella antoisia, sillä oli todella hienoa huomata miten hyvin opiskelijat reflektoivat omien tavoitteiden saavuttamista ja miten heidän kielitaitonsa oli kurssin aikana parantunut.

Tanja Tervonen

20.12.2019 11:16

Kokeilusi kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluaisin tietää siitä enemmän: Miten ohjeistit tehtävät ja millaisia tehtäviä ylipäätään opiskelijat tekivät? Olisi kiva myös nähdä, miltä kurssipäiväkirjat näyttävät valmiina. Hyvä, muuten, että käytät sanaa ”kurssipäiväkirja” etkä ”portfolio”, josta en yhtään tykkää, kun mieleen tulee salkku. Päiväkirjahan on kirjallinen tuotos ja juuri siitä on kyse.

Anita Ahonen

15.12.2019 13:06

Hei Anita,

kiitos kommentistasi! Kävimme ohjeet läpi yhdessä tunnilla ja lisäksi kaikki ohjeet löytyivät myös Moodlesta. Kurssipäiväkirjan piti sisältää seuraavat asiat: opiskelijan lähtökohdat ja tavoitteet, kurssin kirjalliset tehtävät ja niiden reflektoinnit, suullinen videotehtävä ja sen reflektointi sekä kurssin lopussa koko kurssin reflektointi.

Kirjalliset tehtävät olivat kurssiin kuuluvat kirjoitustehtävät, eli lyhyt sähköposti (pareittain tai ryhmässä kirjoitettu) ja itsenäisesti tehty pidempi teksti (työhakemus tai oman alan käsitteiden määrittely). Suullinen tehtävä oli videotehtävä ”intervju med mig själv av mig själv”, eli opiskelijat esittelivät itsensä videolla. Reflektointia varten annoin opiskelijoille muutamia apukysymyksiä ruotsiksi (mikä onnistui, mitä parannettavaa jne.).

En ole vielä tarkistanut opiskelijoiden valmiita tuotoksia, mutta välipalautuksen yhteydessä oli ainakin kiva huomata, että opiskelijoiden tuotokset olivat erilaisia ja osa opiskelijoista oli myös lisännyt omaa sisältöä kurssipäiväkirjaan (esim. ylimääräisen reflektoinnin jostain tehtävästä tai kertonut oppituntien sisällöistä ja mitä oppi tunneilla).

Nelli Nyström

17.12.2019 09:42

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *