Sway projektityön esitystyökaluna (Maiju Vihonen)

Tässä osiossa tarkoituksena oli kokeilla jotain itselle vieraampaa tai muuten uutta ohjelmaa opetuksen työkaluna ja kerätä ohjelman käytöstä palautetta opiskelijoilta. Valitsin itse ohjelmaksi Microsoft Swayn ja kohderyhmäksi monenlaiset oppijat – erikoisryhmän, joille esiintyminen voi olla ylitsepääsemättömän hankalaa.

Meillä normaalisti ruotsin kurssille kuuluu tehdä suullinen videoesitys oman alan aiheesta. Kokemukseni mukaan kohderyhmäni ei ollut mikään esiintyjäryhmä. Päätin siis miettiä loppukurssin suullisen esityksen uuteen uskoon Sway-ohjelman avulla. He olivat tehneet jo yhden nopean harjoituksen Swayllä alkukurssista ja ajattelin, että ohjelma olisi jollain tavalla tuttu.

Tehtävänantona oli tehdä monimediainen esitys kurssilla tehtävästä projektityöstä, joka sisältäisi kuvia, ääntä ja mahdollisesti videoita. En kuitenkaan vaatinut erityisesti mitään näistä, joka näkyi esityksissä. Useimmat esitykset nimittäin sisälsivät PowerPoint –tyylisesti kuvia ja melko paljon tekstiä, joihinkin esityksiin oli lisätty videoita kertomaan aiheesta toisin sanoin. Yksi esitys kuitenkin nousi erityisesti esille. Siinä oli käytetty puhesynteesiä sekä tehty oma video käyttäen minulle aivan vierasta ohjelmaa. Nämä kaikki näkyivät myös opiskelijoiden palautteessa toisilleen: Sen perinteisen ihan hyvän lisäksi oli kommentoitu jonkin verran myös Swayn käyttöä: ne ryhmät, jotka olivat itse nähneet paljon vaivaa, antoivat palautetta esimerkiksi videoiden tai muun visuaalisen elementin käytöstä niille ryhmille, jotka eivät olleet paneutuneet Swayn tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Alla lyhyt video kahdesta erilaisesta visuaalisesta esityksestä:

Klikkaa kuvaa ja video aukeaa.

Palautteen keräys

Palautteen opiskelijoitani keräsin O365 Formsin avulla. Sain palautetta 9/20, joka on todella vähän. Ongelmaksi koin palautteessa sen, että Sway-esitykseen varattu tunti oli kaikilla itsenäinen tunti. Vaikka annoin tehtävän ja kerroin palautteesta jo edellisellä oppitunnilla ennen itsenäistä kertaa, vain muutama oli muistanut sen tehdä. Muistutuksen jälkeen sain onneksi pari vastausta lisää.

Sway koettiin kuitenkin hyväksi työkaluksi tehdä ryhmätyötä. Keskiarvona Sway sai jopa 4.22, joka mielestäni on erittäin hyvä.

Erityisen hyvänä pidettiin visuaalista puolta ja sitä, että se toi vaihtelua PowerPointilla tehtyihin esityksiin. Lisäksi Swayta oli opiskelijoiden mielestä helppo käyttää, kunhan ensiksi opetteli sen moninaiset mahdollisuudet.

”Helppous, mutta samaan aikaan monipuoliset visuaaliset työkalut sekä mahdollisuus lisätä esitykseen esimerkiksi videoita ja äänitiedostoja.”

Lisäksi tärkeänä opettajan näkökulmasta pidän sitä, että opiskelija huomasi sen parantavan monipuolisesti yhteistyötaitoja, kuten seuraava opiskelija mainitsee:

”Opetti ryhmätyötaitoja hyvin. Pääsimme jakamaan tehtävät keskenämme, sekä miettimään kokonaisuutta. Swayn avulla kykeni seuraamaan muiden ryhmäläisten edistymistä työn suhteen sekä kykeni suhteuttamaan hyvin omaa osuutta muiden etenemisen kanssa.”

Huonoista puolista nousi esiin se, että Swayn käyttö vaati opettelua ja sen myötä esityksestä ei ehkä saanut kaikkea irti, mitä oli alun perin aikonut. Vaikka olin antanut kaksi erilaista ja täysin eripituista tutorial-videota opiskelijoille katsottavaksi, palautetta hankalasta muokattavuudesta tuli:

”Uuden työvälineen opettelu on aina työlästä ja siihen kuluu aikaa. Lopulta työstämme tuli ankeampi kuin olisimme toivoneet, sillä emme vain ehtineet/jaksaneet tutustua Swayn moninaisiin käyttötapoihin.”

Lopuksi kysyin myös tunnelmia Sway-esityksen teosta erityisryhmän näkökulmasta. Moni piti Swaytä hyvänä, koska ei tarvinnut tehdä esitelmää eikä ainakaan esiintyä ison ryhmän edessä. Joidenkin mielestä suullinen osuus jäi esitelmän takia vähäiseksi, vaikka joka tunnilla kuitenkin harjoittelemme paljon suullista viestintää. Mielestäni seuraava vastaus kiteyttää hyvin Sway-esityksen hyödyt monenlaisten oppijoiden näkökulmasta:

”Ottaen huomioon ne hankaluudet joita monenlaiset oppijat ryhmässä opiskelijoilla esiintyy, on tämä mielestäni hyvinkin pätevä tapa tehdä lopputyö. Tästä näkökulmasta mielestäni on tarpeetonta esitellä työtä koko luokan edessä. Muiden töiden kommentointi niin postit-lapuilla, kuin moodle-alustalla, sekä itse esityksen tekeminen olivat hyvä tapa edetä tällä kurssilla. Sway esityksen kautta kuitenkin oppii toimimaan ryhmässä nykyaikaisten työvälineiden avulla, ilman että muodostuu stressiä esim. esiintymisestä, kun asiat ovat vaikeita jo valmiiksi. Esiintymistä ryhmän edessä harjoitellaan kuitenkin monessa muussa yhteydessä opintojen aikana.”

Kaiken kaikkiaan koin, että esityksen teko Swaylla oli onnistunut tälle ryhmälle. Palautteessa oli paljon hyvää ja erityisesti hyviä vinkkejä seuraavan toteutuksen tehtävänantoa silmällä pitäen. Tekisin varmasti saman uudestaan, varsinkin tällaisen erityisryhmän kanssa.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisempänä haluan jakaa teille lukijoille vielä itseäni ilahduttavan asian. Huomasin O365 Formsilla kyselyä tehdessäni, että ohjelman oma puhesyntetisaattori lukee kysymykseni kyselyn vastausmoodissa. Mielestäni tämä on erittäin hyvä juttu, varsinkin, kun oma kohderyhmäni kyselylle oli monenlaiset oppijat. Vielä, kun saisin puhesyntetisaattorin dioihin ja muihin tekstitiedostoihin, joita jaan opiskelijoilleni!

Digiterveisin

Maiju

Kommentit

Hei Maiju!

Kiva kuulla, että kokeilusi sujui hyvin ja että myös opiskelijat pitivät toteutustapaa hyvänä. Kiitos erityisesti tuosta tekemästäsi videosta, jolla esittelet muutamaa valmista työtä. Se havainnollistaa hyvin millaisia töistä on tullut sekä miltä tuo puhesynteesi kuulostaa. Kiva, että jaoit myös muut vinkit. 🙂 Tuo Kapwing on myös minulle uusi tuttavuus, mutta heti heräsi into kokeilla ja katsoa millainen se on. En ollut myöskään huomannut tuota puhesyntetisaattoria Formsissa, se on oikein hyvä lisä ja täytyy toivoa, että sellainen tulisi moneen muuhunkin ohjelmaan.

Tanja Tervonen

20.12.2019 10:47

Tämä Sway alkaa kiinnostaa enemmän ja enemmän. Tästä voisi pitää oikein perusteellisen oppitunnin tämän Digilust-hankkeen puitteissa.

Anita Ahonen

15.12.2019 13:13

Samaa mieltä Anitan kanssa! Olisi hienoa saada perehdytystä Swayn käyttöön Digilust-hankkeen yhteydessä. Sitten ehkä rohkaistuisi itsekin käyttämään sitä. Ryhmätyöt saisivat aivan uuden ulottuvuuden visuaalisen toteutuksen ja puhesyntetisaattorin myötä ja tehtävien jakaminen ryhmän kesken tasapuolisesti helpottuisi. Kokonaisuudesta tulee myös parempi, kun pääsee seuraamaan muiden ryhmäläisten edistymistä.

Suvi Marttila

17.12.2019 17:58

Hei Anita ja Suvi,

kiitos ehdotuksesta ja kiva kuulla, että Sway kiinnostaa! Palataan Sway-tutoriaaliin lisää tammikuussa, sellainen onnistuu kyllä. 🙂

Tanja Tervonen

20.12.2019 10:50

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *