Något stökigt gick det till med Sway (Merja Saariaho)

Opettaja suunnittelee. Toteutus ontuu. Millainen korjaussarja tarvitaan?

Tässä blogitekstissä kerron suunnitelman käytännön toteutuksesta:

 • Mikä lähdettiin liikkeelle?
 • Mikä onnistui?
 • Mikä meni pieleen?
 • Miten tästä eteenpäin?

Teetin ennen varsinaista Sway-työskentelyä alkukyselyn, ja läksin luottavaisesti liikkeelle. Suurin osa ainakin tiesi nimeltä lukiomme tärkeimmän työkalun.

n= 63

Kysymyksessä mitä muita ohjelmia edellä mainittujen lisäksi osaat käyttää vastauksien ääripäät olivat nämä:

Vastaaja 1: ”GIMP, Draw.io, Blender, LibreOffice, Inkscape, Gedit, Logger Pro, TOR, NetworkManager, SystemD, ZeroTier One, Firefox, Ripcord, Steam, Discord, ZSH, Bash, Fish, Python, GCC, ADB, Paint.net, Krita, MyPaint, Motion, GNU GRUB, CUPS, Nano, Emacs, i3wm, Wine, Git, OpenSSH, Samba/SMB, Etcher, GNU Parted, GParted, FTP, Makepkg, Pacman, Yay, GLava, Xorg, LightDM, cURL, wget, polybar…”

Vastaaja 2: ”En mitään”

Vain muutama ilmoitti haluavansa oppia käyttämään jotain täysin uutta ohjelmaa: H5P, Adobe, Prezi jne.

Kysyin myös, mihin työvaiheisiin ruotsin tunneilla digitaalisuus sopii heidän mielestään parhaiten?

Vastauksissa käy ilmi, että digitaalisuus sopii parhaiten kirjoittamiseen, erilaisiin testeihin, omatahtisen harjoitteluun ja ryhmätöihin. Useiden mielestä digitaalisuus sopii kaikkeen, mutta oli myös luddiitteja: ” En tykkää käyttää laitteita paperin sijaan”.

Jo tässä vaiheessa mietinkin, miten saan heidät motivoiduksi Sway-työskentelyyn. Läksin silti matkaan, koska jokaisessa tiimissä vaikutti ennakkokyselyn perusteella olevan myös digiosaajia.

Työskentelyä oppitunnilla edelsivät kotiin annetut sanastoharjoitukset ja pyyntö silmäillä Office365-työkaluja.  Työskentelyohjeet annoin suomeksi ja ruotsiksi:

Ohjeet opiskelijoille:

Tänään toimimme omissa tiimeissä koko oppitunnin ajan. Sanastotukena on Precis 1-kirjan del 3 Pluggprat ja kaikki aihepiirisanastot ja Samoma Pro-työtilassa aakkosellinen sanasto!

Tavoitteena on laatia ruotsiksi Sway-dokumentti, jossa tiimisi esittelee IB-lukiolaisen arkea. Mukana voi olla kuvaa, tekstiä, ääniä, haastatteluja, linkkejä jne.

HUOM! Ei pelkkää tekstiä. Jos esim. haluat päästä valokuvaamaan jonkin lukossa olevan paikan, Aapo lähtee avaimen kanssa mukaan!

Työn voi tehdä oikeasta IB-opiskelijasta tai kuvitteellisesta ”priiffarista” eli valmistavan IB-vuoden opiskelijasta.

Siinä pitää olla ainakin seuraavat asiat:

 • yleistietoa Lyseon lukiosta ja IB-linjasta: koulun koko, tilat, henkilökunta
 • opiskelijan arki: lukujärjestys, oppitunnit, projektit

Aloittakaa työ näin:

 • kirjautukaa Office365-tunnuksilla ja valitkaa vasemmasta yläkulmasta ”vohveli” Sway.
 • voitte laatia yhteistä dokumenttia niin, että kaikki saavat jakolinkin, jossa muokkausoikeus tiimin pomolta

HUOM! Katsokaa tukea myös pedasta kohdasta Kirjoittamisen tueksi

Muista:
en elev 3 oppilas
en student 3 ylioppilas
en gymnasist 3 / en gymnasieelev 3/ en gymnasiestuderande 5 = lukiolainen
Jag studerar på IB-linjen!

Jokainen tiimi tallentaa jakolinkin peda-netin ryhmäpalautuskansioon, jotta esitykset ovat kaikkien nähtävillä.

Näytin malliksi joitakin itse tekemiäni Sway-esityksiä. Apua oli koko ajan tarjolla, myös koulumme ”sivari” oli osan aikaa käytettävissä.

Linkki jokaisen tiimin esitykseen tallennettiin Peda.netin ajastettuun ryhmäpalautuskansioon. Jotkut tiimit halusivat viimeistellä työtään keskenään vielä online-tilassa kotona. Jokainen tiimi sai esityksestään vain yleisluontoisen palautteen: informatiivisuus ja visuaalisuus. Kielivirheitä oli paljon, mutta nyt en puuttunut niihin.

Huomasin noin joka kolmannella tiimillä saman virheen: Tiimi oli jakanut työn vain keskenään, ja kukaan ei saanut esitystä auki.

Tässä muutama kuvakaappaus esityksistä:


Sway-työskentelyn jälkeen teetin palautekyselyn, tässä muutamia nostoja:

Edellisen kysymyksen vastausta piti perustella. Otin tähän tarkoituksella mukaan myös muutaman kriittisen/negatiivisen kommentin, vaikka suurin osa oli positiivisia:

 • En osannut käyttää Swayta ja tehtävänanto oli sekava
 • En ollut ennen käyttänyt Sway:tä, joten uskon että uuden ohjelman käyttäminen on hyvä asia.
 • It wasn’t very interesting, and sharing the sway took a lot of time so we didn’t have a lot of time to do it, also it seemed pointless
 • En ollut koskaan edes kuullut swaysta tätä ennen ja sen käytön opettelu oli hyödyllistä. Lisäksi tekstin tuottoni kehittyi.
 • Sway oli melko hankala käyttää ja olisi ollut ihan sama oltaisiinko tehty samat jutut vihkoon vai swayhyn.
 • I don´t really get why this is better than pp.
 • I mean, I do not understand how it would have made a difference you use some other application. But I do believe that our presentation is quite snazzy.
 • Emme osanneet käyttää Swayta, emmekä saaneet apua oikein keneltäkään, joten työmme ei onnistunut.

Omasta mielestäni tein ennakkovalmistelut riittävän hyvin. Suurin osa työskenteli innostuneesti ja löysi tiiminsä vähemmän digitaalisille sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadittu paljon teknistä osaamista. Kaikki kuitenkin vaikuttivat ymmärtävän Sway:n toimintalogiikan.

Jotkut tiimit eivät itse pyytäneet apua, ja minun (tai sivarin) olisi pitänyt määrätietoisemmin kierrellä jokaisessa ryhmässä varmistamassa, ettei ongelmia ole. Apuahan oli oppitunneilla saatavissa kädennostoperiaatteella; tuo viimeinen palautekommentti tuntuu hieman erikoiselta.

Toinen ongelma oli jakamislinkin käyttö: Jotkin tiimit antoivat jakamislinkin vain omille jäsenilleen, ja jouduin pyytämään uutta linkkiä.

Pääasia tässä kokeilussa oli opiskelijoiden digitaitojen kehittyminen. Silloin mielestäni riittää, että opettaja on edes vähän edellä opiskelijoita.

Mikäli jatkan sähköistä ryhmätyöskentelyä näiden ryhmien kanssa kurssilla RUB2, on ehkä syytä antaa tiimien valita oma työkalunsa, kunhan se on sähköisessä muodossa. Silloin työskentely saatetaan kokea hyödyllisemmäksi (Vrt. palautteen ”melko tai täysin hyödytön” n=13).

Myös perusperiaatteet täytyy myös kerrata: Tiimien sisäinen työnjako, jakamislinkit jne.

Työskentelyä oppitunneilla täytyy jäntevöittää: Tehtävänanto jo etukäteen, tarkat aikarajat työn toteuttamiselle – ja opettajalle sähköjalat jotta hän ehtii aina apuun!

 

Merja Saariaho

Kommentit

Mielestäni kokeilusi vaikuttaa kaikesta huolimatta sujuneen hyvin! Aina tehtävän sujuminen/sujumattomuus ei ole kiinni sovelluksesta vaan yleisesti opiskelutaidoista, esim. miten toimia tiimissä/ryhmässä. Jos nämä eivät toimi, opiskelijan on helpompi todeta, että sovellus aiheutti ongelmat kuin reflektoida omaa toimintaansa.

Rohkaisisin sinua vain jatkamaan samalla työskentelymenetelmällä seuraavalla kurssilla ja mikäli itse haluat, niin antamaan opiskelijoille mahdollisuuden myös muun kuin Swayn käyttöön. Itse olen perustellut Swayn käyttöä sillä, että siihen voi kirjautua omilla yliopiston tunnuksilla, koska Sway kuuluu Office 365 työkaluihin eikä erillisiä tilejä ulkopuolisiin ohjelmiin tarvitse luoda.

Kuten sinäkin, olen myös itse huomannut, että opiskelijalähtöisyys vaatii opettajalta hyvän suunnittelun ja itse tunnilla opettaja onkin enemmän ohjaaja ja auttaa tarvittaessa. Tällöin saa myös paremmin autettua esim. kielen kanssa ja opiskelijoiden tason mukaisesti. Uskon, että ennakkovalmistelusi olivat riittävät ja hyvät, ensi kerralla kun muutaman asian muistaa terävöittää (esim. linkin jakamisesta), niin lopputulos on vielä parempi. Ja jos yhtään auttaa, niin aivan samalla tavoin olen tuosta linkistä joutunut muistuttamaan omia opiskelijoitani. 🙂

Tsemppiä jatkoon!

Tanja Tervonen

19.12.2019 18:38

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *