Swayn käyttö pienryhmän projektityöskentelyssä (Sanni Kalliosaari)

Päätin testata käytännön kokeilussani Sway-sovellusta, sillä se oli itselleni melko uusi, enkä ollut sitä omassa opetuksessani käyttänyt.

Toteutin kokeiluni kurssilla KKRUYHT Ruotsin kirjallinen ja suullinen viestintä, sillä kurssiin kuuluu pienryhmissä toteutettava, koko 2. periodin kestävä projektityö, jonka ajattelin sopivan hyvin tähän kokeiluun. Projektiin kuuluu eri osia: projektisuunnitelman tekeminen, tärkeiden käsitteiden määritteleminen, materiaalin kerääminen, tulosten kokoaminen ja lisäksi videoesitelmä projektin tuloksista sekä lehdistötiedotteen kirjoittaminen videoesitelmästä.

Kokeilun ideana oli, että opiskelijat käyttäisivät omissa pienryhmissään Swayta (tai muuta vastaavaa alustaa) projektityöskentelyn pohjana ja kokoaisivat sinne projektin eri osia ikään kuin portfolioksi. Tarkoituksena oli, ettei Swayn kokoaminen itsessään tuota lisää työtä opiskelijoille, vaan sen avulla opiskelijat pystyisivät yhdessä työstämään projektin eri osia ja seuraamaan projektin etenemistä. Tein opiskelijoille esimerkkipohjan portfoliosta ja sitä kautta pääsin itsekin harjoittelemaan paremmin alustan käyttöä. Tämän linkin kautta pääsee tarkastelemaan tuota pohjaa: https://sway.office.com/3gAULfY3oFL7SdOB?ref=Link.

Kun esittelin kokeilun opiskelijoille, sain erilaisia reaktioita. Parilla opiskelijalla oli aiempia kokemuksia Swayn käytöstä ja heidän mielestään Sway ei ehkä ollut se kaikkein mukavin tai selkein alusta käyttää. Kaikki ryhmät kuitenkin päätyivät käyttämään Swayta (ainakin jossakin määrin), sillä se ei vaadi ylimääräistä kirjautumista tai tilin luomista mihinkään järjestelmään ja on siten helppo jakaa muille ryhmäläisille.

Seurasin kurssin aikana opiskelijoiden työskentelyä ja monet pienryhmät käyttivät Swayta projektin eri osien työstämiseen ja materiaalin kokoamiseen. Huomasin kuitenkin, että opiskelijat käyttivät myös muita jaettavia alustoja Swayn rinnalla, erityisesti silloin, kun ryhmien piti kirjoittaa jotakin yhdessä (esim. lehdistötiedote). Monet ryhmät kirjoittivat yhteisiä tekstejä esimerkiksi Word Onlinen avulla ja sen jälkeen lisäsivät tekstin Swayhin. Tämä kertoo ehkä siitä, ettei Swayta koettu kovin luontevaksi yhteiskirjoittamisen alustaksi.

Lopputuloksena saatiin kuitenkin hienoja portfolioita ryhmien projekteista. Swayhin oli koottu mm. projektisuunnitelma, projektin materiaalia/lähteitä, lehdistötiedote ja videoesitelmä projektista. Alla muutama esimerkkiotos ryhmien portfolioista:

Keräsin opiskelijoilta palautetta kokeilusta Microsoft Formsin avulla (jaoin linkin Moodlessa) ja lisäksi kyselin projektin edetessä, miten Swayn käyttö on sujunut. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä kerätä kaikki palaute tunnin aikana, sillä moni opiskelija jätti vastaamatta palautekyselyyn.

Palautteen perusteella Swayn käyttö jakoi mielipiteitä: osan mielestä se oli kätevä alusta, koska kaikki ryhmäläiset pystyivät muokkaamaan sitä yhdessä, kun taas toiset kokivat Swayn käytön hieman irrallisena tai ylimääräisenä projektin kannalta. Osa opiskelijoista moitti myös Swayn visuaalista ulkoasua ja joidenkin mielestä Sway alustana tuntui hieman hankalalta käyttää. Alla muutama kommentti palautekyselystä:

”Hyvä paikka koota yhteen kaikkien ryhmäläisten osuudet.”

”Käytettiin sitä lähinnä muistiinpanoihin, word/powerpoint online koettiin kuitenkin helpommiksi käyttää”.

”Ei oikein päästy perille siitä, ehkä perehtymällä olisi saanut enemmänkin irti. Nyt tuntui vaan sekavalta, varsinkin muokkaustila, itse esitys oli kyllä visuaalisesti hieno.”

”Mielestäni oli hyvä, että kaikki pystyivät muokkaamaan sway:n avulla projektiamme eteenpäin.”      

Jatkoa ajatellen sanoisin, että Sway on kyllä ihan käyttökelpoinen alusta erilaisten portfolioiden kokoamiseen. Itse kuitenkin antaisin opiskelijoille myös mahdollisuuden käyttää jotakin muuta alustaa, sillä kaikki eivät välttämättä koe Swayta kaikista selkeimmäksi tai helpoimmaksi käyttää.

Portfoliotyöskentely itsessään kiinnostaa minua paljon ja haluaisin toteuttaa sitä mahdollisuuksien mukaan muillakin kursseillani ja ehkä jopa koko kurssin kestävänä projektina (joko yksilötyönä tai ryhmässä). Luulen, että pidempiaikaiseen projektityöskentelyyn ja projektin eri osien kokoamiseen voisi löytyä myös muunlaisia alustoja tai sovelluksia, joita voisi hyödyntää tehokkaammin juuri tähän tarkoitukseen. Suunnitelmissa on tutustua aiheeseen lisää!

Sanni Kalliosaari

Kommentit

Opiskelukin on nykyään projektiluonteista ja sinä sait ilmiselvästi tässä tehtävässä hyödyllistä kokemusta Sway-sovelluksesta projektin toteuttamisessa.

Olit saanut opiskelijat tekemään hienoja portfolioita, joissa he esittelivät erittäin laajan kirjon erilaisista tehtävistä: projektisuunnitelma, käsitteiden määritteleminen, materiaalin kerääminen, tulosten kokoaminen ja video tuloksista sekä lehdistötiedote. Suurena etuna varmasti oli itse tekemäsi selkeä esimerkkipohja portfoliosta. Toiveenasi oli se, että opiskelijat pystyisivät yhdessä työstämään projektin eri osia ja seuraamaan projektin etenemistä ja tämän selvästikin saavutit kokeilullasi.

Kerroit, että opiskelijat käyttivät myös muita jaettavia alustoja Sway:n rinnalla, erityisesti silloin, kun heidän piti kirjoittaa yhdessä (esim. lehdistötiedote). Minäkin haluan antaa opiskelijoille mahdollisuuden valita jonkin muun alustan, jos he eivät koe ehdottamaani sovellusta parhaaksi omalle työskentelytavalleen.

Mielestäni yksi sovellusten hyvistä puolista on se, ettei niissä vaadita ylimääräistä kirjautumista tai tilin luomista ja ne on helppo jakaa muille ryhmäläisille. Sway on myös lukiossa kaytössä O365 -ympäristössä ja se onkin varmaan seuraavan osion oma sovellukseni, kiitos rohkaisusta!

Koet portfoliotyöskentelyn kiinnostavana ja haet tehokkaita alustoja tai sovelluksia. Mielenkiinnolla odotan uusia kokemuksiasi aiheesta!

tiina nokkonen

20.12.2019 13:46

Hei Sanni!

Kokeilusi vaikuttaa sujuneen hyvin ja oli kiva, että kokeilit Swayta tällaisen yhteisen portfolion tekemiseen/kokoamiseen. Olen käyttänyt Swayta omassa opetuksessani niin, että sinne on laadittu kurssin e-portfolio/eräänlainen kurssipäiväkirja tai sitten opiskelijat ovat laatineet esitelmän sitä käyttäen. Isompaan ryhmäprojektiin en ole sitä vielä kokeillut, joten oli hyödyllistä tietää, että sellaiseenkin Sway soveltuisi.

Koska Sway jakaa mielipiteitä, on hyvä antaa vaihtoehto käyttää myös jotain muuta ohjelmaa, kuten sinäkin teit. Uskon, että moni opiskelijasi valitsi Swayn käyttöönsä osaltaan siksi, että sinne ei erikseen tarvitse kirjautua, mikä onkin sen yksi hyvä puoli, kuten kerroit.

Lopullisten tuotosten läpikäyminen on varmasti ollut antoisaa. Oliko opiskelijoilla muuten mahdollisuutta tutustua toistensa töihin?

Tanja Tervonen

20.12.2019 10:34

Opiskelijat eivät nähneet toistensa portfolioita, vaan jakoivat ne vain oman pienryhmänsä kesken ja lopuksi minulle. Projekti toteutettiin niin loppuvaiheessa kurssia, että opskelijat eivät ehtineet sen kummemmin tutustua toistensa portfolioihin tai esim. antaa palautetta niistä. Toki projektiin liittyvistä videoesitelmistä he antoivat palautetta ja keskustelivat Panopto-alustalla (”videokonferenssi”), joten sitä kautta kyllä näkivät toistensa ns. lopulliset tuotokset. Portfolion idea oli ehkä lähinnä toimia yhteisenä työskentelyn alustana ja helpottaa projektin kokoamista, eikä sitä siksi tässä tilanteessa ollut tarvetta esitellä muille ryhmille (vaikka hienoja niistä tulikin).

Sanni Kalliosaari

8.1.2020 17:58

Mielenkiintoista, että jotkut opiskelijat tykkäsivät Swaystä ja jotkut taas ei lainkaan. Joku siinä ulkoasussa on, että itsekin sain Swaystä tosi hankalan kuvan ensin, enkä innostunut siitä lainkaan. Ehkä mun silmälleni/aivoilleni liikaa visuaalista ärsykettä. Kai siihenkin tottuu.

Anita Ahonen

15.12.2019 13:20

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *