Uusi liiketalouden opintosuunnitelma

Nyt vuonna 2020 otetaan käyttöön uusi liiketalouden opintosuunnitelma. Minkälaisia muutoksia opintosuunnitelmaan tulee ja mitkä ovat sen hyviä ja huonoja puolia aiempaan verrattuna? Päätin perehtyä aiheeseen itse aiemman opintosuunnitelman mukaan opiskelleena ja miettiä hyviä ja huonoja puolia uudessa opintosuunnitelmassa.

Uudessa opintosuunnitelmassa keskeisiä eroja aiempaan verrattuna on opintosuunnan valitseminen nopeammin sekä kurssien valintatapa. Aiemmin vapaasti kaikista kursseista valittavia opintoja oli 35 opintopistettä, muuten kurssit olivat suunniteltu valmiiksi. Käytännössä tämä tarkoitti, että suurin osa toisesta vuodesta meni vielä pakollisilla kursseilla. Kolmantena vuotena pääasiassa kurssit valittiin jo itse. Uuden opintosuunnitelman mukaan vapaasti valittavia kursseja on vähemmän, vain 15 opintopistettä. Toisaalta saat itse valita mihin osa-alueeseen lähdet erikoistumaan jo toisen vuoden keväästä eteenpäin. Vaihtoehtoja opintosuunnista on markkinointi ja myynti, taloushallinto, HR ja esimiestyö sekä Juridiikka. Tämä opintosuunta valitaan ensimmäisen vuoden lopussa ja opintoja suoritetaan tästä 48 opintopistettä. Lisäksi uudessa opintosuunnitelmassa saa valita myös valinnaisista ammattiopinnoista haluamansa 10 opintopistettä.

Minä itse ja monet aiemman opintosuunnitelman mukaan opiskelleet kaverini ovat valinneet johdonmukaisesti sen osa-alueen kursseja mihin haluavat erikoistua esimerkiksi taloushallinnosta tai markkinoinnista. Uusi opintosuunnitelma siis mahdollistaa jo hieman aikaisemman mahdollisuuden erikoistumiseen, eikä opiskelijoiden tarvitse käydä niin montaa sellaista kurssia mitä eivät koe hyödylliseksi omalle opiskelulle. Useimpien kohdalla uskoisin siis tämän vain parantavan mahdollisuutta opiskella sitä mikä kiinnostaa. Toisaalta mikäli haluaisi kokeilla vähän kaikkien opintosuuntien kursseja, niin uudessa opintosuunnitelmassa on vai 15 opintopistettä siihen. Mutta myös muut ammatilliset opinnot -osiosta saa valita 10 opintopistettä, mikä lisää valinnanvapautta.

Ehkä itselle suurin kysymys heräsi kuitenkin siitä, jos ei vielä ensimmäisenä vuotena tiedä, mihin haluaisi erikoistua. Päätökset pitää tehdä kuitenkin jo ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella. Toisaalta uskon opiskelun olevan joustavaa muutoksien varalta valinnaisten 15 opintopisteen takia. Mikäli haluatkin vaihtaa opintojesi suuntautumista, voit luultavasti hyödyntää aiemmin käymiäsi kursseja vapaavalintaisina suorituksina ja vaihtaa erikoistumistasi.

Uudessa opintosuunnitelmassa ei ole myöskään niin paljoa laajempia kurssikokonaisuuksia. Pidän tätä hyvänä puolena, koska yksittäiset suoritukset eivät estä tällöin koko kurssikokonaisuudesta opintopisteiden saamista. Tai ainakin usein olen kuullut monien pitävän suuria kurssikokonaisuuksia huonona puolena, vaikka en tiedä vaikuttaako se esimerkiksi tukien saantiin tai muuhun, jos yksittäisiä suoritteita puuttuu kokonaisuudesta. Lisäksi opetussuunnitelmassa on uutena kurssina ainakin liiketoiminnan digityökalut, jonka uskon olevan ajankohtainen ja siksi myös hyödyllinen kurssi. Muilta osin uusi opetussuunnitelma on hyvin pitkälti samanlainen kuin aiempikin.

 

 

Elias

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *