Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomityöt ikääntyvien hyvinvoinnin, palvelujen ja kehittämisen tueksi

Tämän artikkeli sisältää Muisti ja arki -seminaaria (21.3.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, ikääntyvien hyvinvointiin, palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Muisti ja arki -seminaari

Kampus-sote ja ASTe-hankkeet yhteistyössä Porin perusturvan ja Prizztech Oy:n kanssa järjestivät maaliskuussa (21.3.2019) Muisti ja arki -seminaarin Porin yliopistokeskuksella. Seminaarin tarkoituksena oli nostaa esiin muistisairauteen sairastuneen henkilön ja hänen läheisensä elämään liittyviä asioita arjen ympäristöissä. Muistisairaudet ovat ajankohtainen aihe ja ne vaikuttavat sairastuneen itsensä lisäksi myös lähiyhteisöön. Muisti ja arki –seminaarin tavoitteena olikin mahdollistaa eri tahojen äänen kuulluksi tuleminen.

Väestön ikääntyessä muistisairaudet koskettavat yhä useampia. Ne saavat aikaan tarpeita tuotteille ja palveluille, jotka eivät pelkästään edistä aivoterveyttä ja tue erityisesti riskiryhmiin kuuluvien päivittäistä hyvinvointia, vaan myös tukevat päivittäistä selviytymistä ja laadukkaan elämän toteutumista sairauden kanssa.

Opinnäytetöissä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Porin yliopistokeskuksen muodostavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lisäksi Porin yliopistokeskuksen yhteydessä toimii Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusterveyskeskus. Yliopistokeskuksessa on tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opetusta, siellä tehdään tieteellistä tutkimusta ja toteutetaan kehittämishankkeita. Opiskelijoita on noin 2000 ja henkilökunnan jäseniä 170. Tutkintokoulutusta järjestetään neljällä alalla: tekniikka, yhteiskunta, kulttuuri ja kauppatieteet. Opiskelijat valmistuvat maistereiksi tai diplomi-insinööreiksi. Lisäksi Porin yliopistokeskuksella työskentelee tohtorikoulutettavia, tutkijoita sekä tekniikan, työ- ja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittäjiä.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat aidosti monitieteisiä asiantuntijoita ja heillä on paljon annettavaa hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saralla. Yksi keskeinen asiantuntijuuden kehittämisen paikka ovat opintojen loppuvaiheessa toteutettavat pro gradu- ja diplomityöt. Niitä valmistuu vuosittain lähemmäs 200 ja moni kytkeytyy Satakunnan alueen asukkaiden ja organisaatioiden toimintaan tai kokemuksiin.

Hyvinvointi on esimerkki teemasta, jota tutkitaan ja kehitetään hyvin monella eri alalla. Myös Porin yliopistokeskuksella sitä ovat käsitelleet niin yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan kuin kauppatieteidenkin opiskelijat – kyse on näkökulmasta, jonka kautta hyvinvointia lähestytään. Valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomitöistä on 2000-luvun aikana kertynyt kattava tietovaranto myös alueen työ-, elinkeinoelämän sekä järjestökentän hyödynnettäviksi. Ne ovat myös konkreettinen esimerkki Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen laajaalaisuudesta. Jokainen tutkielma on kuukausien, joskus vuosienkin, työn tulos, ja voi siihen syvennyttäessä tarjota arvokkaita havaintoja sekä uusia ajatuksia esimerkiksi työorganisaation, järjestön tai julkisen sektorin palvelujen kehittämiseksi.

Viestejä tieteen kentiltä -julkaisu

ASTe-hanke kokosi Muisti ja arki -seminaaria varten tieteenrajat ylittävästi tietoa sellaisista Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneista pro gradu- ja diplomitöistä, jotka syventävät ja laajentavat näkökulmia tilaisuuden teemaan. ”Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomityöt ikääntyvien hyvinvoinnin, palvelujen ja kehittämisen tueksi” -julkaisussa opinnäytetyöt on jaoteltu neljään pääteemaan: Mieli, keho ja muistisairauksien ehkäisy; Muisti, palvelut ja palvelujärjestelmä; Ikääntyminen kokemuksissa ja kulttuurissa sekä Omaishoitajan hyvnvoinnin ja tuen lähteet. Viestejä tieteen kentiltä -vihkonen on ladattavissa pdf-tiedostona artikkelin lopusta. Täyspitkät tutkielmat löytyvät julkaisussa annettujen linkkien tapaa Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston julkaisupalveluista.

Katsauksen on toteuttanut Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) hanke ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR).

Lataa pdf-tiedosto:

Lehtinen_Viestejä tieteen kentiltä_Muisti ja arki_210319

 

[1] Hyvinkö pyyhkii? –raportti 2018.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *