Raportti: Akateeminen asiantuntijuus palvelujen, kehittämisen ja hyvinvoinnin tueksi Satakunnassa - Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuus ja akateemiset taidot

Tämä artikkeli sisältää ASTe-hankkeessa tuotetun " Akateeminen asiantuntijuus palvelujen, kehittämisen ja hyvinvoinnin tueksi Satakunnassa: Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuus ja akateemiset taidot" -raportin.

ASTe-hanke

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi –hanke on Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) kehittämishanke Porin yliopistokeskuksessa vuosina 2018–2020. ASTe-hankkeen tavoitteena on vahvistaa akateemisen asiantuntijuuden roolia Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanke tuo yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja maakunnan akateemisesti koulutetut työttömät työnhakijat sekä sote-alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

ASTe-hankkeessa pyritään saamaan aikaan konkreettisia muutoksia Satakunnan alueen korkeasti koulutettujen työelämään siirtymisessä. Hanke vahvistaa monitieteistä innovaatiotoimintaa ja tukee sote-sektorin kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. ASTe-hankkeessa parannetaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään työelämäyhteistyötä opintojen aikana. Kehittämistyö on jaettu kahteen osaan, joista Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta jäsentelevä raportti kiinnittyy kokonaisuuteen ”Opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin luominen sekä työnantajien tietämyksen lisääminen opiskelija-asiantuntijuudesta Satakunnan alueella”.

Opiskelija-asiantuntijaprofiili -raportti

Yhtenä ASTe-hankkeen toimenpiteenä on tuottaa raportti ja sitä tukevaa viestintäaineistoa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta. Tämä julkaisu tarkastelee Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta akateemisten taitojen ja yliopistokeskuksen alueellisen merkityksen näkökulmista. Raportti tuo esiin Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden, henkilökunnan ja tutkinto-ohjelmia linjaavien dokumenttien käsityksiä ja vaatimuksia opiskelijoiden asiantuntijuudelle sekä esimerkkejä sen soveltamisesta käytännön tilanteissa. Raportin tavoitteena on koota yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijoita koskeva asiantuntijaprofiili, joka fasilitoi siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä Satakunnassa.

Raportti esittelee ensin lyhyesti yliopistokoulutettujen asiantuntijuutta yleisellä tasolla ja paikantaa yliopistokoulutettujen ja –koulutuksen roolia Satakunnassa. Sen jälkeen avataan hyödynnettyjen aineistojen perusteella rakentuneet viisi näkökulmaa, joiden kautta Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuus jäsentyy. Niitä ovat akateemiset taidot, alakohtainen asiantuntijuus, työelämäkytkökset, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus tai –tieteisyys. Asiantuntijuutta sovelletaan esimerkiksi projektiopinnoissa, korkeakouluharjoittelussa ja opinnäytetöissä. Soveltavat opintojaksot ovat tilanteita, joissa yhteistyötä alueen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on luonteva rakentaa. Lopuksi tuloksista on koottu yhteenveto.

ASTe-hankkeessa keskitytään paikallisen yliopistoyhteistyön vahvistamiseen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen sekä opiskelijoiden ja työttömien akateemisten työnhakijoiden välillä. Käsillä olevan raportin on tarkoitus palvella erityisesti tällaista yhteistyötä. Julkaisu sopii kuitenkin luettavaksi kaikille Porin yliopistokeskuksesta kiinnostuneille toimialasta riippumatta. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on paljon sellaisia kompetensseja, joita tarvitaan asiantuntijatehtävissä alalla kuin alalla. Kannustamme pohtimaan avoimesti, miten yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan ja kaupallisen alan voisivat yhdessä tai erikseen näkyä aiempaa vahvemmin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen verkostoissa.

Lataa raportti tästä:

Opiskelija-asiantuntijaprofiili_ASTe

UCPorin_opiskelijoiden_asiantuntijuus

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *