Tieteen kentiltä käytännön työhön: ASTe-hanke mukana lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivässä 10.12.19

MLL Satakunnan piiri järjesti yhdessä LAPE-muutosohjelman ja Tampereen yliopiston ASTe-hankkeen kanssa ammattilaisille ja päättäjille suunnatun lapsiperheiden asiantuntijapäivän 10.12.19 Porin perusturvan auditoriossa. ASTe-hanke toi Porin yliopistokeskuksella toimivien yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden asiantuntijuutta osaksi päivän sisältöä.

Asiantuntijapäivässä yhdistyivät tutkimustieto, ammattilaisten käytännön tieto ja kokemusasiantuntijuus. ASTe-hankkeelle se oli tilaisuus tuoda tietoa Satakunnassa toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden asiantuntijuudesta julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskentelevien ammattilaisten sekä päättäjien saataville. Yliopisto-opiskelijoiden oli mahdollista myös osallistua tilaisuuteen, sillä heille varattiin erillinen osallistujakiintiö ilmoittautumisen yhteydessä ja tapahtumasta tiedotettiin heille kohdennetusti. Opiskelijanäkökulmasta varhaisen tuen asiantuntijapäivän kaltaiset tilaisuudet avaavat korkeakouluopintoja yksityiskohtaisemmin yksittäisen teeman tai alueen kehittämisen ajankohtaisia kuulumisia ja tiedontarpeita.

Porin yliopistokeskuksella toimivissa koulutusohjelmissa lapsia, nuoria ja perheitä on tarkasteltu opinnäytetöissä runsaasti ja eri näkökulmista. Pro gradu -tutkielmista koottiin tilaisuutta varten ASTe-hankkeen kolmas Viestejä tieteen kentiltä –julkaisu, joka jaettiin tulostettuna vihkosena kaikille tapahtuman osallistujille. Julkaisussa esiteltävissä opinnäytetöissä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja palveluita tarkastellaan monipuolisesti; teemoja ovat ammattilaisten näkökulmia lapsiperheiden arkeen, vanhempien kertomuksia haasteista ja tuen merkityksestä, lapsen rooli palvelujärjestelmässä sekä lasten ja nuorten arki, vertaistuki ja eheyttävät tarinat. Viestejä tieteen kentiltä –julkaisun voit lukea ja tallettaa omalle laitteellesi tästä: Tieteen kentiltä_ Varhaisen tuen asiantuntijapäivä

Porin yliopistokeskuksen akateeminen asiantuntijuus tuli näkyviin myös päivän ohjelmassa. Siihen sisältyivät puheenvuorot YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori Leena Autonen-Vaaraniemeltä (Tampereen yliopisto) eron jälkeisestä isyydestä ja yliopisto-opettaja, sosiaalityön väitöskirjatutkija Erna Törmälehdolta (Tampereen yliopisto) aiheesta opettajat ja vanhemmat lapsen tunteiden tunnistajina. Lisäksi Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta, digitaalisen kulttuurin alle kuuluvasta Pori Laboratory of Play – leikintutkimuksen labotatoriosta tutkijatohtori Katriina Heljakka järjesti avustajien kanssa työpajan ”Digitalisoituva leikki – uhka vai mahdollisuus lasten maailmassa”. Työpajan aikana leikkimään pääsimme myös me aikuiset!

Muita asiantuntijapäivän ohjelmassa edustettuina olleita tahoja olivat mm. MLL:n auttava puhelin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkija Marko Merikukka tarkasteli syrjäytymisen kustannuksia syntymäkohortti 1987 –aineiston valossa. Lisäksi puheenvuoron saivat Harjavallan, Rauman ja Porin kunnat ja Satakunnan yhteisökeskus. Näiden tahojen edustajat kertoivat onnistuneista käytännön toimintamalleista, kuten maksuttoman kouluikäisten kesäruokailun pilotista Porissa. Lisäksi kuultiin koskettava kokemusasiantuntijapuheenvuoto leskeksi jääneeltä isältä Petteri Saloselta.

Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivä tavoitti runsaat sata osallistujaa ja jätti heille varmasti tietoa, ymmärrystä ja uusia ideoita omaan työorganisaatioon vietäväksi ja omaan työhön sovellettavaksi. ASTe-hankkeen puolesta kiitos sekä osallistujille, että järjestäjille siitä, että saimme olla mukana hienossa kokonaisuudessa!

Liitteet:

Viestejä tieteen kentiltä – Porin yliopistokeskukelta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen (pdf)

Tieteen kentiltä_ Varhaisen tuen asiantuntijapäivä

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *