Asiantuntijatyössä järjestökentällä: haastattelussa YTM Annemari Hirsimäki Satakunnan yhteisökeskuksesta

Porissa sijaitsevan Yhteisötalo Otavan kahvila-ravintola Olkkarissa on aamulla rauhallista, mutta tunnelma on silti lämmin ja välitön. Yhteisötalon uudet tilat ovat olleet käytössä noin vuoden ja kirjaston vieressä sijaitsevan rakennuksen ovi käy yleensä tiheään. Satakunnan yhteisökeskuksen ylläpitämä ”olohuone” on paitsi avoin kohtaamispaikka ja monen yhdistyksen toimitila, myös merkittävä asiantuntijaorganisaatio. Tovi sitten Otavassa uutena asiantuntijana aloitti YTM Annemari Hirsimäki, joka toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. ASTe-hankkeen Facebook-sivuilta työpaikan poikineen ilmoituksen löytänyt Annemari avasi loppukesästä tarkemmin kokemuksiaan yliopisto-opinnoista ja työskentelystä Satakunnassa.

Sosiologi mutkan kautta maisteriksi Porissa

Annemari Hirsimäki on valmistunut keväällä 2019 yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM) Tampereen yliopiston Porin yksiköstä Porin yliopistokeskukselta pääaineenaan sosiologia. Lukiossa esimerkiksi yhteiskuntaopista ja filosofiasta kiinnostunut abiturientti hakeutui ensin opiskelemaan sosiaalitieteitä Itä-Suomen yliopistoon ja palasi kandidaatintutkinnon jälkeen maisteriopintoihin kotiseudulleen Satakuntaan. Porin yliopistokeskukselle hakeutumista puolsivat ihmissuhteet, mutta Tampereen yliopisto Porissa osoittautui myös toimivaksi paikaksi asiantuntijuuden syventämiseen muun muassa tiiviin opiskeluryhmän ja hyvän henkilökohtaisen ohjauksen ansiosta.

Porin yliopistokeskus. Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto.

Sosiologian valikoituminen pääaineeksi ei ollut itsestään selvää, mutta Annemaria viehättivät siihen sisältyvä eri näkökulmien puntarointi sekä vaikeiden ja vaiettujenkin asioiden tarkasteleminen. Sosiologia on yleisenä yhteiskuntatieteenä geneerinen, eikä valmista suoraan tiettyyn ammattiin tai tehtävään; sosiologeja työskentelee hyvin monilla eri aloilla liike-elämästä järjestökentälle ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin. Annemari Hirsimäki pitää generalistista asiantuntijuuttaan mahdollisuutena maailmassa, jossa alat ja ammatit ovat muutoksessa. ”Sosiologian kaltainen tieteenala sopii erityisesti ihmisille, jotka haluavat työssään hyödyntää monenlaista osaamista ja kerryttää monipuolisesti näkemystä yhteiskunnallisista ilmiöistä”, hän toteaa.

Terveydestä ja hyvinvoinnista asiantuntijuuden ydinalue

Jos koulutus mahdollistaa työskentelyn lähes millä alalla tahansa, miten lähteä muodostamaan omaa asiantuntijaprofiiliaan työelämässä? Hiljattain maisteriksi valmistunut Annemari kokee, että työelämäyhteyksien rakentuminen yliopisto-opintojen aikana onnistui erittäin hyvin, vaikka ulkopuolelta kuuluikin joskus epäilyä. Hän oli kiinnostunut terveyssosiologiasta ja suoritti opintoihinsa sisältyneen korkeakouluharjoittelun Satakunnan sairaanhoitopiirin  hanketoiminnassa Sata-Lipake -hankkeessa. Se taas avasi paikan valtakunnalliseen VESOTE-kärkihankkeeseen, jota Satakunnassa hallinnoi Porin kaupunki. Työ- ja harjoittelupaikat ohjasivat myös pro gradu –tutkielman aiheenvalintaa ja Annemari päätyi opinnäytteessään tarkastelemaan Sipilän hallituksen kärkihankeohjelmia terveyden hallinnan näkökulmasta. Hän korostaa harjoittelun tukevan maisteriopintoja ja olevan hyödyllinen oppimistilanne, vaikka taustalla olisi enemmänkin työkokemusta.

Valmistumisen jälkeen Annemari Hirsimäki etsi töitä ensisijaisesti Satakunnasta, sillä hän viihtyy alueella ja kokee osaamiselleen olevan tarvetta. Vaikka Annemari tunnustaa verkostojen merkityksen työllistymisessä ja kannustaa olemaan aktiivinen myös vapaa-ajalla, aukesi nykyinen paikka Satakunnan Yhteisökeskuksella perinteistä reittiä työnhakuilmoituksen kautta. Työelämään siirtyminen oli hänen sanojensa mukaan ”hyppy tuntemattomaan”, mutta sitä tasoittivat työyhteisön hyvä ja kannustava ilmapiiri sekä vahva kokeilukulttuuri. Vapaat kädet työnkuvan rakentamisessa mahdollistavat itsen näköisen lopputuloksen ja liittyvät omaan alaan, jossa laajojen kokonaisuuksien hallinta, oman työn ohjaaminen, projektityöskentely ja sosiaaliset taidot ovat keskeisiä elementtejä. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina muun muassa OLKA-sairaalavapaaehtoistyötä Satakuntaan tuovan Annemarin työ onkin asiantuntijatyötä, mutta myös sosiaalista ja ihmisläheistä.

Luottavainen katse tulevaan

Annemari Hirsimäki on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, miten sosiologeille on työelämässä avautunut mahdollisuuksia; myös moni hänen tuttavistaan on työllistynyt koulutustaan vastaaviin tehtäviin ongelmitta. Hän on luottavainen sen suhteen, että työuraa voi rakentaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella varsinkin, jos on kiinnostunut kouluttautumaan ja kehittämään osaamistaan. Merkityksellisen, koulutusvastaavan työn ja hyvän elämän saavuttaminen on hyvinkin mahdollista. Keskustelussa nousee esiin myös aiheen aluekehityksellinen puoli – ”jos ihmiset eivät jää, on korkeakoulutettujen määrää täällä haastava lisätä”, Annemari muistuttaa.

Annemari Hirsimäki.

Kirjoittaja:

Vilma Wiro, projektikoordinaattori

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)
Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori)
Porin yliopistokeskus

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *