Vieraskynä: Yhteistyöllä kohti hyvinvoivaa kuntaa

Tulevaisuuden hyvinvoivaa kuntaa rakennetaan yhteistyön, tiedon ja osaamisen yhdistelmällä. Opiskelijat ovat avainasemassa uudenlaisten ratkaisujen löytämisessä, kannustaa Vieraskynä-kirjoituksessa Rauman kaupungin strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio.

Yhteiskuntamme elää monilta osin hyvinvoinnin aikakautta, jossa tekemisiämme johdattaa ajatus kestävästä kehityksestä. Haluamme ehkäistä ilmastonmuutosta tekemällä ekoystävällisiä valintoja arjessamme. Nautimme luonnossa olosta ja olemme kiitollisia Suomen terveellisistä olosuhteista ravinnon ja ulkoilun suhteen, lapsiperheiden palveluista ja korkeatasoisesta koulutuksesta.  Kunnilla on kuitenkin haasteita hyvinvoinnin turvaamiseksi – esim. kiristyvä talous, väestön polarisoituminen sekä palvelujen turvaaminen kaikille – puhumattakaan väestön elintapoihin liittyvistä haasteista.

Omassa työssäni Rauman kaupungin kaupunkikehityksessä tavoitteenamme on aktiivinen, osallistuva ja hyvinvoiva kuntayhteisö. Elinvoimainen kunta, monipuolisine palveluineen tuottaa hyvinvointia ja hyvinvoivat kuntalaiset puolestaan muodostavat vireän ja positiivisen kuntailmapiirin.

Mielestäni eri tahojen välinen yhteistyö on avainsana tulevaisuuden kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Moniammatillisen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön lisäksi tulee laajentaa ja vahvistaa verkostomaista yhteistyötä huomioiden kuntalaiset sekä järjestöt, yhteisöt ja eri tason oppilaitokset. Vapaaehtoistyössä eri tahoilla on yhteisöllisyyttä lisäävää voimaa! Digitaalisuuden lisääntyessä yhteistyön ja kehittämisen mahdollisuuksia on myös paljon verkossa ja virtuaalikanavissa.

Kuva: Kesäpäivä Vanhan Rauman kortteleissa.

Raumalla toimii useita erilaisia poikkihallinnollisia yhteisöjä tai tiimejä, joissa jaetaan tietoa, ideoidaan uutta innovatiivisestikin sekä kehitetään palveluja. Tavoitteena on huomioida eri väestöryhmien tarpeet lapsiperheistä ikäihmisiin leikki- ja liikuntapuistoineen. Hyvinvoinnin avaintekijäksi nousee myös ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen ennen kuin haasteesta syntyy isompi ongelma. Näiden haasteiden ennakointiin ja tunnistamiseen tarvitaan eri lähteistä saatavaa tietoa, jota älykkäästi yhdistämällä voidaan hyödyntää kunnan toiminnan suunnittelussa.

Tieto kuntalaisten hyvinvoinnista sekä kunnan elinvoimatekijöistä ohjaa yhteistyötämme ja kehittämissuuntia. Tieto eri muodoissaan toimii tulevaisuuden kunnan kivijalkana ja sen hallinta, ymmärtäminen sekä hyödyntäminen ovat keskiössä, kun arvioimme ja kehitämme nykyisiä palveluja ja niiden rakenteita. Erilaisen tiedon yhdistäminen uusien tietoteknisten ohjelmien ja tekoälyn avulla mahdollistaa sen käsittelyn eri ilmiöiden näkökulmista ja mahdollisen palvelutarpeiden ennakoinnin. Kunta tarvitsee tiedon hallintaa ja digitaalisia ratkaisuja säilyäkseen elinvoimaisena. Erityisesti tulisi saada tietoa ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuudesta saadaksemme jatkossa paremmin painopistettä siirtymään korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Tulevaisuuden kunta ja työelämän tarpeet koostuvatkin mielestäni yhteistyön, tiedon ja osaamisen kombinaatiosta sopivassa suhteessa. Osaavat työntekijät, ammattitaitoiset viranhaltijat ja valveutuneet päättäjät muodostavat älykkään datan avulla yhteistyössä käsityksen palvelujen tarpeesta, keinoista, arvioinnista sekä kehittämistarpeista. Tulevaisuuden hyvinvoivassa kuntayhteisössä kuntalaiset ovat aktiivisia osallistujia, heillä on myös tietoa ja voivat ottaa kantaa palvelujen sekä ympäristön kehittämiseen. Opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö lisää joukkoomme nuorta osaamista elinvoimaisen kunnan turvaamiseksi esimerkiksi eritasoisten opinnäyte- ja harjoitustöiden avulla. Enemmän kannattaisi hyödyntää vielä hankerahoituksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa, jolloin saadaan suoraan kohdennettua kehittämistoimintaa kentälle.

Tarvitaan ennakkoluulotonta ja rohkeaakin näkemystä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi ja tässä opiskelijat ovat avainasemassa.  Tiedon ja monipuolisen yhteistyön avulla voimme kehittää Raumaa kohti tulevaisuuden hyvinvoivaa kuntaa!

Kirjoittaja:

Kristiina Kuusio

Strateginen asiantuntija, TtM

Rauman kaupunki

 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *