Vieraskynä: Porin yliopistokeskuksessa kehitetään henkilökohtaista ja yhteiskunnallista asiantuntijuutta

"Porin yliopistokeskus on oiva eri tieteenaloja läpäisevä sekä opiskelijoita ja työnantajia törmäyttävä kohtaamispaikka", toteaa Tellu Rosenqvist, yhteiskuntatietelijä ja terveydenhuollon ammattilainen, joka työskentelee Porin yliopistokeskuksessa, Tampereen yliopiston Porin toimipisteessä.

Päätökseni täydentää sairaanhoitajan ammattiani (mutkien kautta) yhteiskuntatutkimuksen opinnoilla, aiheutti lähipiirissäni lähinnä hämmennystä. Käytännönläheisestä hoitotyöstä on jokaisella jonkinlainen käsitys, kun taas sosiologia on alana vaikeammin lähestyttävä. ”Mitä sä sitten teet?” tai ”Mihin ammattiin sä niinku valmistut?” –kysymyksiä heitettiin ilmaan tuon tuostakin. Vastaukseni mumisin hihaan, enhän tiennyt itsekään. Tiesin vain, että kiinnostukseni käsiteltäviä asioita kohtaan oli olemassa. Nyt sitä piti ruokkia isolla kädellä.

Hämmennys maisteritutkinnon suorittamista kohtaan ei liittynyt ainoastaan vaikeasti hahmotettavaan alaan ja tulevaisuudennäkymiin, vaan myös siihen, että asuinpaikkani on Pori. Porin kaupunkia, tai Satakuntaa laajemmin, ei aina nähdä hyvänä alustana korkeakouluopinnoille. Kuten Tampereen yliopiston ASTe, Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi –hanketta edeltäneessä Posse, Porin sosiaalitieteellisen oppimiskeskittymän opiskelijainnovaatiotoiminta –hankkeessakin todettiin, on tunnettavuus ongelma myös työnantajapuolella. Esimerkiksi sosiaali-, terveys ja hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset tuntevat Porin yliopistokeskuksen tuottamaa koulutusta ja sen laatua heikosti.

Kuitenkin myös Satakunnan työmarkkinoille kaivataan yhä enemmän monialaista ja monitieteistä työotetta. Viimeistään työelämässä kohtaaminen eri ammattialojen ja tieteenalojen edustajien kanssa tulee tutuksi, mutta laajaa yhteistoiminnan taitoa edellytetään usein jo rekrytointivaiheessa. Tosiasia on, että monitieteisyys ja monialaisuus tukevat uusien ratkaisujen ja innovaatioiden syntymistä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Samoin tunnustetaan, että Satakuntalaiseen työelämään kaivataan lisää korkeakoulutettuja.

Porin yliopistokeskus on oiva eri tieteenaloja läpäisevä sekä opiskelijoita ja työnantajia törmäyttävä kohtaamispaikka. Hyviä verkostoitumista tukevia yhteistyömalleja on jo olemassa ja asenneilmasto saa osakseen kiitosta. Kuitenkin työelämälähtöisten gradujen, työharjoittelujen ja erilaiset seminaarien rinnalle kaivataan uusia rakenteellisia käytäntöjä, jotka kiinnittävät valmistuvan opiskelijan maakuntaan. ASTe –hanke onkin tarttunut siihen haasteeseen, miten aivovuoto Porista isompiin kaupunkeihin saadaan tyrehdytettyä. Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan innovatiivisesti uusia siltoja opiskelijoiden ja työelämän välille molempia osapuolia kuunnellen.

Kirjoittaja:

Tellu Rosenqvist

YTM, sh

Tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto (yhteiskuntatieteet, Pori)

Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä -tutkimusyhteistyöhanke

Lisätiedot: Yhteiskuntatieteet Porissa

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *