Itsearviointia kuvien inspiroimana (Anna Tunkkari)

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssilla opiskelijat toteuttavat kurssin lopulla omaan alaan liittyvän projektin, jota työstetään pienryhmissä useamman viikon ajan. Projektiin liittyen opiskelijoiden pitää laatia mm. tutkimussuunnitelma, lehdistötiedote ja videoitu esitelmä. Koska projektin tavoitteena on paitsi oman alan sanaston laajentaminen myös ryhmätyöskentelyn harjoittelu, ajattelin, että projektin loppupuolella opiskelijoiden olisi hyvä arvioida omaa ja ryhmän toimintaa projektissa. Päätin tällä kertaa kokeilla itsearviointia kahden opiskelijaryhmän kanssa, toisessa ryhmässä oli useiden eri alojen opiskelijoita ja toisessa kasvatustieteilijöitä (yht. 44 opiskelijaa).

Laadin opiskelijoille Google Formsin avulla kyselylomakkeen (lomakkeelle pääset tästä). Aiemmin olen vastaavissa tilanteissa hyödyntänyt Microsoft Formsia, mutta päädyin tällä kertaa Google Formsiin. Huomasin nimittäin, että Google Formsissa on mahdollista lisätä kuvia monivalintakysymyksen vastausvaihtoehdoiksi (Microsoftilla kuvan voi liittää kysymyksiin, mutta ei vastausvaihtoehtoihin). Halusin kokeilla, miten kuvat ohjaavat opiskelijoita pohtimaan ja kuvailemaan ryhmätyöskentelyä.

Tein lomakkeelle kaksi kysymystä, joissa molemmissa oli neljä kuvavaihtoehtoa, joista opiskelijan piti valita itselleen sopivin kuva. Nämä kysymykset käsittelivät ryhmän työskentelyä sekä opiskelijan omaa roolia ryhmässä. Näiden lisäksi lomakkeella oli pari muuta kysymystä tavalliseen tapaan tekstinä.

Kysymys 1. Google Forms-lomakkeella.

Vastatessaan opiskelija sai valita yhden kuvan vaihtoehdoista, ja jatkokysymyksenä pyysin opiskelijaa perustelemaan, miksi oli valinnut juuri kyseisen kuvan. Loppujen lopuksi kuvaa tärkeämpiä ja opettajan näkökulmasta antoisampia olivat kuitenkin opiskelijoiden perustelut. Oli tosin mukava huomata, että yli 80 % vastanneista valitsi a-kuvan, jonka voisi tulkita ryhmätyöskentelynä, johon kaikki tuovat tasapuolisesti omaa panostaan ja osaamistaan. Kuvan valinta ei aina ollut helppoa opiskelijoille ja osa kommentoikin sitä perusteluissaan. Alla yhden opiskelijan vastaus.

Koronavirustilanteen vuoksi olemme tehneet ryhmätyön etänä ja pitäneet pari keskusteluhetkeä Zoomin kautta. Homma on hoitunut mielestäni hyvin ja jokainen on tuonut omaa osaamistaan ryhmätyöhön. Ryhmän jokainen jäsen on myös ollut aktiivinen projektin suhteen. Siksi mietinkin A ja B vaihtoehtojen väliltä, mutta B kuvasi paremmin kotioloja ja koneella työskentelyä.

Ehdin tehdä lomakkeen jo ennen pahinta korona-aikaa ja etätyöskentelyä, ja olisin todennäköisesti valinnut kuvat hieman eri tavalla myöhemmin. Joka tapauksessa kuvat saivat opiskelijat pohtimaan työskentelyään, mikä tässä olikin tarkoituksena.

Tapasin projektiryhmiä itsearvioinnin jälkeen Zoomissa, ja keskustelimme ensin ruotsiksi itse projektista ja sen etenemisestä ja sitten itsearvioinneista suomeksi. Näin itsearvioinnit tuli purettua vielä pienryhmän kesken. Annoin Zoom-tapaamisen lopuksi opiskelijoille linkin Padletiin, johon he saivat vielä kommentoida, kuinka kuvat toimivat itsearvioinnin apuna.

Pari opiskelijakommenttia itsearvioinnista Padletissä.

Opiskelijat suhtautuivat pääosin hyvin positiivisesti kuvien käyttöön itsearvioinnin apuna. Kommenteissa mainittiin usein, että kuva välittää usein erilaisia tunnelmia paremmin kuin teksti ja kuvat konkretisoivat omia ajatuksia. Yleisesti visuaalisuus myös miellytti opiskelijoita. Ongelmaksi tosin saattoi välillä muodostua kuvan valinta, vaikka valintaa saikin selittää kommentissa. Opettajan kannattaa toki miettiä kuvavalinnat tarkkaan, mutta toisaalta nekin kuvat, joita opiskelija ei koe sopiviksi on saanut hänet jo pohtimaan sopivaa vastausta. Kuten jo mainitsikin, mielestäni kommenttiosuus on kuvaa tärkeämpi ja siinähän opiskelija pääsee kertomaan tilanteestaan, vaikka mikään kuvista ei sopisikaan.

Kuvat itsearvioinnissa toimivat kaiken kaikkiaan tässä tehtävässä hyvin, ja voisin käyttää kuvia itsearvioinnissa uudestaankin. Innostuin hieman pohtimaan, miten muuten kuvia voisi hyödyntää enemmän ja mahdollisuuksia on varmasti monia.

Anna Tunkkari

Kommentit

Hei Anna,

mielestäni kuvien käyttö itsearvioinnissa on todella hyvä idea (ja moni muukin näyttää olevan sitä mieltä) ja tuo myös jotain uutta itsearvioinnin toteuttamiseen. Hyödyllistä siis, että huomasit tuon Google Formsin ominaisuuden. 🙂

On myös hyvä, että olette käyneet opiskelijoiden kanssa itsearviointeja läpi, eli pitäneet ns. purun. Varsinkin, jos ryhmässä on erilaisia mielipiteitä työskentelystä, on tuollainen tilaisuus hyvä paikka käydä työskentelyä läpi ja oppia.

Opiskelijat ovat selkeästi pitäneet visuaalisuuden mukanaolosta ja olen itsekin sitä mieltä, että on tärkeää pystyä kertomaan miksi kuvan on valinnut.

Kokeilusi on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten visuaalisuutta voi yksinkertaisella tavalla ottaa mukaan erilaisiin tehtäviin ja uskoisin, että moni lähteekin kokeilusi innoittamana lisäämään visuaalisia elementtejä omaan opetukseensa.

Tanja Tervonen

27.4.2020 11:39

Hei Tanja ja kiitos kommentistasi!

Idea oli tosiaan aika yksinkertainen, ja kokeilu saikin huomaamaan, että joskus pienikin kokeilu voi olla hyödyllinen ja poikia uusia ideoita.

Olen samaa mieltä siitä, että purku on hyödyllinen -ja erityisesti silloin kuin kaikki ei ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt vaikutti siltä, että yhteistyö oli sujunut pääosin oikein hyvin poikkeuksellisista oloista huolimatta. Keskustelu antoi myös tilaisuuden pohtia ryhmätyöskentelyn jatkoa (esim. osa päätti tuolloin ottaa Zoomin oman ryhmän keskinäiseen käyttöön). Muutoinkin vaikutti siltä, että tällaiset pienetkin tapaamiset ovat tärkeitä, ja erityisesti näin etäopetuksessa.

Anna Tunkkari

30.4.2020 09:01

Hei Anna!

Tämä google formsin kuvien käyttö arvioinnissa tuntuu mielestäni hyvältä ajatukselta ja saattaa kuvastaa opiskelijan ajatuksia paremmin kuin sanallinen vastaus pelkkään kysymykseen.

Miten zoom-arviointi sujuu opiskelijoiden kanssa? Keskustelitko zoomissa yksittäisten opiskelijoiden kanssa vai pareittain tai ryhmäkeskusteluna? Käyttivätkö opiskelijat rohkeasti ruotsia keskustellessaan vai johdattelitko sinä keskustelua? Tästä olisi hyödyllistä kuulla lisää.

Tekstisi oli mielenkiintoinen ja herätti ajatuksia, millä tapaa itsekin voisin kokeilla kuvia ja itsearviointia monipuolisemmin. Helposti sitä vaan tekee asiat samaan tapaan kuin aiemminkin, ja kysyy arviointia, itsearviointia tai vertaisarviointia kysymyksellä eikä kuvan tai kuvien avulla.

Marika Mattila

21.4.2020 16:00

Hei Marika ja kiitos kommentistasi!

Kiva kuulla, että teksti herätti ajatuksia. Tämä oli melko yksinkertainen idea, mutta toi kuitenkin jotain uutta itsearviointiin.

Zoom-tapaamiset sujuivat oikein hyvin. Tapasin opiskelijat siis 3-4 hengen pienryhmissä, joissa he olivat työstäneet projektia. Itse projektin etenemisestä keskustelimme ensin ruotsiksi. Kyselin mm. missä vaiheessa projektia he ovat ja ovatko ehtineet jo suunnitella esim. videoesitelmää. Tämän jälkeen keskustelimme itsearvioinneista suomeksi. Olin valmistellut itselleni muutaman kysymyksen keskustelun johdatteluun ja käytin niitä tarpeen mukaan. Usein aloitin keskustelun hyvin avoimella kysymyksellä, mitä ajatuksia itsearviointi herätti. Tästä sitten etenimme ryhmän mukaan.

Olin varannut jokaisen ryhmän tapaamiseen 20 min, josta noin puolet käytettiin projektista keskustelemiseen ja puolet itsearvioinnin purkuun. Mielestäni tämä oli ihan toimiva ratkaisu ja opiskelijat vaikuttivat myös tyytyväisiltä.

Anna Tunkkari

30.4.2020 08:36

Hei Anna!

Tämä vaikutti tosi mielenkiintoiselta, voisin itsekin kokeilla jotain vastaavaa itsearvioinnin, tai miksei myös vertaisarvioinnin apuna. Oliko sopivia kuvia vaikea löytää?

Sanni Kalliosaari

7.4.2020 16:50

Hei Sanni! Ja kiitos kommentista!

Google Formsissa oli yhtenä vaihtoehtona käyttää Googlen kuvahakua ja valita sitä kautta kuvat. Tämä oli minusta kätevä! Myös omia kuvia koneelta tai Drivesta olisi mahdollista lisätä.

Kuvien valitseminen on toki oma prosessinsa, mutta mielestäni suht nopeasti löytyi hyviä vaihtoehtoja. Tässä on hyvä muistaa testailla hieman erilaisia hakusanoja.

Anna Tunkkari

8.4.2020 10:26

Googlen työkaluista luovuin tämän Officen myötä, mutta nyt innostuin vähän uudelleen, kun käytin kuvia vaihtoehtoina. Kiitos vinkistä!

Merja Saariaho

7.4.2020 11:17

Officen Formsia olen tosiaan myös pääasiassa hyödyntänyt, mutta välillä kannattaa ilmeisesti tutkia muitakin vaihtoehtoja 😊

Anna Tunkkari

8.4.2020 10:19

Samankaltaisuuksia oman toteutukseni kanssa on tässä sinun toteuttamassa itsearvioinnissa. Minulla opiskelijat saivat itse etsiä kuvia, jotka kuvaavat oppimista kurssillani, ja lisäksi he tuottivat kuviin ruotsinkielisen kuvatekstin. He tykkäsivät kuvien kanssa työskentelystä kuten ilmeisesti sinunkin opiskelijasi! Ja kiitos vinkistä Google Formsin suhteen, tuo vastauksien kuvavaihtoehto tuli itselleni uutena, kun olen käyttänyt pääosin Microsoft formsia!

Siru Stenman

4.4.2020 14:16

Kiitos kommentistasi, Siru! Luin blogitekstisi ja huomasin myös samankaltaisuutta. Kokeilujemme perustella voisi varmaan sanoa, että kuvat voivat toimia itsearvioinnin apuna monin tavoin ja että opiskelijat vaikuttavat kokevan kuvat positiivisesti. Olipa hauska, että satuimme molemmat valitsemaan itsearvioinnin ja kuvat teemaksi, mutta toteutustavat ovat silti erilaiset!

Anna Tunkkari

6.4.2020 08:41

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *