Testissä Zoom - monimediainen palaute kirjoitustehtävästä (Sanni Kalliosaari)

Hankkeen neljännessä osassa halusin kokeilla jotakin, jonka avulla voisin selkeyttää opiskelijoille arviointia ja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit käydään toki aina kurssin alussa läpi, mutta ne saattavat silti kurssin edetessä jäädä opiskelijoille tietyllä tavalla etäisiksi. Päätin kokeilla, olisiko videopalautteen avulla mahdollista selkeyttää ja havainnollistaa opiskelijoille kirjoitustehtävän arviointia ja siinä käytettäviä arviointikriteereitä.

Toteutin kokeilun yhden ryhmäni kanssa ruotsin kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssilla. Opiskelijat olivat juuri kirjoittaneet pienryhmissä yhden kurssin neljästä kirjoitustehtävästä, joten tekstien arviointi oli sopivasti edessä. Alun perin ajattelin kuvata videot Screencast-O-Maticin avulla, mutta etäopetukseen siirtymisen vuoksi minun täytyi samoihin aikoihin ottaa nopealla aikataululla haltuun Zoom-videotyökalu, joten päätin testata sitä myös tähän tarkoitukseen.

Zoom osoittautui ihan toimivaksi työkaluksi tähän kokeiluun, sillä myös Zoomissa on mahdollista jakaa oma ruutunsa ja näyttää sieltä haluamansa asiat ja nauhoittaa/kuvata istunto. Videon voi nauhoittaa joko ilman omaa videokuvaa (vain ääni kuuluu) tai niin, että oma videokuva näkyy pienenä ruudun laidassa, eli käytännössä aivan samat ominaisuudet kuin Screencast-O-Maticissa. Videon sai tallennettua omalle koneelle ja Zoom-sovellukseen lopettamalla nauhoittamisen ja ”istunnon”.

Näkymä Zoomissa, kun olin jakanut näytön ja aloin nauhoittaa videota (valikosta Record).

Jokainen pienryhmä sai tekstistään videopalautteen, joten videoita tuli kuvattua yhteensä seitsemän. Videopalautteessa kävin läpi ryhmän kirjoittaman tekstin arviointikriteerien pohjalta. Videon lisäksi opiskelijat saivat tiedoston, johon olin merkinnyt kielikommentit ja lyhyet sanalliset kommentit tekstistä (tämä tiedosto näkyi myös videolla).

Palautevideolla käytiin läpi ryhmän teksti arviointikriteereitä apuna käyttäen.

Palautteen keräämisessä kokeilin tällä kertaa Moodlen omaa palaute-aktiviteettia, sillä en ollut käyttänyt sitä aiemmin. Moodlen työkalu oli mielestäni helppokäyttöinen ja soveltui hyvin tällaisen yksinkertaisen palautteen keräämiseen (pari monivalintaa ja muutama avoin kysymys). Palautteeseen vastasi lopulta melko harva opiskelija, mutta saatujen vastausten perusteella palautevideo koettiin hyödylliseksi ja sen koettiin täydentävän kirjallista palautetta.

”Kyllä. Korjauksia oli sen verran paljon, että oli huomattavasti helpompaa katsoa videolta kun ne käydään läpi. Ei tarvinnut itse kahlata tiedostoa läpi ja tarkastaa että mihin kohtaan tekstiä mikäkin kommentti liittyi. Moneen korjaukseen annettiin videolla myös perustelu.”

”Tykkään suullisesta palautteesta, mutta kirjallinen on myös hyvä yksityiskohtaisempien virheiden huomioimiseen, koska suullisessa ei ole välttämättä niin järkevää käydä tekstin jokaista yksityiskohtaa läpi.”

Opiskelijoiden kommenttien perusteella voisi siis sanoa, että suullisen ja kirjallisen palautteen yhdistelmä on suhteellisen toimiva palautemuoto. Videoiden tekeminen oli mielenkiintoista, sillä se sai minut ajattelemaan tarkemmin arviointikriteereiden merkitystä ja niiden soveltamista käytäntöön, kun tämä piti myös havainnollistaa opiskelijoille.

Videoiden tekemisessä haasteena ainakin itselläni on se, ettei sortuisi liialliseen itsekriittisyyteen tai perfektionismiin: jossain vaiheessa täytyy vain hyväksyä, että tämä on tarpeeksi hyvä. Ei voi myöskään kieltää, etteikö videoiden tekeminen olisi suhteellisen työlästä ja aikaa vievää. Videopalautteiden tekemistä kannattaa varmasti harkita hieman tilanteen ja ajankäytön mukaan: jokaiselle opiskelijalle oman videon tekeminen olisi melko työläs projekti, mutta kun arvioitavia tuotoksia oli alle 10 (kuten tässä tapauksessa, koska opiskelijat kirjoittivat tekstit pienryhmissä), oli työmäärä vielä ihan kohtuullinen.

Sanni Kalliosaari

Kommentit

Hei Sanni,

oikein hyvä idea toteuttaa kokeilu Zoomilla, ja oppia siitä samalla lisää. Mielestäni koostit kokeilusi järkevästi, sillä noiden ryhmäkohtaisten videoiden teko on soveltunut kyseiseen kohtaan kurssia hyvin ja kuten itsekin toteat, ajallisesti niiden teko oli myös hallittavissa. Pidän myös itse ideasta, eli että olet yhdistänyt kirjalliset kommentit ja videon, jossa avaat tekstiä ja sen kommentteja arviointikriteerien näkökulmasta. Kriteerit jäävät monesti taustalle, kuten kirjoitit, joten siksi on hyvä, että nostat ne esiin ja havainnollistat ne opiskelijoille. Uskonkin, että juuri havainnollistaminen ja sinun perustelusi ovat olleet kokeilun paras anti opiskelijoille.

Tanja Tervonen

30.4.2020 13:48

Hienoa! Tämä oli alunperinkin hyvä suunnitelma mutta, kuten totesitkin, todella työläs. Sopi siis hyvin tälle porukalle ja saivat varmasti tästä paljon irti. Älä ole turhan kriittiinen! Ei kukaan muu niitä videoita varmastikaan niin kriittisellä korvalla kuuntele ja selkeitä ne on joka tapauksessa!

Kirsi Siren

6.4.2020 18:52

Hei Sanni! Olipa mukava lukea kokeilustasi. Tekstin ja videon yhdistelmä on varmasti toimiva, kuten opiskelijasi olivatkin kommentoineet. Videolla opettaja pystyy avaamaan asioita ihan eri tavalla kuin kirjallisesti, mutta toisaalta opiskelijalla on hyvä olla mahdollisuus syventyä tekstiin omaan tahtiin. Kommentoivatko opiskelijat jollain tapaa arviointikriteerejä tai vaikuttivatko kriteerit konkretisoituvan opiskelijoille palautteen kautta?

Anna Tunkkari

6.4.2020 08:57

Hei Anna!

En saanut oikeastaan tarkempaa palautetta juuri näiden arviontikriteerien hahmottamisesta, mikä oli sinänsä harmi. Näin jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt kysyä palautteessa tarkemmin juuri siitä aiheesta, sillä nyt tuo palaute oli melko yleisellä tasolla (oliko hyödyllistä ja miksi/miksi ei). Oli kuitenkin kiva huomata, että videon koettiin täydentävän hyvin kirjallista palautetta (ja ehkä se sai opiskelijat edes hieman ajattelemaan myös näitä arviointikriteereitä ja niiden merkitystä).

Sanni Kalliosaari

7.4.2020 16:44

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *