Videotyöhakemus ja vertaisarviointi (Päivi Salojärvi)

Lukion ruotsin kurssilla 5, jolla käsitellään työelämää, opiskelijat tekivät videona työhakemuksen ja arvioivat toistensa hakemuksia annettujen kriteereiden mukaan.

Aluksi opiskelijat suhtautuivat tehtävään vastahakoisesti, mutta innostuivat lopulta sekä videon tekemisestä että arvioinnista.  He näkivät myös arvioinnin hyödyllisenä, sillä tulevaisuudessa työtä haetaan usein videotallenteella tai videon välityksellä ja nyt tarjoutui mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa esiintymistään ja työnhakuvalmiuksiaan. Myös kynnys ruotsin puhumiseen laski.

Videon sai toteuttaa haluamallaan sovelluksella ja palauttaa pedanettiin. Ohjeen videon tekoon he saivat Adobe Spark-ohjelmalla tehdyllä videolla. Kehotin heitä käyttämään Wordin oikeinkirjoitus-ja mikrofonitoimintoja kielen oikeellisuuden ja ääntämisen tarkistamiseen.

Lopputuloksena oli hyvin erilaisia ja eritasoisia videoita ja arviointeja. Opettajan näkökulmasta oli mielenkiintoista, että tututkin opiskelijat näyttäytyivät uudenlaisessa valossa ja toivat uusia puoliaan esille videolla. Arviointi monipuolistui. Monet olivat todella paneutuneet ääntämiseen, esiintymisen persoonallisuuteen ja työpaikan vaatimuksiin vastaamiseen sekä videon visuaaliseen ja tekniseen toteutukseen.

Opiskelijoiden vertaisarviointi oli tarkoitus käydä läpi suullisesti oppitunneilla ja keskustellen ryhmissä, mutta etäopetukseen siirtymisen vuoksi se tehtiin opettajalle palautettavana tehtävänä. Opiskelijat saivat valita, palauttavatko arvioinnin äänitiedostona vai kirjallisena. Kaikki palauttivat arvioinnin kirjallisena. Olin antanut heille neljä pääkohtaa, joihin tuli kiinnittää huomiota.

Vertaisarviointiosa ei toteutunut suunnitelman mukaan, sillä tarkoituksena ollut keskustelu ryhmissä ja palautteiden käsittely yhteisesti luokassa jäi pois.

Opin itse tässä kokeilussa, että video sopii hyvin tämän kaltaiseen tehtävään ja videotyö voi antaa monipuolisemman kuvan opiskelijan taidoista. Vertaisarviointia voisin jatkossa käyttää enemmänkin ja kehittää sitä. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta arviointiin, yhtenäiset kriteerit, jotta vertaisarviointi tukee oppimista ja harjoittaa rakentavan palautteen antamista ja vastaan ottamista.

Päivi Salojärvi

Kommentit

Hei Päivi,

todella mielenkiintoinen kokeilu! Mielestäni on todella hyvä, että ohjeistus tehtävään on tullut videon muodossa, sillä opettajan antama esimerkki auttaa paljon. Samalla se myös havainnollistaa työkalun käyttöä. Hienoa, että opiskelijat saivat myös valita haluamansa sovelluksen. Oliko opiskelijoilla jotain suosikkisovellusta vai käyttivätkö ns. kännykän videotyökalua?

Vaikka vertaisarviointi ei nyt toteutunut aivan sellaisena kuin suunnitelmasi oli, on hyvä, että pidit sen silti mukana. Se, että olet valinnut neljä pääkohtaa, joihin opiskelijat arvioinnissa keskittyvät, on varmasti myös auttanut arvioinnin teossa. Kuten Pirjokin, pohdin myös minä miten toteutit vertaispalautteen jaon opiskelijoille?

Tanja Tervonen

30.4.2020 12:47

Hei Päivi!

Kokeilusi kuulostaa monipuoliselta! Harmin paikka, ettei vertaisarviointiosa toteutunut suunnitellulla tavalla, mutta onneksi sait pidettyä sen kuitenkin mukana kokeilussa.

Voisin ottaa sinusta mallia tehtävänantojen digitaalisuudessa. Opiskelijoiden näkökulmasta eri työkalujen käyttö ohjeistuksissa tuo uudenlaista mielenkiintoa tehtäviin. Video-ohjeistus toimii mielestäni yleensä aina paremmin kuin esim. pelkkä teksti. Olen itsekin huomannut, että työnhakuvideo on opiskelijoille hyödyllinen tehtävä, joka antaa varmuutta esiintymiseen ja eväitä jopa niihin oikeisiin työnhakutilanteisiin.

Vertaisarviointi on arvokas lisä palautteessa ja arvioinnissa. Itse käytän sitä aivan liian vähän, koska se tuntuu ylimääräiseltä ja aluksi työläältä toteuttaa. Olet oikeassa siinä, että vertaisarviointi pitää ohjeistaa hyvin ja opiskelijoille pitää antaa tarpeeksi apua arviointiin, jotta se tulee hyödylliseksi. Saivatko opiskelijat muuten heille suunnattuja vertaisarviointeja luettavaksi? Kenties vertaisarvioinnissa voisi jatkossa käyttää myös sähköisiä lomakkeita, joita opiskelijat täyttelisivät.

Pirjo Hentinen

9.4.2020 09:14

Hei Päivi!
Juuri tuo ”oikean elämän” simulointi oli hyvä veto! Monestihan 5. kurssi on monille se kurssi, josta riittää, että saa arvosanan 4.
Annoitko kuitenkin kaikille henkilökohtaisen palautteen tässä yllättäin muuttuneessa tilanteessa?

Merja Saariaho

7.4.2020 10:57

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *