Vertaisarviointia Google Formsilla (Pirjo Hentinen)

Internet on pullollaan erilaisia lomaketyökaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa kyselyissä, gallupeissa, tutkimuksissa jne. Tällä kertaa lähdin selvittämään, miten hyvin lomaketyökalu soveltuu ruotsin kielen vertaisarviointiin amk-tasolla.

Opetuskokeilun valitseminen teemaan arviointi osoittautui vaikeammaksi kuin olin aikaisemmassa vaiheessa ajatellut. Halusin kokeilla jotain, jota ei oltu vielä kokeiltu aikaisemmissa osissa. Pitkällisen pohdinnan jälkeen valitsin aiheeksi vertaisarvioinnin digitaalisella työkalulla. Ajatuksenani oli luoda anonyymi kyselylomake, jonka kautta opiskelijat voisivat antaa palautetta toisilleen. Testailin Peergradea, SurveyMonkeyta ja vanhaa tuttua Microsoft Formsia, mutta pääsyin valitsemaan työkaluksi Google Formsin.

Kuva 1. Osa vertaisarviointilomakkeestani

Kohderyhmänäni oli verkossa Työelämän ruotsin kurssia opiskelevat monimuoto-opiskelijat. Heidän yhtenä tehtävänään kurssilla on kirjoittaa työsähköposti oppimisalustamme keskustelufoorumille. Lisäsin vertaisarvioinnin osaksi tätä tehtävää, koska ajattelin, että opiskelijat hyötyisivät lisäpalautteesta kurssin alkuvaiheen tehtävässä ja saisivat ehkä näkökulmaa työelämän autenttiseen viestintään lukemalla muiden kirjoittamia viestejä. Jotta vertaisarviointi pysyisi anonyymina, jouduin lähettämään opiskelijoille yksitellen sähköpostitse tiedon, kenelle he antavat vertaispalautetta. Tämän jälkeen opiskelijat kirjoittivat oman sähköpostinsa, lukivat kurssitoverin sähköpostin ja kävivät antamassa siitä palautetta Google Formsin lomakkeessa (ks. lomake täältä). Tulostin palautteen jokaiselle opiskelijalle pdf-tiedostona, jonka sitten välitin opiskelijalle erikseen.

Entäs itse Google Formsin käyttökokemus kyselyn tekijän näkökulmasta? Ajattelin tällä kertaa kertoa videon muodossa omasta kokemuksestani Google Formsin käyttäjänä. Voit katsoa kommenttini täältä.

Keräsin opiskelijoilta SurveyMonkey-työkalulla palautteen opetuskokeilusta (ks. lomake täältä). Tähän väliin sanottakoon, että selkeän Google Formsin jälkeen SurveyMonkey näyttäytyi minulle tilkkutäkkikaaoksena, jossa oli painiketta ja pylpyrää toinen toisensa jälkeen. Pienen etsinnän jälkeen löysin kuitenkin samat toiminnot kuin Google Formsista.

Palautteen perusteella vertaisarvioinnissa nousi esille selkeästi osioita, joista opiskelijat tykkäsivät, ja osioita, jotka opiskelijat eivät kokeneet niin hyödyllisiksi. Opiskelijat arvostivat Google Formsissa ja digitaalisessa vertaisarvioinnissa seuraavia ominaisuuksia:

  • Google Formsin helppokäyttöisyys palautteen antamisessa
  • Monivalintakysymysten ja avointen kysymysten yhdistelmä kyselylomakkeessa
  • Vertaisarvioinnin tukeminen valmiilla kysymyksillä
    • ”Mielestäni valmis lomake antaa palautteeseen laajuutta.”
    • ”Valmis lomake oli hyvä pohja palautteelle”
  • Vertaisarvioinnin anonyymisyys
    • ”Useissa aineissa vertaispalautetta annetaan ilman anonymiteettiä. Itse en pidä siitä. Osalle palautteen antaminen ja vastaanottaminen on haastavaa, joten anonyymisti tulee varmasti rehellisempi palaute.”

Vertaisarviointikokeilu ei saanut kuitenkaan vaan ylistäviä arvioita, vaan mukana oli myös pohdintaa sen hyödyllisyydestä. Osa opiskelijoista nosti selkeästi esille oman heikon kielitaidon vaikutuksen vertaisarviointisuoritukseensa:

”Oli hankala arvioida toisen kirjoituksen oikeellisuutta, kun on itse niin huono kielissä.” 

Vertaispalautteen antaminen on hyvä asia. Omalla heikolla ruotsin kielen taidolla on hankala arvioida toisen henkilön tehtävää kieliopillisesti.”.

Tämä on luultavasti syy, miksi osa opiskelijoista ei mielestään oppinut niin paljon uutta tai kehittynyt kielenkäyttäjänä antamalla vertaispalautetta tai saamalla sitä kurssitoverilta. Opettajalta saatu palaute koettiin tärkeänä ja joidenkin mielestä riittävänä arviointimuotona.

Kaikesta huolimatta suurin osa opiskelijoista näki, että he voisivat antaa vertaispalautetta digitaalisella työkalulla jatkossakin. Tulevaisuudessa on hyvä pohtia tarkkaan, mitä kielitaidon osa-alueita vertaisarvioinnilla halutaan mitata ja millaisilla kysymystyypeillä ja kysymyksillä opiskelijoille voisi antaa parhaan mahdollisen hyödyn vertaisarvioinnin tekijöinä ja saajina.

Kuva 2. Google Forms sai työkaluna neljä tähteä opiskelijoilta

Pirjo Hentinen

Kuvituskuvat: Pixabay

Kommentit

Hei Pirjo,

oli mukava lukea opiskelijoidesi palautetta vertaisarviosta. Meillä kursseilla on aina ainakin yksi veraispalaute ja meillä tosiaan on valmiit kysymykset sitä varten. Olen itse saanut samankaltaista palautetta, vaikka en sitä suoraan olekaan kerännyt.

Mukavaa kevättä!

Maiju Vihonen

30.4.2020 15:40

Hei Pirjo,

kuten Merjakin totesi, niin kattavan kokeilun olet tehnyt. Mielestäni on hyvä, että kokeilit kyselytyökalun käyttöä vertaispalautteen antamiseen. Monesti työkalut jäävät käyttöön vain yhtä tarkoitusta varten ja siksi onkin välillä hyvä miettiä mihin kaikkeen eri työkalut taipuvatkaan.

Kiitos myös videosta, jossa kerrot oman käyttäjäkokemuksesi Google Formsista. Kuten toteat, Google ei mahdollista parhainta mahdollista toteutusta siinä, miten lomakkeita saa jaettua toisille, mutta olet ratkaissut tämän mielestäni hyvin. Selkeitä vahvuuksia Google Formsilla esim. mainitsemaasi Peergradeen on se, että palautteen anto ei vaadi kirjautumista. Toit myös hyvin esiin mitkä ovat hyödyt siinä, että palautteen antaa anonyymisti.

Kaiken kaikkiaan on mielestäni tärkeää tarjota opiskelijoille tukea vertaisarvioinnin tekoon (huolimatta siitä annetaanko palaute suomeksi vai ruotsiksi), sillä muutoin palaute jää hieman pinnalliseksi. Hyvin olivat nytkin opiskelijat antaneet palautetta, että lomake antoi hyvän pohjan vertaispalautteen kirjoittamiselle.

Tanja Tervonen

27.4.2020 16:45

Olit tehnyt todella monipuolisen kokeilun, ja varmasti sinultakin tämä vai paljon aikaa, koska toimit myös sähköpostin ja tulostimen kanssa. Videosi Googlen lomaketyökalusta oli erittäin selkeä. Itse en enää vuosiin ole käyttänyt Googlen Formsia, kun tuli Officen paketti omaan organisaation. Logiikkahan on aika samanlainen, mutta visuaalisesti Googlella joitain eroja.
Ymmärrän tuon opiskelijoiden palautteen erittäin hyvin, koska oma kielitaito ei aina riitä. Mutta vertaisarviointikokeiluna heillekin opettava kokemus yhdessä oppimisesta.

Merja Saariaho

7.4.2020 11:08

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *