Immersiivinen oppimaisema on opetuksen käytännön vaatimusten, esteettisen sisustuksen ja modernin teknologian liitto

Kuva, jossa käso piirtää kynällä tyhjälle paperille.

Opetussuunnitelman perusteita oppimisympäristön suunnittelun pohjana
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen siihen oppimiskäsitykseen, että oppilas on aktiivinen toimija. Perusteissa korostetaan, että kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kehollisuus, aistien käyttö ja tunnekokemukset ovat myös immersiivisen kokemuksen tukipilareita ja näin auttavat myös oppimaan.
Lähde: Mikä ihmeen immersio? (oppimaisema.com)

Opiskelijoiden ideat tilasuunnittelussa

Lukion tiloihin toteutettavassa immersiivisessä oppimaisemassa teemaksi tai miljööksi valikoitui ranta, joka sijaitsee metsän laitamilla. Tämä pohjautuu kuvataiteen tunnilla tehtyyn havaintoon opiskelijoiden haavemiljööstä; kun opiskelijat valitsivat KU2-kurssilla paikan mihin rakentaisivat talon, niin heistä 97% valitsi sijainniksi paikan veden äärellä, jonka lähellä kasvoi metsä. Tilasuunnittelussa on otettu huomioon opiskelijoiden KU2-kurssilla tehtyjen suunnitelmien ideoita niin kalusteissa, valaistuksessa kuin teknologiassa. Opiskelijoilta tuli toiveita myös pehmeistä arvoista, konkreettisesti tyynyistä ja aisteja stimuloivista materiaaleista. Tunnelmaltaan toivottiin rauhoittavaa tilaa, jossa olisi myös leikkisiä elementtejä. Erityisesti valaistukseen opiskelijat kiinnittivät huomiota. Teknologian suhteen opiskelijoilta löytyi tietotaitoa sopivien VR-lasien hankinnasta ja muusta tilaan tulevasta teknologiasta.

 

Käytännöllinen opetustila

Opetustilan suunnittelussa on otettava huomioon ennen kaikkea käytännöllisyys. Tilaan on mahduttava tietty määrä opiskelijoita ja tilan on sovelluttava eri oppiaineiden käyttöön. Tilan muunneltavuus on otettava huomioon kalusteita valittaessa ja toisaalta teknologiaa varten on suunniteltava omat paikallaan pysyvät kalusteet. Sähköpöydät mahdollistavat joko istualtaan tai seisaaltaan työskentelyn. Pinottavat tuolit mahdollistavat sen, että tilassa voi välillä olla vapaamuotoisemmin esimerkiksi keskustelupiireissä raheilla. Immersiivinen oppimismaisema mahdollistaa opettajan monimuotoisen toiminnan tilassa.

 

Tilasuunnitelmassa on otettava huomioon useita näkökulmia

Immersiiviseen tilasuunnitteelun on sisällytetty opetussuunnitelman perusteita, opiskelijoiden ideoita, opetuksen käytännöllisten vaatimusten huomioiminen sekä moderni teknologia. Tietenkin on huomioitava, että käytännössä tilasuunnittelua kalusteiden kohdalta suuntaa se kalustefirmojen valikoima. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on pyrkiä luomaan tila, jolla on positiivisia vaikutuksia niin opiskelijoiden kuin opettajien hyvinvointiin.

Teksti: Mirva Kuusela

Kuvituskuva: Unsplash.com Neven Krcmarek

Immersiivisen tilan kalustesuunnittelussa toimivat hyvässä yhteistyössä Ranta-tilaa suunnittelen ja kalustetilauksia hoitaen Mirva Kuusela ja Saara Murto-Heiniö. Kalustetilausten hoitamisesta erityiskiitos laboratoriomestari Mika Lindqvistille, joka hoiti yhteistyössä Martelan ja ISKU:n kanssa kalustetoimituksia.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *