Suunnan navigointia PYRYssä

Millä tavalla opiskelijat ovat kokeneet PYRY-ryhmätoiminnan? Mitä he ovat saaneet ryhmässä mukana olosta? Menemmekö oikeaan suuntaan?

Kiipulan ammattiopistossa on toiminut syksyn 2020 ajan PYRY-vertaisryhmätoiminta. Opiskelijat ovat olleet joka toinen viikko perjantaisin mukana ryhmässä, neljä tuntia kerrallaan. Tämä on tarkoittanut heille poissaoloa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Ryhmän vastuuohjaajana pohdin sitä, olenko osannut kuulla ja nähdä oikein ryhmän tarpeita ja toiveita sekä ohjata toimintaa hyödylliseen suuntaan, kohti hankkeen tavoitteita. Mikä on hyödyllinen tai oikea suunta? Itse ajattelen, että se on se suunta, joka jollakin tavalla edesauttaa opiskelijan kokemusta omasta pystyvyydestään tai pärjäävyydestään työelämään suuntautumisessa. Opiskelijan näkökulma voi olla tätä laajempi – säännöllinen mukava ryhmätoiminta voi monellakin tavalla olla hyödyllistä ja tervetullutta lisää opiskeluissa joskus yksinäiseenkin puurtamiseen.

Ensimmäisen PYRY-lukukauden päätteeksi oli viimeistään hyvä pysähtyä palautteen antamisen (ja vastaanottamisen) äärelle. Miten antaa rakentavaa palautetta? Miten vastaanottaa sekä hyvää että kriittistä palautetta? Miten valjastaa saatu palaute omaan työkalupakkiin, kokemukseen omasta osaamisestaan ja pystyvyydestään? Näitä asioita pohdimme syyslukukauden viimeisellä ryhmätapaamiskerralla 18.12.2020, pikkujoulujuhlinnan rinnalla. Kävimme läpi ryhmäläisten kokemuksia saamistaan palautteista esimerkiksi työharjoittelupaikoilla: minkälainen palaute on auttanut heitä kehittymään ja rakentamaan omaa käsitystään omasta osaamisesta rakentavalla tavalla tai onko kokemuksia ikävällä tavalla annetusta palautteesta? Kokemuksia oli monenlaisia, mutta pääosin palaute oli koettu hyvänä ja rakentavana. Käsittelimme myös havainnollistavia esimerkkejä eri tavoin annetusta ja vastaanotetusta palautteesta pienen draaman keinoin.

Pyysin ryhmän vastuuohjaajana palautetta ryhmäläisiltä kuluneesta syksystä. He olivat kokeneet ryhmässä olon monipuolisena ja mielenkiintoisena. Parasta heille oli ollut hyvä ryhmähenki – turvallinen porukka, jossa kaikilla on ollut hyvä olla. Erilaiset harjoitukset, kuten työhaastattelu- ja hissipuhe-harjoitukset oli koettu hyödyllisinä. Myös työnantajatapaaminen (Teamsin välityksellä) S-marketin myymäläpäällikön kanssa koettiin tarpeellisena. Tilaisuudessa ryhmäläiset saivat keskustella työllistymisessä mietityttävistä asioista.

Yksi ryhmäläisistä kuvaa seuraavasti sitä, minkä on kokenut PYRY-ryhmässä hyödyllisenä; ”Se, että saa tutkia itseään ja se että saa tietää tarkemmin missä on hyvä ja missä on huono ja mitä voi vielä parantaa”.

Keskustelimme myös heidän toiveistaan kevätlukukaudelle. Suurin osa toivoi enemmän työnantajayhteistyötä ja vierailuja erilaisissa työpaikoissa. Huomaan, että mieleen meinaa ensimmäisenä nousta meille kaikille niin tuttu korona-valitusvirsi, mutta pois se! Älköön vallitseva tilanne olko rajoitteena näille nuorten toiveille ja tarpeille. Ne toimikoot vertaisryhmätoiminnan navigaattoreina PYRYn keskellä – tällöin suunta on hyvä!

Toivotan kaikille turvallista, terveellistä ja innostavaa uutta vuotta 2021!

Tanja Siltala

PYRY-vertaisryhmätoiminnan vastuuohjaaja

Kiipulan ammattiopisto

Kuva: Tanja Siltala

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *