Ammatillinen opettajankoulutus perusopetusta tukemassa

Lamppu ja ideat

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan erityisesti Opetushallituksen rahoituksella opetustoimen henkilöstökoulutuksia. Nämä täydennyskoulutukset on suunnattu opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevälle oppilaitosten henkilöstölle. Ammatillisena opettajankouluttajana TAMK tuntee ja toimii laajasti ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kentällä, mutta myös perusopetuksessa. Opettajankouluttajien laaja osaaminen ja yhteistyö Tampereen korkeakouluyhteisössä yliopiston asiantuntijoiden kanssa tuottaa lisäarvoa koko opetusalan käyttöön.

POMOKO Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa on kuluneen syksyn aikana koulutettu opetustoimen johtoa erityisesti Pohjanmaalla. Koulutuksiin on osallistunut sivistystoimen, koulujen ja oppilaitosten rehtoreita ja esimiehiä yhteensä lähes sata. Koulutusten vastaanotto ja palaute ovat selkeästi tuoneet esiin, että sekä perusopetuksessa että ammatillisessa koulutuksessa keskinäisen vuoropuhelun kautta tapahtuvan kehittämisen ja strategisen työskentelyn tarve on suuri. Täydennyskoulutusohjelman kouluttajien rooli on ollut sparraava ja aiheet käytännön haasteista ja tilanteista kumpuavia.

Erään kaupungin perusopetuksen rehtoreiden koulutuksessa käsiteltiin muutosjohtamisen avulla erityisopetuksen järjestämiseen liittyviä haasteita ja haettiin ratkaisumalleja vertaiskonsultointimenetelmällä. Toisessa koulutuksessa painopiste oli osallistamisessa. Johtamiskoulutuksen räätälöinnin avulla voidaan paneutua juuri niihin teemoihin, jotka kussakin tapauksessa koetaan tärkeiksi ja ajankohtaisiksi.

Ammatillisen opettajankoulutuksen henkilöstö oma ammattiala on moninainen ja siten hyödynnettävissä erilaisiin tarpeisiin. Kentällä toimiminen on myös opettajankouluttajille palkitsevaa, lisää omaa osaamista ja tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä eri opetusasteiden välisten raja-aitojen madaltaminen on myös hallitusohjelmaan kirjattu tavoite. Meille Tampereella on tärkeää olla mukana opetustoimen kehittämisessä opettajien kaikissa uran vaiheissa.

 

Kaisa-Leena Ahlroth

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *