Luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva opettajankoulutusryhmä aloittaa TAMKissa toukokuussa

Pino kirjoja, omena ja muuta tavaraa tasolla.
Kuva: Thomas Kolnowski (Unsplash)

Toukokuun puolivälissä ammatillisessa opettajankoulutuksessa aloittaa luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva LUMATE-opettajankoulutusryhmä. Perustamamme ryhmän tarkoituksena on lisätä luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan opettajuuden vetovoimaisuutta, koska luonnontieteiden ja tekniikan opettajista on pulaa valtakunnallisesti hakijamäärän vähenemisen vuoksi.

Teknologiateollisuus on vientivoittoinen ala ja työvoimaa alalle tarvitaan, mikä lisää myös kouluttajien tarvetta. (Opeksi, opoksi vai erkaksi – kaikkia tarvitaan, Satakunnan kansa, 29.12.2019) Emme ole aikaisemmin jakaneet TAOKissa opettajaopiskelijoita alan mukaisiin ryhmiin, vaan eri alojen ammattilaiset ovat opiskelleet yhdessä. LUMATE-ryhmässä aloittavat opettajaopiskelijat pääsevät nyt syventymään paremmin luonnontieteiden, matematiikan ja teknisten alojen opettamiseen. Ryhmän opetussuunnitelma ei poikkea muiden aloittavien ryhmien opetussuunnitelmasta, mutta opetussuunnitelman opintokokonaisuuksiin tehdään alakohtaisia painotuksia. Opetuksessa ja ohjauksessa pyritään käyttämään koko korkeakouluyhteisön LUMATE-alan pedagogista osaamista opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tueksi.

Mitä ammatillisen opettajan työ sitten nykyisin sisältää? LUMATE-opettajalta vaaditaan vankkaa oman alansa osaamista, jonka ympärille pedagoginen osaaminen voi rakentua. Lisäksi yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat ammatillisen opettajan työhön, joka on nykyisin monipuolisempaa ja laajempaa kuin aiemmin. Opettajan muuttunutta työnkuvaa pohdittiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPEKE-hankkeen A1 Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus -kehittämisosiossa. Opettamisen ja ohjaamisen lisäksi opettajan työssä kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä osassa yhteistyössä muun muassa erilaisten työelämän sidosryhmien ja opiskelijoiden huoltajiin sekä työyhteisöjen kanssa. Opettajat osallistuvat myös oman työnsä ja työyhteisönsä sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Tähän keskeisenä kuuluu muun muassa elinikäisen oppimisen tukeminen sekä oman alan osaamisen päivittäminen ja opettajan työn toimintatapojen kehittäminen. Nykyisin opettajan työssä merkittävässä roolissa ovat myös omat henkilökohtaiset työelämäverkostot ja niiden ylläpitäminen. (OPEKE-hanke, 2019)

Lisää tietoa ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja käynnissä olevasta hausta Opintopolusta ja TAOK:n internetsivuilta www.tuni.fi/taok!

 

Teksti: Jenni Majuri

Erikoissuunnittelija, TAOK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi