Category: Opettajuus

Opettajana 2070-luvun Suomessa

Neljä tulevaa opettajaa visioi skenaariotyöskentelyn avulla, millaiseksi opettajan auktoriteetti saattaa tulevaisuudessa muodostua. Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Minkälaisissa oppimisympäristöissä opettaja toimii? Skenaarioiden kehityskulkujen taustalla vaikuttavina voimina ovat teknologia sekä sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, joiden kautta opettajan rooli määrittyy.

Luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva opettajankoulutusryhmä aloittaa TAMKissa toukokuussa

Toukokuun puolivälissä ammatillisessa opettajankoulutuksessa aloittaa luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan painottuva LUMATE-opettajankoulutusryhmä. Perustamamme ryhmän tarkoituksena on lisätä luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan opettajuuden vetovoimaisuutta, koska luonnontieteiden ja tekniikan opettajista on pulaa valtakunnallisesti hakijamäärän vähenemisen vuoksi.

Ammatillinen opettajankoulutus perusopetusta tukemassa

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan erityisesti Opetushallituksen rahoituksella opetustoimen henkilöstökoulutuksia. Nämä täydennyskoulutukset on suunnattu opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevälle oppilaitosten henkilöstölle. Ammatillisena opettajankouluttajana TAMK tuntee ja toimii laajasti ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kentällä, mutta myös perusopetuksessa. Opettajankouluttajien laaja osaaminen ja yhteistyö Tampereen korkeakouluyhteisössä yliopiston asiantuntijoiden kanssa tuottaa lisäarvoa koko opetusalan käyttöön.

Opettajat pulassa vai pula opettajista?

Viime kesän mittaan uutisoitiin paljon siitä, kuinka opettajankoulutusta järjestävissä yliopistoissa ja ammatillista opettajankoulutusta tarjoavissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa havahduttiin hakijamäärien merkittävään vähentymiseen. Hakijoita on paikoin ollut jopa puolet vähemmän kuin aiemmin. Ilmiötä on selitetty niin valinnanmahdollisuuksien laajentumisella, ikäluokkien pienentymisellä, mutta mikä huolestuttavinta, myös opettajan työn imagon heikentymisellä ja opettajan ammatin arvostuksen laskulla.