Kuulumisia TAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta

Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa, tuottavaa ja terveellistä työtä opetusalalle!

Työhön liittyy ammatista riippumatta koko ajan enemmän aivotyötä eli tiedolla työskentelyä ja ajatustyötä, jatkuvaa asioiden huomaamista, muistamista, ongelmien ratkaisua sekä uusien tietojen ja taitojen oppimista. Inhimillisellä tiedonkäsittelyllä on rajat aivan samoin kuin fyysisellä toimintakyvylläkin. Teknologia mahdollistaa työn tekemistä uudella tavalla, mutta on se tuonut myös uudenlaisia kognitiivisia haasteita.

Miten valmistautua tammikuun opehakuun jo nyt?

Orientoidu aiheeseen ja tee opintoja jo syksyn aikana. Tullessasi valituksi TAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen koulutukset voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusmenetelmäpakki 5 op ja Opettajan digitaalinen osaaminen 5 op valinnaisiksi pedagogisiksi opintojaksoiksi ja Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Luottamus, tukeminen ja minäpystyvyyden vahvistaminen tärkeää opettajan työssä

Itseohjautuvuutta pidetään korkeakouluopiskelijalla usein itsestään selvyytenä, mitä se ei ole suinkaan automaattisesti opiskelijalle. Tähän taitoon tarvitaan ohjausta.  Miten olla itseohjautuva? Mitä se tarkoittaa? Löytää itse tietoa tietotulvan keskellä? Suunnitella opintoja ja uraa samalla kun opiskellaan uutta? TAMKin lehtori Terhi Pekkinen opiskeli TAOKissa opinto-ohjaajaksi ja erityisopettajaksi, jotta pystyy ohjaamaan ja tukemaan opiskelijoitaan entistä paremmin.

Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat ovat mahdollistajia, tukijoita ja verkosto-osaajia

Opetussuunnitelma muuttuu. Mitä se käytännössä opiskelijalle tarkoittaa? Opetussuunnitelman uusista tuulista kertovan juttusarjan avaavat ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja opinto-ohjaajakoulutuksen vastuuhenkilöt Ari Jussila ja Minna Seppälä, jotka kertovat koulutusten kehittämisestä, tavoitteista ja yhteistyöstä.