Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä – tunnelmia UCPori Klubin Teemabrunssilta 13.3.

UCPori Klubi on Porin yliopistokeskuksen työelämäyhteistyön ja kumppanuustoiminnan konsepti. Satakuntalaisyrityksille ja -yhteisöille suunnatusta UCPori Klubin Teemabrunssista olivat maaliskuun osalta vetovastuussa Tampereen yliopiston ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeet otsikolla ”Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä”. Aamua kirkasti ennätyssuuri osallistujien joukko.

Palvelujen kehittyminen ja sujuvat palveluketjut edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Yhteistyö on pohjana uusille palveluinnovaatioille. Satakunnassa verkostoitumisen merkitys on tunnistettu, mutta käytännön kehittäminen vaatii resursseja, johtamista ja koordinointia sekä toistemme osaamisen entistä parempaa tunnistamista.

UCPorin klubin maaliskuisen teemabrunssin tavoitteena olikin vahvistaa jaettua ymmärrystä yhteistyön edellytyksistä, käytännöistä ja tavoitelluista tuloksista sekä välittää tietoa ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeiden kautta avautuvista mahdollisuuksista. Yksi niistä on yhteistyö Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kanssa.

Porin yliopistokeskuksessa on noin 1800 opiskelijaa ja vuonna 2017 tutkinto-ohjelmista valmistui lähes 180 maisteria ja diplomi-insinööriä. Suuri osa opiskelijoista suorittaa syventäviä opintoja, joten opiskelijoilla on akateemista asiantuntijuutta omalta alaltaan. Opiskelijoiden ikähaarukka on laaja ja heillä on usein taustallaan sekä aiempia korkeakouluopintoja (esim. AMK-tutkinto), että vuosien työkokemus. Opiskelijat pitävät usein yllä tiiviitä suhteita työelämään ja heillä on vahva tahtotila siirtyä työelämään sekä soveltaa asiantuntemusta konkreettisiin tilanteisiin. Aiempi tutkinto ja työelämän kokemukset suuntaavat opintojen aikaista erikoistumista ja yliopistokoulutus usein vahvistaakin käytännön asiantuntijuutta. Paikallisten opiskelijoiden verkostot Satakunnassa ovat vahvat ja opiskelijat ovat motivoituneita tekemään yhteistyötä työelämän kanssa. Satakunnan sote-kentälle yliopisto-opiskelijat voidaan nähdä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin voimavarana.

ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeiden lyhyiden alustusten jälkeen osallistujat paneutuivat monitieteisen asiantuntijuuden hyödyntämiseen kolmesta näkökulmasta. Työryhmien tavoitteina oli jakaa kokemuksia ja toiveita yhteiskehittämisestä, nostaa esiin sote-alan tarpeita ja tuottaa tietoa työelämän näkökulmasta onnistuneesta opiskelijayhteistyöstä. Teemabrunssi tuotti yhteistyön kehittämiseksi kentän toimijoilta kerättyä tietoa, eräänlainen onnistuneen opiskelijayhteistyön tiekartta.

Onnistuneen opiskelijayhteistyön edellytyksiksi muodostuivat teemabrunssilla:

 • Motivaatio ja sitoutuminen
 • Selkeät tavoitteet
 • Molemminpuolinen hyöty ja vastavuoroisuus
 • Toisen voimavarojen, tarpeiden ja toimintaympäristön tunteminen
 • Toiminnan tarkoituksenmukaisuus
 • Ajalliset resurssit

Parhaan maaperän onnistumiselle muodostaa tilanne, jossa opiskelijoiden valmiudet ja työelämän tarpeet kohtaavat. Sen saavuttaminen edellyttää sekä tietoa haasteista, ongelmista ja kehittämisen kohteista työelämässä, että käsitystä yliopisto-opiskelijoiden osaamisesta ja olemassa olevista työelämäyhteistyön vaihtoehdoista – molemmilta osapuolilta. Tarvitaan viestintää ja verkostoitumista.

Yhteistyön kuljettaminen eteenpäin ei tapahdu ilman tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja. Tuttuina tai kiinnostavina yhteistyön käytäntöinä osallistujat mainitsivat:

 • Opinnäytetyöt
 • Projektikurssit
 • Opiskelijoiden vierailut työelämässä
 • Vierailevat luennoitsijat
 • Tarinat ja esittelyt
 • Toimintatutkimus
 • Yhteisöllinen oppiminen

Opinnäytetyöt, harjoittelut ja projektikurssit lienevät työelämäyhteistyön muodoista tavanomaisimpia, mutta esimerkiksi Porin yliopistokeskuksessa tutkintokoulutusta tarjoavat yliopistot mahdollistavat asiantuntijuuden soveltamista monin tavoin. ASTe-hankkeessa tavoitteena on kokeilla ja kehittää paikallisista tarpeista lähteviä opiskelijoiden ja sote-alan työelämän yhteistyömuotoja.

Opiskelijayhteistyön hyödyt lienevät relevantteja kaikille sote-alan toimijoille sektorista tai organisaation koosta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa esiin nousivat paitsi organisaatioille, myös ihmisille ja yhteisöille tuotettu hyvä, kun palvelut ehkäisevät ongelmia, vahvistavat voimavaroja ja tukevat arkea sekä ratkaisevat haasteita.

 • Uudet näkökulmat
 • Innovaatiot
 • Toiminnan kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyys
 • Näkyvyys
 • Hyvinvointi

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on annettavaa esimerkiksi työhyvinvoinnin, prosessien ja laadun, työvälineiden ja –käytäntöjen, viestinnän ja markkinoinnin, yhteistyön ja organisoinnin sekä asiakasymmärryksen ja – kokemuksen kehittämiseen. Teemabrunssin osallistujat kiinnittivät huomioita siihen, että tulosten hyödyntäminen edellyttää prosessin miettimistä myös ”tästä eteenpäin”. Tulosten jalkauttaminen käytäntöön voisi tarjota erinomaisen aineiston vaikkapa ammattikorkeakouluopiskelijan kehittämisorientoituneeseen lopputyöhön.

UCPori Klubin Teemabrunsseja järjestetään säännöllisesti. Seuraava ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeiden järjestämä brunssitilaisuus ajoittuu syksyyn 2019.  ASTe- ja Kampus-Sote –hankkeet toimivat aktiivisesti myös muilla areenoilla ja etsivät keinoja yhteistyön rakentamiselle. Niiden tavoitteena on tuoda yhteen sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita, tutkijoita ja korkeakoulujen opiskelijoita. Lisäksi hankkeissa suunnitellaan ja kokeillaan, miten tutkimustieto ja korkeakouluopiskelijoiden osaaminen voisi intregroitua osaksi sote-palvelujen kehittämistä.

Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä -aamubrunssin diat:

UCBrunssi_Kampus-Sote

UCPori_Klubi_130319_ASTE

UCPori_Klubi_130319_ASTE_opiskelijat

Lue lisää UCPori Klubista ja liity tiedostuslistalle!

Kirjoittaja:

Vilma Wiro

Projektikoordinaattori/ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *