UCPori Klubin teemabrunssi ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö.” 13.11.19

UCPori Klubi on Porin yliopistokeskuksen sidosryhmille suunnattu verkosto, jonka kautta tuodaan alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajille ajankohtaista tietoa tutkimuksesta ja kehittämishankkeista. ASTe-hanke alusti UCPori Klubin teemabrunssilla 13.11. otsikolla ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö”.

UCPori Klubi on Porin yliopistokeskuksen sidosryhmille suunnattu verkosto, jonka kautta tuodaan alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajille ajankohtaista tietoa tutkimuksesta ja kehittämishankkeista. Yksi Klubin vakiintunut toimintamuoto ovat noin kerran kuukaudessa järjestettävät teemabrunssit, joissa kuullaan vaihtelevien alustajien melko vapaamuotoisia puheenvuoroja omasta asiantuntijuusalueesta. Marraskuun -19 teemabrunssilla alustajana toimi ASTe-hanke. Brunssin aiheena oli ”Yhteisellä pohjalla – Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö” ja sen tavoitteena oli jakaa kokemuksia, oppeja ja palautteita tähänastisesta kehittämistyöstä. Teemabrunssiin osallistui noin 15 henkilöä; sekä opiskelijoita, että työelämän edustajia julkiselta, kolmannelta ja yrityssektorilta.

Yhteisellä pohjalla –teemabrunssin ytimessä oli ASTe-hankkeessa toteutetun kehittämistyön kokonaisuuden esittely ja sen reflektoiminen eli onnistumisten ja kehittämiskohteiden analysoiminen. Projektipäällikkö Eveliina Kaukkilan ja projektikoordinaattori Vilma Wiron esityksessä käytiin hankkeen tavoitteita läpi yleisellä tasolla ja arvioitiin niiden toteutumista opiskelijoiden/työttömien työnhakijoiden ja työelämän edustajien näkökulmasta. Lisäksi kerrottiin tarkemmin yksittäisistä työelämäyhteistyön, työelämätaitojen ja verkostoitumisen tapahtumista ja konsepteista, joita ASTe-hankkeessa on toteutettu ja kokeiltu. Näitä olivat esimerkiksi Like a pro –esiintymisvalmennus, speed networking –verkostoitumistilaisuus ja TiedeAreenan pop up –luennot.

Teemabrunssista toivottiin luonteeltaan keskustelevaa ja se osoittautui erinomaiseksi väyläksi saada kommentteja hankkeen kohderyhmiin kuuluvilta henkilöiltä. Keskustelua käytiinkin muun muassa opiskelijoiden verkostoitumisesta työelämään ja opinnäytetöiden hyödyntämisestä nykyistä paremmin. ASTe-hankkeelle teemabrunssi oli paitsi tilaisuus esitellä toimintaa, myös sopiva välietappi vetää yhteen hankkeen tähänastista toimintaaö Teemabrunssia varten kokosimme yhteen ajatuksia siitä, mikä on toiminut ja mitä jatkossa kannattaisi vahvistaa tai tehdä toisin.

ASTe-hanke CrazyTown Porissa.

Teemabrunssilta saatiin kannustavaa palautetta ja kommentteja siitä, mihin suuntaan kehittämistyötä tulisi viedä. Brunssi toi samaan tilaan ja tilaisuuteen sekä eri alojen yliopisto-opiskelijoita, että työnantajia tai kolmannen sektorin edustajia, joten edustettuina oli useita eri näkökulmia aiheeseen. Yhteisellä pohjalla –otsikolla viitattiin jaettuun tavoitteeseen ja molemminpuolisiin hyötyihin ja brunssin perusteella se pitää paikkansa.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *