Uusia verkostoja ja yhteistyön askeleita – Speed networking –verkostoitumistilaisuus 29.10.19

Satakunnassa opiskelevilla ja uutta suuntaa etsivillä akateemisilla asiantuntijoilla on usein käytännön työkokemusta ja tiiviitä yhteyksiä työelämään. Esimerkiksi yliopisto-opintoihin sisältyy usein mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön, mutta sen – kuten työllistymisenkin - toteutumisen edellytyksenä on opiskelijoiden ja työelämän edustajien kohtaaminen. Uusien kohtaamisten mahdollistamiseksi järjestettiin speed networking –verkostoitumistilaisuus Porissa lokakuussa -19.

Speed Networking on nopeatempoinen ja ohjattu matalan kynnyksen verkostoitumistapahtuma. Nimensä mukaisesti se perustuu speed dating –menetelmään, mutta keskittyy ammatilliseen verkostoitumiseen. Lokakuun Speed networking -tilaisuuden haluttiin tuovan yhteen satakuntalaiset työelämän edustajat ja yliopisto-opiskelijat/työttömät akateemiset työnhakijat. Tavoitteena oli tuottaa kohtaamisia, jotka johtavat toteutuvaan yhteistyöhön.

Speed networking –tilaisuuden järjestivät Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe-hanke yhdessä Porin Nuorkauppakamari ry:n kanssa ASTe-hankkeessa parannetaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään työelämäyhteyksiä opintojen aikana. Porin Nuorkauppakamari ry on johtamis-, koulutus- ja kehittymisjärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä jäsenten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Lisäksi kumppanina toimi Satakunnan Kansa, jonka Alma Lounge –tilassa verkostoituminen toteutettiin.

Tilaisuuteen osallistui noin 15 henkilöä. Osanottajina oli todella monipuolisesti sekä eri alojen yliopisto-opiskelijoita ja korkeasti koulutettuja työnhakijoita, että työelämän edustajia usealta sektorilta. Tilaisuus alkoi ASTe-hankkeen, Porin Nuorkauppakamari Ry:n ja Satakunnan Kansan lyhyillä, teemaan johdattelevilla alustuksilla. Niissä käsiteltiin Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta, yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välisiä yhteistyöväyliä sekä henkilöbrändin rakentamisesta ja ammatillisen verkostoitumisen merkityksestä ja mahdollisuuksia Satakunnassa.

Verkostoitumiskierros käynnissä.

Verkostoituminen toteutettiin myönteisessä, avoimessa ilmapiirissä. Tilassa kävi kautta linjan vilkas puheensorina, eikä keskustelu ottanut aina päättyäkseen kellon soidessa kierroksen jatkumisen merkiksikään. ”Lyhyet kohtaamiset olivat antoisia. Juttua olisi jatkunut vielä lisääkin”, todettiinkin jälkikäteen kerätyssä palautteessakin. Pikaverkostoitumiseen oli myös valmistauduttu hyvin ja moni oli esimerkiksi tulostanut mukaan CV:n tai varannut jaettavaksi käyntikortteja.

Palautteessa speed networking –verkostoitumistilaisuus sai kiitosta hyvästä ilmapiiristä ja siitä, että siellä syntyi yllättäviäkin kohtaamisia. Pääosin tilaisuus vastasi osallistujien odotuksia tai ylitti ne. Tapahtuma nähtiin uutena mahdollisuutena tuoda esiin omaa asiantuntijuutta tai organisaation tarpeita. Se edisti osallistujien valmiuksia toimia työelämän vuorovaikutustilanteissa ja loi pohjan uusille kontakteille. Palaute piti sisällään myös kannustusta ja hyviä kehittämisehdotuksia nyt ensimmäistä kertaa kokeillun konseptin kehittämiseksi edelleen. Speed netwoking –tilaisuuksia tullaankin järjestämään myös jatkossa ja seuraavasta verkostoitumistapahtumasta tiedotetaan ASTe-hankkeen viestintäkanavissa.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *