Kokemuksia toiminnasta: UCPori Career & Coaching

Oli kyseessä sitten ensimmäisen oman alan työpaikan löytäminen, alanvaihto tai aiempaa vastuullisempiin työtehtäviin rekrytoituminen, on yliopisto-opintojen loppuvaiheessa usein tarvetta pohdiskella urasuunnitelmia kokeneen ja työelämää hyvin tuntevan henkilön kanssa. Porin yliopistokeskuksessa opintojen ja työelämän väliseen siirtymävaiheeseen vastaa työelämäyhteistyön konsepti UCPori Career & Coaching. Sen yhtenä, jo paikkansa vakiinnuttaneena toimintamuotona on mentoriohjelma. Tampereen yliopiston ASTe-hankkeessa tehtiin katsaus mentoriohjelmaan työelämän edustajien näkökulmasta.

UCPori Career & Coaching -mentoriohjelma on kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille tarkoitettu toimintamuoto. Ohjelman tavoitteena on antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnittelua ja työnhakua. Mentoriohjelma toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n kanssa. Kokeneet, liike-elämän johtavissa asiantuntijatehtävissä vaikuttaneet mentorit jakavat opiskelijoille kokemuksiaan ja ovat avuksi.

Mentoriohjelman reilu puolivuotinen toimikausi käynnistyi viimeksi syksyllä 2019. Sen aikana Tampereen yliopiston ASTe (ESR) -hankkeen tapahtumat ja tilaisuudet ovat tarjonneet opiskelijoille ja työelämän edustajille mahdollisuuden monipuolistaa osallistumisen kokemustaan. Mentoriohjelma löytyy yhtenä Porin yliopistokeskuksen pysyvänä työelämäyhteistyön toimintamuotona myös ASTe-hankken tuottamalta, uunituoreelta UCPori Career & Coaching -verkkoalustalta.

Sekä ASTe-hanke, että lukuvuoden 2019-2020 mentoriohjelma ovat tulossa päätökseen. Keskustelimme mentoritoiminnasta ohjelmassa pitkään mukana olleiden elinkeinoelämän edustajien kanssa. He kertoivat kokemuksistaan ja jakoivat ajatuksiaan siitä, miksi ja miten mentorointi on opiskelijalle kannatettava vaihtoehto.

Ilona Wessman Prizztech Oy:stä: Mentoriohjelma hyödyttää myös elinkeinoelämää

Ilona Wessman työskentelee elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:ssä palvelukoordinaattorina. Osana työtään Wessman koordinoi kokeneiden elinkeinoelämän vaikuttajien verkostoa. Tämän verkoston jäsenet eli yritysmentorit muodostavat asiantuntijapoolin Porin yliopistokeskuksen mentoriohjelmalle. Uusien kohtaamisten synnyttäminen onkin tärkeässä osassa verkoston toimintaa.

Porin yliopistokeskuksen mentoriohjelman yhteyshenkilönä toimivan Wessmanin mukaan opiskelijamentoritoiminta on ollut sekä opiskelijoiden, että yritysmaailman edustajien keskuudessa pidettyä. Ohjelma on vuosi toisensa jälkeen saanut osanottajien yhteisessä loppukeskustelussa erittäin hyvää palautetta. Ilona Wessman kertookin osallistujien olleen kokonaisuuteen äärettömän tyytyväisiä.

Mentoriohjelmaan osallistuvilla opiskelijoilla on keskustelukumppaneinaan elinkeinoelämän vahvoja osaajia. Kaikki Prizztechin yrityskummiverkostoon kuuluvat mentorit ovat tehneet pitkän työuran elinkeinoelämässä. Usein heillä on myös monipuolista kokemusta yhdistystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. ”Mentorit myös seuraavat aikaansa ja osallistuvat edelleen aktiivisesti alueen ja edustamansa toimialan kehittämiseen”, Wessman kertoo.

Kokeneilla asiantuntijoilla on opiskelijoille rutkasti annettavaa. Ilona Wessmanin mukaan heillä on valtavasti tietotaitoa, osaamista ja verkostoja. ”Olen varma, että kun mentoriohjelmaan osallistuneet opiskelijat menevät työelämään, he muistavat mentoriohjelman opit”, Wessman toteaa. Hän kuvaa mentoriohjelman parhaimmillaan synnyttävän hyvän kehän, jossa kokeneiden asiantuntijoien välittämä hiljainen tieto siirtyy valmistuvien opiskelijoiden työllistyessä uudelleen alueen ja elinkeinoelämän parhaaksi. Ohjelmalla on siten myös alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Yritysten ja opiskelijoiden väliset tapaamiset ovat äärettömän tärkeitä”, Wessman muistuttaa lopuksi.

Kauppaneuvos Matti Linnainmaa: ”Mentorointi on molemmin puolin antavaa”

Kauppaneuvos Matti Linnainmaa on tehnyt pitkän työuran talouselämässä. Hän on toiminut muun muassa perheyhtiön toimitusjohtajana, kymmenien yritysten hallituksissa ja lukuisissa merkittävissä luottamustehtävissä sekä valtakunnallisesti että Satakunnassa.

Mentorointitoiminnassa Linnainmaa on 2010-luvulla ollut aktiivinen osanottaja. Jo ennen osallistumistaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden mentorointiin hän oli toiminut Prizztechin kautta yrityskummina eli keskustelukumppanina ja sparraajana aloittaville yrittäjille tai vähän aikaa yrityselämää pyörittäneille. Nyt kokemusta opiskelijoidenkin kanssa toimimisesta on kertynyt puolentusinaa kertaa.

Matti Linnainmaa on ollut mukana Porin yliopistokeskuksen mentoriohjelmassa myös lukuvuonna 2019-2020. Vaikka kevään poikkeustilanteessa viimeiset tapaamiset on pitänyt järjestää etäyhteydellä, on yhteistoiminta mentoroitavan henkilön eli aktorin kanssa sujunut hänen mukaansa varsin hyvin.

Linnainmaa pitää mentoriohjelmaa mielekkäänä ja toimivana kokonaisuutena. Mentorointi tutustuttaa uusiin ihmisiin, ja kahdenkeskisissä keskusteluissa molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan ja laajentaa näkökulmiaan. ”Minun mielestäni se on molemmin puolen antavaa”, hän summaa yhteen. Matti Linnainmaa toivookin, että mentoriohjelma tulisi Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden keskuudessa laajasti tunnetuksi.

Linnainmaa korostaa, että mentoroinnin tulisi lähteä liikkeelle opiskelijan tarpeista. Opiskelijalle mentoriohjelma tuokin usein sitä enemmän hyötyä, mitä paremmin hän osaa itse määrittää omat odotuksensa ja toiveensa. Valmista ei kuitenkaan kuulu – eikä tarvitsekaan – olla. ”Toisin kuin yrityskummitoiminnassa, jossa kaksi yrittäjää tapaa toisiaan, on mentoriohjelmassa aina enemmän tai vähemmän kysymys siitä, mikä minusta tulee isona”, Linnainmaa muistuttaa.

Koska onnistunut mentorointisuhde edellyttää luottamusta ja avoimuutta, on tärkeää, että parin välinen yhteistyö sujuu. Usein kahvikupin äärellä pitkiksikin venähtävät keskustelut avaavat opiskelijoille uusia näkymiä uramahdollisuuksiin ja polkuihin tavoitteita kohti. Paitsi uusia näkymiä, tulisi mentorin tuoda myös realistisuutta urapohdintoihin. ”Minusta tuntuu, että nykyisen mentoroitavani kohdalla yrittäjyyden mahdollisuus on tullut vahvemmin esiin talvikauden aikana”, arvioi Matti Linnainmaa kuluvaa lukuvuotta.

Yksi seikka, jota Linnainmaa painottaa kaikille mentoroitavilleen, on verkostojen ja verkostoitumisen suuri merkitys elämässä. ”On paljon helpompi saada asioita eteenpäin verkoston avulla kuin pähkäilemällä yksin työhuoneessa”, hän perustelee. Mentoroinnin lisäksi Matti Linnainmaa näkee verkostoitumisen mahdollisuuksia esimerkiksi yritysvierailuissa ja ekskursioissa, joihin kertoo itsekin osallistuneensa aktiivisesti kauppatieteellisten opintojensa aikana. ”Varsinkin opiskelijalle, jolla ei ole paljon kokemusta työelämästä, vierailu todella avaa silmiä”, hän kannustaa. Yritys- ja työpaikkavierailut voisivatkin kenties jatkossa olla yhtenä Porin yliopistokeskuksen työelämäyhteistyön kehittämisen kohteena.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *