Ohjelmoinnin MOOC-kurssi: näyttöreittiä pitkin tutkinto-opiskelijaksi

Tietojenkäsittelytieteiden ja Tietotekniikan  opiskelijaksi voi keväällä 2021 hakea suorittamalla hyväksytysti näyttöreitiksi valitun opintojakson COMP.CS.100 Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin (5 op) vähintään arvosanalla 3.

Tietojenkäsittelyn ja Tietotekniikan opiskelijoiksi valitaan kaikki opintojakson suorittaneet hakijat, jotka täyttävät hakuehdot. Syksyllä opintojen alkaessa näyttöreitin kautta valituilla on jo suoritettuna näyttöreittijakson tuottamat opintopisteet. Jakso on kaikille pakollinen tutkinto-ohjelmissa!

Play video on YouTube (opens in new tab)

Lisätietoja näyttöreiteistä: