Helmikuun vieraskynä: FCLab.lukio II – hankkeen terveisiä Joensuusta Tulliportin normaalikoulun lukiosta

Kuva, jossa kaksi opettajaa suunnittelee kurssia kannettavan tietokoneen ääressä.

Tavoitteenamme on ollut luoda kieliin ja LUMA-aineisiin ja oppiainerajat ylittäviä yksilöllisiä, digitaalisia oppimispolkuja ja kehittää digitaalisiin oppimisympäristöihin sisältöä pedagogiikka edellä.

Olemme luoneet ICT-paketteja englantiin, fysiikkaan ja ruotsiin eri oppimisalustoille. Englannin paketit ovat Itslearning-ympäristössä, fysiikan Teamsissa ja ruotsin Google Classroomissa. Samalla olemme testanneet myös eri alustojen käytettävyyttä. Tähän liittyen opettajille on järjestetty koulutusta eri alustoista.

Yksilölliset oppimispolut antavat lukio-opiskelijalle mahdollisuuden edetä opinnoissa omia kykyjään ja lähtötasoaan vastaavalla tasolla ja siten kehittää osaamistaan yksilöllisesti. Ne myös tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden harjaannuttaa korkeakouluopintojen vaatimia opiskeluvalmiuksia ja –taitoja sekä kehittää itseohjautuvuuttaan ja omaa toimijuuttaan.

Kuva, jossa henkilö työskentelee kannettavan tietokoneen kanssa istuen pöydän ääressä-

Esimerkiksi LUMA- linjan opiskelijoilla on täydet lukujärjestykset ja on tärkeä mahdollistaa heille myös opintojaksojen itsenäinen suorittaminen. Tavoitteellisia opiskelijoita yhdistää palava halu opiskella monipuolisesti ja yhdistää useita vaativia harrastuksia kouluarkeen.

Hankkeen myötä on kehitetty toimintatapoja, joiden avulla materiaalia ja oppimisen polkuja luodaan ja muokataan yhteistyössä. Opintojaksorunkojen jakaminen on koulun sisällä helppoa yhteisillä oppimisalustoilla.

Kuva, jossa kaksi opettajaa suunnittelee kurssia kannettavan tietokoneen ääressä.

ICT-paketeissa luodaan uutta oppimateriaalia, mutta pääosin hyödynnetään olemassa olevaa oppimateriaalia. Hankkeen resurssit eivät riitä varsinaiseen oppimateriaalituotantoon ja lisäksi tekijänoikeudet rajoittavat oppimateriaalin siirtämistä alustoille. Opiskelijoille on luotu ICT- paketeissa valmiit ”tuntisuunnitelmat”, joiden mukaan opintojakson itsenäinen opiskelu etenee.

Olemme tehneet yhteistyötä Tampereen normaalikoulun lukion kanssa. ICT- pakettien polkuja on kokeiltu opetuskäytössä ja lukiolaiset sekä opettajaopiskelijat saavat jatkossa osallistua niiden kehittämiseen.

Osana opintojakson suoritusta opiskelijat voivat esimerkiksi tehdä videon jostakin ilmiöstä tai aiheesta. Näin kehitämme koulumme toimintakulttuuria kohti opiskelua ohjaavaa ja opiskelijan omaa toimijuutta korostavaa mallia.

Hankkeen myötä olemme luoneet yhteistyöverkostoja opettajien välille koulun sisällä ja normaalikoulujen lukioiden välillä.

Teams

  • Monipuolisuus
  • Käytössä laajasti yliopistossamme

Google Classroom

  • Helppokäyttöinen
  • Selkeä rakenne
  • Tuttu jo alakoulusta

Itslearning

  • Itsekorjautuvat kokeet
  • MPASSin avulla dynaaminen wilma-integraatio

 

Teksti ja kuvat: Annukka Juutinen & Erja Karvinen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *