Markus Pölläsen vierailu

Markus Pöllänen Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiasta vieraili 15.2. 2023 Tampereen norssin lukion elämänkatsomustiedon valinnaisella ET6-opintojaksolla puhumassa tulevaisuudentutkimuksesta. Kyseisen opintojakson aiheena on "Tulevaisuus" ja sen sisällössä käsitellään tulevaisuuksia monelta eri kannalta. Vauhtia otetaan ihmislajin historiasta, teknologiaa, hyvää ja pahaa sivuavista myyteistä, ihmiskunnan aatteellisesta kehityksestä, transhumanismista, tekoälystä sekä globalisaatiosta.  

Markus Pöllänen esitteli tulevaisuudentutkimusta yleensä, megatrendejä ja PESTE-analyysiä. PESTE-analyysi on menetelmä, jolla tunnistetaan tarkasteltavaan aiheeseen liittyviä poliittisia (P), ekonomisia (E) (talouteen liittyviä), sosiaalisia (S), teknologisia (T) ja ekologisia (E) (ympäristöön liittyviä) muutoksia.

Keskustelimme myös liikenteen erilaisista tulevaisuuksista ja kuulimme Tampereen Hervannassa käytettyjen robottiautojen hyödyistä ja huolenaiheista. Markus myös haastoi opiskelijoita keskustelemaan omista käsityksistään tulevaisuuksista. Teimme myös parikeskusteluharjoituksen, jossa kysyttiin mm. Mitkä ovat tärkeimpiä taitoja ja valmiuksia, joita tulevaisuudessa tarvitaan? Ja mitkä ovat tärkeimpiä tekijöitä (asioita), jotka vaikuttavat tulevaisuuden liikenteeseen?

Opimme, että tulevaisuudentutkimus on tulevaisuutta koskevan tietämyksen keräämistä, kriittistä analysointia, luovaa syntetisointia ja systemaattista esittämistä. Sen näkökulma määräytyy toimivasta subjektista (yksilö, yritys, laitos, yhteisö, valtio, valtioryhmä, ihmiskunta tai elävä luonto), jonka kannalta tulevaisuutta tarkastellaan.

Tulevaisuus ei ole ennustettavissa tai ennalta määrättyä, ja sen ennakoiminen on mahdollista useista eri näkökulmista.

Tulevaisuuden ennakointi voi perustua todennäköisyyksiin. Kehityksen ajatellaan olevan johdettavissa aikaisemmista tapahtumista historian toteutuneiden tapahtumien valossa. Tulevaisuutta voi tarkastella myös erilaisten mahdollisten kehityspolkujen rakentamisena. Tulevaisuus on siis joukko valintoja, joita nyt teemme. Tulevaisuus tarjoaa ihmisten aktiivisesta toiminnasta huolimatta aina myös yllätyksiä, eikä sitä voida koskaan täysin kuvitella.

Voimme muodostaa mielikuvia ja käsityksiä vain siitä, millaisia tapahtumia edessämme on, siksi puhutaankin useista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Me voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. On tärkeää tietää, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa. Tulevaisuudentutkimus on arvorationaalista. Siinä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla ns. kova data ja sen tutkimus sekä ihmisen arviointikyky. Tulevaisuudentutkimuksessa on kuitenkin aina kyse arvoista. Arvot ja arvokeskustelun merkitys ovat väistämättömiä.

Teksti ja kuvat Tuovi Pääkkönen

Tuovi Pääkkönen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *