Opetus uudistuu: mitä tapahtuu ohjelmointikursseille

Ohjelmoinnin opetus kokee yliopistojen yhdistymisen seurauksena suuren uudistuksen ja samalla moni tuttu asia pysyy ennallaan.

Onko opetuksen uudistus jäänyt askarruttamaan? Ei huolta, tässä juttusarjassa avaamme merkittävimpien kurssiuudistusten sisältöjä ja aikatauluja. Ensimmäisenä kerromme siitä, mitä kaikkea tapahtuu ohjelmoinnin opetuksessa. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina oli vähentää päällekäisten opintojaksojen määrää ja siten selkeyttää opintojen alkupäätä. Lisäksi tavoiteltiin uuden Tampereen yliopiston laajuisia jaksoja kampuskohtaisten jaksojen sijaan. Koska näin myös opiskelijoiden monimuotoisuus ja tavoitteiden kirjo tulisi kasvamaan, tavoitteena oli etsiä toimivia ratkaisuja näiden kohtaamiseen opintojaksojen sisäisillä joustavilla opintopoluilla. Uudistus halusi myös lisätä ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua.

Uudet kurssit

COMP.CS.100 Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin
joka korvaa jaksot: PLA-31102 Ohjelmointitekniikka, TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto,​
TIE-02107 Programming 1: Introduction ja TIEP1.1 Lausekielinen ohjelmointi I.
Opintojakson ohjelmointikielenä on Python ja se aloittaa aivan alkeista. Tälle kurssille tulevat kaikki uudet fuksit.
COMP.CS.110 Ohjelmointi 2: Rakenteet
joka korvaa jaksot: PLA-32101 Olio-ohjelmointi, TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet,​
TIE-02207 Programming 2: Basics ja TIEP5.1. Lausekielinen ohjelmointi II.​
Opintojakson ohjelmointikielenä on C++ ja se odottaa COMP.CS.100:n esitietonaan hyvällä osaamisella.
COMP.CS.140 Ohjelmointi 3: Rajapinnat ja tekniikat
joka puolestaan korvaa jaksot: TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat, TIE-02408 Programming 3: Techniques,​
TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I, TIEA2.1B​ Olio-ohjelmoinnin perusteet II ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka: C++.
Opintojakson ohjelmointikielenä on Java ja se odottaa esitietoinaan COMP.CS.110:sta hyvää osaamista.

Uudistuksen aikataulu

Uudistuksen läpiviennin ensimmäinen vaihe tapahtuu lukuvuoden 2020-2021 aikana, jolloin uudistetaan ensimmäisen opiskeluvuoden kurssit sekä siirtymäajan kurssit vanhoista.

Jotta opintoihin ei tulisi merkittävää haastetta saati katkosta, syksyllä 2020 luennoidaan viimeisen kerran aiempi TIE-02402/TIE-02408-jakso Ohjelmointi 3: Tekniikat sekä tuettuna itseopiskeluna TIEP51 Lausekielinen ohjelmointi II. Ohjelmointi 2: Perusteet on myös tarjolla poikkeuksellisesti kesäkurssina kesällä 2020, jotta mahdollisimman moni pääsisi Ohjelmointi 3:lle mukaan, jos tutkinto on sen osalta vielä vajaa.

Lukuvuosi 2021->

Lukuvuoden 2021-2022 aikana uudistus viedään loppuun niin, että COMP.CS.140 Ohjelmointi 3: Rajapinnat ja tekniikat opetetaan ensimmäistä kertaa, nyt tarkkana, keväällä 2022. Tästä johtuen kannattaa nyt katsoa HOPSiaan valmistumislasit silmillä ja suorittaa TIE-02402/02408 ensi syksynä napakasti, jottei joudu turhaan odottamaan.

Kursseista on kirjattu Sisuun vastaavuudet vanhoihin jaksoihin ja opintoneuvoja ja kurssien vastuuhenkilöt auttavat, jos jokin siirtymässä uusiin kursseihin mietityttää.

Koodatkaa hyvin!