Ammatillinen opettajankoulutus työllistymisen edistäjänä

Mies puvussa kiristää kravattiaan

Ammatilliset opettajankoulutukset antavat osallistujille paitsi lisäosaamista ja pätevyyden, myös paremman aseman työmarkkinoilla. Näin koki yli puolet (53%) vastanneista kun TAOK selvitti kokemuksia ammatillisista opettajankoulutuksista uraseurantakyselyllä ja vastavalmistuneiden kyselyllä.

”Suoritin ammatillisen erityisopettajan koulutuksen, se lisäsi ammattitaitoani ja siten parempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla.”

Osa vastaajista on opettajan pätevyyden myötä saanut esimerkiksi vakituisen työpaikan tai palkankorotuksen.

”Kun olin tehnyt opettajan pedagogiset, palkkani nousi heti. Se myös oli yksi asia, joka mahdollisti sen, että pääsin opiskelemaan erityisopettajan erillisiä opintoja. Ja se taas poikii lisää työtä, toivottavasti virankin vielä joskus.”

”Opintojen alkamisen jälkeen minua pyydettiin töihin amk:iin, jossa pätevyysvaatimuksena oli pedagogiset opinnot. Näiden myötä myös palkka nousi.”

”Sain muodollisen pätevyyden työhön, jota olin jo vuosia tehnyt. Sain viran saman tien, kun pätevyys oli hankittu.”

”Sain vakituisen lehtorin viran ammattikorkeakoulussa toimittuani ensin lyhyen aikaa valmistumisen jälkeen sivutoimisena tuntiopettajana ja sitten jonkin aikaa päätoimisena tuntiopettajana.”

”Olin osa-aikaisena tuntiopettajana mutta opettajankoulutuksen ansiosta sain kokoaikaisen viran.”

Kun verrataan vastaajien työllisyystilannetta ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen, 19% vastaajista oli saanut opettajan töitä oppilaitoksesta opettajaksi valmistumisen jälkeen.

”Ilman pätevöitymistä en olisi saanut opettajan työtä.”

”Opettajankoulutus oli yksi merkitsevä tekijä ansiolistallani uuden työpaikan saamisessa.”

Ammatillinen opettajankoulutus mahdollistaa myös paremmin työllistymisen nimenomaan ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Kymmenellä prosentilla (10%) vastaajista oli koulutuksen jälkeen työskentelyoppilaitokseksi muuttunut ammatillinen oppilaitos ja kuudella prosentilla (6%) ammattikorkeakoulu.

”Opettajaopinnot toivat minulle amk-opettajan muodollisen pätevyyden, jonka luulen osaltaan vaikuttaneen siihen, että sain pääkouluttajan työpaikan.”

”Sain vakituisen työpaikan kouluttajana ammatillisessa oppilaitoksessa opettajatutkinnon ansiosta. Opettajan koulutus antoi hyvän pohjan kehittymiselle.”

Monet opettajankoulutuksen käyneet ovat saaneet koulutuksesta osaamista, jota tarvitaan myös muissa kuin opettajan tehtävissä. Osa on vaihtanut tehtäviä, työpaikkaa tai saanut nykyisessä työssään uusia tehtäviä.

”Toimin esimies- ja päällikkötehtävissä, johon pedagogiset opinnot ovat antaneet hyvän tuen. Ihmisten johtaminen, kouluttaminen ja opettaminen eivät juurikaan eroa toisistaan, joten koulutus antoi lisäpätevyyden työtehtävääni.”

”Koulutus antoi valmiuksia monelle työelämää tukevalle osa-alueelle. Työssäni pidän perehdytyksiä ja satunnaisesti koulutuksia. Niihin sain uusia valmiuksia ja toimintamalleja. Pedagogiset valmiudet antavat paremman aseman työmarkkinoilla ja tehostaa opinnäytetöiden ohjausta.”

”Kävin tuntiopettajana ammattikorkeassa oman työni ohella viime lukukautena. Myös päivätöissäni DI:nä on huomattu uusi tutkintoni ja olen saanut sen puitteissa uudenlaisia työtehtäviä.”

”Vaihdoin esimiestehtävästä asiantuntijatehtävään, joka pitää sisällään vähän koulutuksellisiakin piirteitä.”

”Olen siirtynyt esimiestyöhön toisessa oppilaitoksessa.”

”Kouluttaminen on tullut vanhojen työtehtävien rinnalle. Koulutusten osuus työtehtävistä on n. 20%.”

Koulutus antaa usein kimmokkeen jatkuvaan oppimiseen. Mitä opiskelisin seuraavaksi? Opettajankoulutuksen jälkeen moni innostuu hakemaan ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen tai ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, jotka molemmat on mahdollista myös suorittaa TAOK:ssa.

”Olen jatkanut opintoja ammatilliseksi erityisopettajaksi.”

”Sain hakukelpoisuuden OPO opintoihin.”

”Opinnot jatkuvat erityisopetuksen parissa.”

 

Teksti: Henna Koskimäki ja Sissi Huhtala

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *