Kategoria: Hankkeet

PYRY-hankkeessa aktiivinen kevät!

Pystyväksi ryhmässä PYRY -hanke edistää osatyökykyisten ja ammatillista oppilaitoksista valmistuvien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään vertaisoppimiseen, vertaisryhmäohjaukseen ja vertaismentorointiin perustuvaa toimintatapaa heterogeenisissa ryhmissä.

”Sain opettajan työstä hyvän kokonaiskuvan” Outi Moilanen teki opeopintojen kehittämistyön ja osan harjoittelua hankkeessa

Nykyisin moni opettaja tekee varsinaisen opettamisen lisäksi paljon kehittämistyötä hankkeissa. Opeopiskelija Outi Moilanen pääsi osana opintojaan mukaan Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeeseen. Hän suosittelee lämpimästi hanketyötä muillekin opeopiskelijoille.

Huhtikuun kuulumisia

Ammatillisen opettajankoulutuksen valinnat on julkaistu. TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutukseen valittiin 266 opiskelijaa. Erityisopettajankoulutukseen valittiin 20 opiskelijaa ja opinto-ohjaajan koulutukseen 20 opiskelijaa. Opinnot käynnistyvät toukokuussa. Seuraava haku opettajaopintoihin on tammikuussa 2022. Mutta tapahtuu meillä paljon muutakin. Tässä muutamia huhtikuun kuulumisia.

Ammatillisen koulutuksen rooli kasvaa kehitysmaissa – terveisiä Eye on TAMK viikolta

Pakolaisina elävien nuorten tulevaisuus riippuu pakolaisuuden aikana saadusta koulutuksesta. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa ammatillista koulutusta ja yrittäjyyskoulutusta, jotta nuoret pystyvät rakentamaan tulevaisuuttaan ja työllistymään jo pakolaisuuden aikana. KUA:n tarjoamassa ammatillisessa koulutuksessa pyritään siihen, että vastavalmistuneet pääsevät siirtymään suoraan työelämään. Pelkkä kouluun pääseminen ei riitä tulevaisuuden turvaamiseksi, jos koulutus ei johda ammattiin. Siksi opinto-ohjaus ja työelämätaitojen opettaminen ovat yhä tiiviimpi osa KUA:n koulutushankkeita. Tässä yhteistyössä olemme mukana toimijana.

KORKO-hankkeesta SIMHE-palveluksi

Hanketyössä on palkitsevaa se, että saa tehdä tehokkaasti asioita, jotka on havaittu tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Haasteena taas on saada hankkeen aikana tehty kehittämistyö ja materiaalit jäämään aktiiviseen käyttöön vielä hankkeen jälkeenkin. KORKO-hankkeessa tämä haaste on ratkaistu, kun hankkeen lopputuloksena SIMHE-palvelut jäävät korkeakouluyhteisöön (TAMK ja TAU) pysyväksi palveluksi. Tässä blogitekstissä kuvataan lyhyesti KORKO-hankkeen matka SIMHE-palveluksi.

Päivittelyä

TAMKin pedagogiset ratkaisut -yksikkö PERA teki kovan puristuksen pohtiessaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeisiin tähtääviä opetustoimen täydennyskoulutuksia kevään 2021 OPH:n avustushakuun. Pelkkään pohdintaan ei jääty, vaan yhteissuunnittelulla ja asiantuntijaryhmien ideoinnilla saatiin hakuun kirjoitettua hyvä joukko perusteltuja hakemuksia.

Pauliina Ilmonen: ”Älä lähde uralle, joka on jonkun toisen unelma”

”Toiset vain kypsyvät eri asioissa eri tahtiin. Toisilla kielellisen esittämisen hallinnan oppiminen vie enemmän aikaa, joillakin se, että oppii jäsentämään matemaattista ajattelua voi viedä kauemmin ja joillekin meistä voi kestää kauemmin kehittää koordinaatiokykyään. Ei se tarkoita, etteikö näissä voisi tulla hyväksi.” Naistech-hankkeessa pyritään lisäämään naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan.