Täydennyskoulutuksia opettajille on nyt haussa

Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla

Työkaluja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

Koulutuksissa tarjotaan työkaluja ja osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen kielelliset, kulttuuriset ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämän avulla voidaan osaltaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihinsa ja opintojen läpäisyä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkko-oppimista ja pelillisyyttä hyödyntäen.

Koulutusosiot:

Kielitietoisuus 2 op, 20.1.2021 – 9.3.2021

Vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitotyössä 3 op, 11.2.2021 – 6.4.2021

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä 3 op 18.3. – 29.4.2021

Lääkelaskut haltuun 2 op 19.2.2021-22.4.2021

TurOs – Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia -koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Koulutushanke vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön valmiuksia käsitellä kunniaan liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän teemoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä kykyä tunnistaa näihin liittyviä riskejä ja puuttua tilanteisiin, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa häirintää tai rikosta. Tekotapojen monimuotoisuuden tunnistaminen vahvistaa henkilökunnan osaamista ennalta estävässä työssä, sensitiivisissä interventioissa ja viranomais- ja tukiverkoston kanssa toimimisessa.

Viisi koululutusosiota koostuu seminaareista, verkkotyöskentelystä, webinaareista sekä kehittämistehtävästä liittyen oman oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Koulutukset ja aikataulut keväällä 2021:

· Kunniaan liittyvä väkivalta 3 op. Kevään toteutus 12.4. – 9.5.2021.

· Seksuaalinen häirintä ja väkivalta 3 op. Kevään toteutus 8.3 – 4.4.2021.

· Lasten ja nuorten valmiudet toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa 3 op. Kevään toteutus alkaa 4.2.2021.

· Ennalta ehkäisevät toimintamallit ja luottamuksellinen turvallisuus 3 op. Kevään toteutus ilmoitetaan myöhemmin.

· Sensitiivinen työote, viranomaisyhteistyö ja tukitoimet 3 op. Kevään toteutus alkaa 19.1.2021

Ilmoittautuminen e-lomakkeella.

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.

Lisätietoja koulutusosioista

Hankkeen nettisivu

 

Turvallisuus kuuluu kaikille! -täydennyskoulutuskokonaisuus.

Koulutuksella lisätään osaamista oppilaitosturvallisuudesta niin oppilaitosten henkilöstölle kuin toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijoille. Hanke kokoaa yhteen alan toimijoita ja lisää asiantuntemusta.

Koulutukset ja aikataulut keväällä 2021:

· Turvallisuusosaaminen oppilaitoksen arjessa 5 op alkaa 13.1.2021

· Ammatillisen koulutuksen turvallisuus 2 op alkaa 9.2.2021 klo 9-15

· Turvallisuuden johtaminen 2 op 1.3. – 23.3.2021

· Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäiseminen 2 op 2.2. – 30.3.2021

· Turvallisuuden käsikirja 2 op alkaa 19.4.2021

· Oppilaitoksen kyberturvallisuus 2 op alkaa 21.1.2021

· Monikulttuurisuus oppilaitoksissa – turvallisuusnäkökulma 2 op alkaa 11.2.2021

Kohderyhmät: Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja koulutusosioista

Hankkeen nettisivu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *