Tule Tietotekniikalle töihin: neljä yliopisto-opettajan/yliopistonlehtorin tehtävää avoinna

Tietotekniikan yksikkö hakee neljää yliopistonlehtoria tai yliopisto-opettajaa matematiikan, tilastotieteen ja ohjelmistotekniikan aloille.

Matematiikan yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu antaa matematiikan opetusta sekä kandi- että maisteriohjelmissa, ohjata opinnäytetöitä, kehittää opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa ja tehdä matematiikan tutkimusta. Matematiikan opetuksessa ja tutkimuksessa Tampereella painottuvat tietotekniikan matematiikka ja inversio-ongelmat.

Tilastollinen data-analyysi tekee numeromassasta järkeä ja on nostettu useasti maailman parhaimpien ammattien joukkoon: tilastollisen mallinnuksen, ennustamisen ja analysoinnin osaaminen on suuryritysten keskeinen kilpailuvaltti. Tilastollisten menetelmien merkitys kasvaa jatkuvasti tutkimuksessa, teollisuudessa ja muussa elinkeinoelämässä. Tilastotieteen yliopistonlehtori osallistuu tilastotieteen ja tilastollisen data-analyysin kandidaatti- ja maisteritasoisen opetuksen toteuttamiseen antamalla tilastollisen data-analyysin opetusta suomeksi ja englanniksi ja ohjaamalla opinnäytetöitä.

Ohjelmisto-osaajille on kasvavaa kysyntää alan yrityksissä ja muiden alojen digitalisoituvissa yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa. Ohjelmistotekniikan ja -tuotannon opetus tuottaa runsaasti työelämärelevantteja alan osaajia sekä opettaa ohjelmistokehityksen periaatteita muiden alojen pääaineopiskelijoille.  Tehtäviin haetaan opetus- ja tutkimustehtävissä erityisesti web- ja pilvitekniikoihin sekä ohjelmistojen testaamiseen ja sen automaatioon suuntautuvia henkilöitä. Opetustehtävät täsmennetään yhdessä valittujen henkilöiden kanssa heidän taustansa mukaan.

Kiinnostuitko? Hae 2.5.2021 mennessä täällä.