Matematiikan opintojaksot lukuvuonna 2020-2021

Yliopistomme yhdistyminen etenee arkipäivän tasolla edelleen, vaikka yhteistä matkaa on takana jo toista vuotta. Tänä syksynä yhtenäisyys alkaa näkyä selvemmin myös opintojaksoissa.

Uuteen opintotietojärjestelmä Sisuun siirtymisen myötä opintojaksojen koodit ja samalla myös monien nimet ovat nyt muuttuneet ja yhdenmukaistuneet kautta yliopiston. Matematiikan ja tilastotieteen osalta uudet koodit noudattavat karkealla jaolla seuraavaa logiikkaa: 

MATH.MA = mathematics (matematiikka) 
DATA.STAT = statistics (tilastotiede) 
MATH.APP = applied mathematics (sovellettu matematiikka) 

Hervannan opintojaksojen uudet nimet ja koodit on listattu taulukoksi  
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2020-04/vastaavuudet_matematiikka.pdf  
ja keskustakampuksen aiempien opintojaksojen vastaavuudet nykyisiin ovat taulukossa 
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2020-06/vastaavuustaulukko-mtt-2020-21-korjattu-220620.pdf

Näistä taulukoista voi tarkistaa, millä nimellä ja koodilla aiemmat opintojaksot Sisusta löytyvät. Koodista ei enää ilmene kampusta tai tutkinto-ohjelmaa, joten ilmoittautuessaan opintojaksoille on syytä huomioida toteutuspaikka ja muut oleelliset tiedot Sisussa. 

Opintojen suunnittelun sujuvuutta varmistamaan kaikki Tietotekniikan yksikössä lukuvuonna 2020-2021 järjestettävät opintojaksot on kerätty taulukoksi sivulle  https://www.tuni.fi/en/about-us/computing-sciences-0#switcher-trigger–studiesSiellä ovat listattuna siis myös matematiikan ja tilastotieteen tämän lukuvuoden opintojaksot ja vastuuopettajat, kampuksesta riippumatta.  

Tervetuloa oppimaan!