Blogista

Tervetuloa Tampereen yliopiston yhteisten ohjauspalveluiden Ryhmäohjaus-tiedotuskanavaan!
Welcome to the Ryhmäohjaus-blog, a blog by the University’s joint guidance & counselling services!

Opintopsykologien ja uraohjaajien ylläpitämiltä sivuilta löydät urasuunnittelua ja opiskelutaitoja tukevat luennot, työpajat ja ryhmät.

The University’s Study psychologists and Career councelors publish here about lectures, workshops and groups that support career planning and study skills.


Yhteystiedot I Contact information:

Opintopsykologit I Study psychologist
opintopsykologit.tau(at)tuni.fi

Uraohjaajat I Career councelors
uraohjaus.tau(at)tuni.fi