Kategoria: Hyvinvointi

A letter about well-being - Overcoming loneliness and building a sense of belonging

Loneliness is an unpleasant emotional response that we all experience every once in a while. One fifth of people feel lonely on occasion, and one tenth of the people living in Finland report experiencing more extended periods of loneliness. We are now living in exceptional times, and the restrictions in place because of Covid-19 raise concerns over increased levels of loneliness. In the coronavirus survey conducted by the student union TREY in September 2020, 60% of the respondents reported that they have been feeling lonelier since the pandemic. Now that remote working and learning continues, we want to encourage everyone to consider what we can all do to reduce loneliness – not only our own but that of others, too.

Hyvinvointikirje - Yksinäisyydestä yhteenkuuluvuuteen

Yksinäisyys on epämiellyttävä tunnekokemus, jota kuka tahansa meistä voi tuntea ajoittain ihan tavanomaisessa elämässä. Joka viides kokee ajoittaista yksinäisyyttä ja joka kymmenes suomalainen kärsii pidempiaikaisesta yksinäisyyden kokemuksesta. Poikkeustilanteessa koronasuositusten ja rajoitusten myötä yksinäisyys on noussut huolenaiheena vahvemmin esille. TREY:n syyskuussa tekemässä koronakyselyssä 60% vastanneista opiskelijoista koki yksinäisyyden lisääntyneen. Etäopiskelu- ja -työskentelytilanteen yhä jatkuessa rohkaisemmekin jokaista pohtimaan, mitä voisi tehdä itse oman tai toisten yksinäisyyden vähentämiseksi?

Irti murehtimisesta -ryhmätyöpaja

Huomaatko toistuvasti murehtivasi opiskelutehtäviä ja opintojesi sujuvuutta? Kuluuko aika herkästi huolien vatvomiseen? Pystytkö irrottautumaan ajatuksistasi ja nauttimaan vapaa-ajastasi ilman itsekriittisiä ajatuksia? Kolmen kerran ryhmätyöpajassa lähestytään teorian, itsenäisten pohdintatehtävien ja kokemuksellisten harjoitusten sekä keskustelun kautta omia huoliajatuksia ja murehtimistaipumusta, sekä näiden vaikutuksia opintoihin ja hyvinvointiin.

A letter about well-being – Stay hopeful this summer

The months of lockdown have stirred up mixed feelings and thoughts in us all. We have been riding an emotional rollercoaster, one day feeling anxious and uncertain and the next seeing a glimmer of hope. With many long-awaited summer events cancelled, we have had to rethink our holiday plans. Now that the summer holiday season is approaching, we should all take a moment to think how we can nurture our sense of hope amidst the coronavirus crisis and look forward to the summer and our future with optimism.

Hyvinvointikirje - Toivorikas poikkeuskesä

Jo useamman kuukauden jatkunut poikkeusaika on herättänyt meissä vaihdellen monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Välillä kokemustamme ovat saattaneet sävyttää epätoivon tuntemukset, ja toisinaan olemme voineet nähdä toivon pilkahduksia tulevassa. Kesäsuunnitelmat ovat menneet monilla uusiksi, kun monet odotetut tapahtumat ovat peruuntuneet. Kesän ja lomakauden lähestyessä onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, kuinka voisi vaalia toivoa poikkeusajan keskellä ja suunnata katsettaan toiveikkaasti kesää ja tulevaa kohti?

A letter about well-being – Daily routines make life easier

For many of us, the coronavirus lockdown has placed heavy demands on our ability to work independently and avoid procrastination, and the coming summer may further increase these demands. Sticking to a daily routine will make your life easier. If you do not yet have routines and habits that work for you, this is an excellent time to start creat-ing some to bring order to your day.