A letter about well-being - Overcoming loneliness and building a sense of belonging

Loneliness is an unpleasant emotional response that we all experience every once in a while. One fifth of people feel lonely on occasion, and one tenth of the people living in Finland report experiencing more extended periods of loneliness. We are now living in exceptional times, and the restrictions in place because of Covid-19 raise concerns over increased levels of loneliness. In the coronavirus survey conducted by the student union TREY in September 2020, 60% of the respondents reported that they have been feeling lonelier since the pandemic. Now that remote working and learning continues, we want to encourage everyone to consider what we can all do to reduce loneliness – not only our own but that of others, too.

Hyvinvointikirje - Yksinäisyydestä yhteenkuuluvuuteen

Yksinäisyys on epämiellyttävä tunnekokemus, jota kuka tahansa meistä voi tuntea ajoittain ihan tavanomaisessa elämässä. Joka viides kokee ajoittaista yksinäisyyttä ja joka kymmenes suomalainen kärsii pidempiaikaisesta yksinäisyyden kokemuksesta. Poikkeustilanteessa koronasuositusten ja rajoitusten myötä yksinäisyys on noussut huolenaiheena vahvemmin esille. TREY:n syyskuussa tekemässä koronakyselyssä 60% vastanneista opiskelijoista koki yksinäisyyden lisääntyneen. Etäopiskelu- ja -työskentelytilanteen yhä jatkuessa rohkaisemmekin jokaista pohtimaan, mitä voisi tehdä itse oman tai toisten yksinäisyyden vähentämiseksi?