Erityisen hyvä suunta – vaativan erityisen tuen materiaalipankki nyt kaikkien käytössä

Erityisen hyvä suunta on vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksessa koottu sivusto. Sieltä löytyy erityisen tuen toimivia käytäntöjä, opiskelijoiden omia portfoliotöitä, linkkejä ja vinkkejä sekä vaativan erityisen tuen käsitteen avaamista useasta näkökulmasta.

Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus toteutettiin 2021-22 toista kertaa viiden ammattikorkeakoulun opettajankoulutusyksiköiden (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK, TAMK) yhteistyönä.

Ensimmäinen toteutus 2019-2020 koosti opiskeluprosessista artikkelikokoelman ”Puheenvuoroja erityisestä tuesta”. Toisessa toteutuksessa lähdettiin työstämään opittua sähköisen formaatin muotoon. Syntyi Erityisen hyvä suunta -sivusto, johon on koottu erityisen tuen toimivia käytäntöjä, opiskelijoiden omia portfoliotöitä, linkkejä ja vinkkejä sekä vaativan erityisen tuen käsitteen avaamista useasta näkökulmasta.

Toisen kierroksen vastuukoordinaattorina toimi Katariina Hakala TAMKista.

Sivuston formaatin on ideoinut ja suunnitellut Satu Aarnio HAMKista ja toimituskunnan jäseninä edellä mainittujen lisäksi ovat toimineet myös Leena Nuutila Haaga-Heliasta sekä opiskelijoista Marjut Nyström Ammattiopisto Livestä, Susanne Hyttinen Kiipulan ammattiopistosta sekä Auli Rauvola Ammattiopisto Spesiasta.

Sivuston tarkoituksena on olla moniammatillisille toimijoille matalan kynnyksen formaatti, jossa vaativan erityisen tuen kysymyksiin ja käytäntöihin pääsee vapaasti tutustumaan.

– Koulutus on perustunut keskeisesti yhdessä tutkimisen ja kehittämisen ajatukselle ja se on koonnut kokeneita asiantuntijoita yhteen keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin kentän käytännöissä. Materiaalipankki tuo hyvin näkyville vuoden työn tuloksia, kuvailee Katariina Hakala.

Pääsääntöisesti kaikki sivuston materiaali on vaativan tuen erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiden tuottamaa. Kun opiskelijat tulevat eri oppilaitoksista eri puolilta Suomea, on myös portaalin ote esimerkkeineen valtakunnallinen.

Kokemuksia tuodaan esille esimerkiksi Itä-Suomen alavalintamahdollisuuksista, suomenkielisen opetuksen järjestämisestä Raaseporissa ja haastavaa vaativan erityisen tuen käsitettä avataan haastattelemalla ylimpiä virkamiehiä. Vaativan erityisen tuen käytäntöjä avataan monipuolisesti.

– Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelijoiden tarpeet ovat entistä monimuotoisempia – oppivelvollisuus tarkoittaa myös oppioikeutta ja oikeutta saada erityistä ja vaativaa erityistä tukea opiskeluun. Tämä näkökulma on tärkeä painotus ihan kaikille koulutussektorin toimijoille, pohtii Hakala.

Moniammatillisen käsitteen myötä sivuston käyttäjäkuntaakin on mietitty laajasti. Teemasta keskustelun tulisi olla monialaista ja sektorirajat ylittävää. Uusi portaali toimiikin hyvin keskustelun avaajana ja herättäjänä.

Erityisen hyvä suunta -sivustoon pääset tutustumaan täältä: https://sites.google.com/hamk.fi/vaativaerityinentukierko/etusivu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *