Kategoria: Opinto-ohjaus

Miten valmistautua tammikuun opehakuun jo nyt?

Orientoidu aiheeseen ja tee opintoja jo syksyn aikana. Tullessasi valituksi TAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen koulutukset voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusmenetelmäpakki 5 op ja Opettajan digitaalinen osaaminen 5 op valinnaisiksi pedagogisiksi opintojaksoiksi ja Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Luottamus, tukeminen ja minäpystyvyyden vahvistaminen tärkeää opettajan työssä

Itseohjautuvuutta pidetään korkeakouluopiskelijalla usein itsestään selvyytenä, mitä se ei ole suinkaan automaattisesti opiskelijalle. Tähän taitoon tarvitaan ohjausta.  Miten olla itseohjautuva? Mitä se tarkoittaa? Löytää itse tietoa tietotulvan keskellä? Suunnitella opintoja ja uraa samalla kun opiskellaan uutta? TAMKin lehtori Terhi Pekkinen opiskeli TAOKissa opinto-ohjaajaksi ja erityisopettajaksi, jotta pystyy ohjaamaan ja tukemaan opiskelijoitaan entistä paremmin.