Kategoria: Opinto-ohjaus

Miten valmistautua tammikuun opehakuun jo nyt?

Orientoidu aiheeseen ja tee opintoja jo syksyn aikana. Tullessasi valituksi TAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen koulutukset voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusmenetelmäpakki 5 op ja Opettajan digitaalinen osaaminen 5 op valinnaisiksi pedagogisiksi opintojaksoiksi ja Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op kasvatustieteellisiin perusopintoihin.