Korkeakouluopiskelijallekin on tarjolla tukea

Erityisen äärellä -seminaari keräsi viime viikolla TAMKiin ja linjoille noin 150 erityisen tuen asioista kiinnostunutta.

Tiedämme, että korkeakouluissa koulutetaan erityisopettajia – ammatillisissa opettajakorkeakouluissa ammatillisia erityisopettajia ja yliopistoissa erityisopettajia. Mutta tiesimmekö, että korkeakouluissa myös työskentelee nykyisin erityisopettajia – ja yhteistyötä heidän kanssaan tekee vuosittain yhä useampi korkeakouluopiskelija.

Erityisopettaja Maiju Ketko TAMKista ja erityisopettaja Päivi Ruohoniemi Centria ammattikorkeakoulusta kertoivat Erityisen äärellä -seminaarissa saavutettavuudesta ja yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä korkeakouluissa.

Saavutettavuusasiat ovat edenneet korkeakouluissa viime vuosina. Vuonna 2019 OHO!-hankkeessa laadittiin saavutettavuuskriteeristö ja vuonna 2021 Tapio Kosunen OKM:stä julkaisi selvityksen Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta. Näiden kautta saatiin askelmerkit myös korkeakoulujen erityiseen tukeen ja erityisopettajien virkojen perustamiseen.

Saavutettavuus korkeakoulussa tarkoittaa sitä, että kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua opetukseen. Opiskelijalla on myös oikeus erityiseen tukeen. Viime vuosina on kiinnitetty enemmän huomiota opiskelijoiden moninaisuuden lisääntymiseen. Tukea tarvitaan erilaisissa asioissa ja on tärkeää, että yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä päästään suunnittelemaan yhdessä opiskelijan kanssa, mieluummin jo etukäteen. Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve.

Yleisimmin tuen pariin hakeutuvat korkeakouluopiskelijat, joilla on lukivaikeus tai neuropsykiatrisia pulmia. Myös sosiaalisten tilanteiden pelko, ryhmässä toimiminen, mielenterveyden haasteet sekä toiminnanohjauksen vaikeudet ja keskittymishäiriöt ovat varsin yleisiä. Myös kansainvälisillä opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua tukitoimien piiriin.

Keinoja opinnoista selviämiseen ovat esimerkiksi vaihtoehtoiset suoritustavat ja lisäajan käyttö. Opiskelijaa tulee kuitenkin ohjata näihin, pelkkä ylimääräinen aika itsessään ei tuo apua. Monia asioita jää silti opiskelijan omallekin vastuulle, esimerkiksi avustajan käyttö.

Maiju Ketko on laittanut ilolla merkille, että tukimahdollisuuksiin osataan tarttua yhä paremmin. Kehitys on hyvä, sillä yksin selviäminen ei ole mikään kunnia-asia – ei edes korkeakouluopiskelijalle.

TAMKissa on linjattu, että myös ammatillissa opettajankoulutuksissa opiskelevat kuuluvat erityisen tuen piiriin. Jonkin verran tätä mahdollisuutta on käytetty, on esim. osallistuttu lukitestiin ja yhdessä on pohdittu miten omaa toiminnanohjausta voisi tukea.

Seuraava hakuaika ammatilliseen erityisopettajakoulutukseen, opinto-ohjaajankoulutukseen ja ammatilliseen opettajankoulutukseen on TAMKissa tammikuussa 2025.

Teksti: Heli Antila

Kuva: Jenni Majuri

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi