KORKO-hankkeesta SIMHE-palveluksi

Hanketyössä on palkitsevaa se, että saa tehdä tehokkaasti asioita, jotka on havaittu tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Haasteena taas on saada hankkeen aikana tehty kehittämistyö ja materiaalit jäämään aktiiviseen käyttöön vielä hankkeen jälkeenkin. KORKO-hankkeessa tämä haaste on ratkaistu, kun hankkeen lopputuloksena SIMHE-palvelut jäävät korkeakouluyhteisöön (TAMK ja TAU) pysyväksi palveluksi. Tässä blogitekstissä kuvataan lyhyesti KORKO-hankkeen matka SIMHE-palveluksi.

KORKO-hankkeelle haettiin vuonna 2019 rahoitusta, koska Pirkanmaan alueella on tarve vahvistaa maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutukseen pääsyä, osaamisen tunnistamista ja opinnoissa pärjäämistä. Monet maahanmuuttajista ovat jo korkeakoulutettuja tai korkeakoulukelpoisia, mutta työllistyminen, korkeakoulujen opiskelumahdollisuudet tai vaativamman tason suomen kielen oppimismahdollisuudet aiheuttavat vielä paljon kysymyksiä.

Hankkeen alusta asti tavoitteena on ollut myös päästä Tampereen korkeakouluyhteisönä yhdeksi Suomen SIMHE-vastuukorkeakouluista (SIMHE= Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). SIMHE-vastuukorkeakoulut vastaavat maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutukseen liittyvistä kysymyksistä Suomessa. Vastuukorkeakoulutoiminnassa mukana oleminen vahvistaa valtakunnallista ja paikallista kehitystyötä myös rahoituksen kautta.

Tavoitteen saavuttamiseksi oli tärkeää alkaa toteuttaa ja testata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä suomen kielen oppimiseen liittyvää tukea että tarjoamaan henkilökohtaista ohjausta. Heti syksyllä 2019, kun hanke aloitti kunnolla toimintansa, järjestettiin jo ensimmäiset suomen kielen kurssit ja alkuvuodesta 2020 aloitettiin tarjoamaan henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuutta korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille.

Sen lisäksi, että hankkeessa on valmisteltu ohjaus- ja neuvontapalvelua ja suomen kielen opintotarjontaa, hankkeen aikana on koulutettu myös Pirkanmaan alueen oppilaitosten ohjaushenkilökuntaa kulttuuri- ja kielitietoiseen vuorovaikutukseen liittyen. Yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että asiantuntijat osaavat ottaa opiskelijoiden moninaisuuden huomioon niin opetuksessa, ohjauksessa kuin muussakin vuorovaikutuksessa.

Mitä hankkeesta jää korkeakouluyhteisöön?

Hankkeen alussa asetetut pysyvään SIMHE-toimintaan liittyvät tavoitteet on saavutettu. Tampereen korkeakouluyhteisö on päässyt SIMHE-vastuukorkeakouluksi ja SIMHE-palvelut ovat kaikille tarjolla!

Mitä tämä nyt sitten konkreettisesti tarkoittaa:

1. SIMHE-palveluun voi tutustua tarkemmin Tampereen korkeakouluyhteisön SIMHE-verkkosivuilla. SIMHE-ohjauksen ja suomen kielen opiskelumahdollisuuksien lisäksi verkkosivuilta löytyy mm. yliopisto-opettaja Maija Tervolan kehittämä suomen kielen sanastoon pohjautuva kielitesti, jonka avulla voi arvioida, riittäisikö oma kielitaitotaso korkeakoulussa suomeksi opiskeluun. Voit käydä itsekin testaamassa testiä! Testiä voi käyttää vaikka ohjattavan kanssa yhdessä. Verkkosivuilta löytyy myös ohjaajalle ohjeet testin tulosten tulkintaan.

2. SIMHE-ohjausta on tarjolla niille Suomessa asuville maahanmuuttajille, joita kiinnostaa korkeakouluopinnot. Henkilökohtaisen ohjausajan voi varata ottamalla yhteyttä SIMHE-ohjaajaan (simhe@tuni.fi).

3. Suomen kielen oppimiseen on tarjolla joukko verkkokursseja, joita voi opiskella vaikka ei vielä olisikaan korkeakouluopiskelijana. Kurssille päästäkseen suomen kielen taitotason täytyy olla pääosin vähintään B1-tasolla. Tarkoituksena on, että kursseilla voi vahvistaa suomen kielen taitoaan saadakseen paremmat valmiudet suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeluun tai työllistymiseen.

4. SIMHE-vastuukorkeakouluna TAMK saa vuosille 2021 – 2024 strategiarahaa SIMHE-toimintaan. Tämän avulla toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisemmin.

5. SIMHE-palvelun lisäksi hankkeen aikana tuotettua materiaalia jää pysyvään käyttöön:

a. Työharjoittelun aikaiseen kielenoppimisen vahvistamiseen on tehty harjoittelupaketteja Moodleen:  sairaanhoitoliiketalous ja tekniikka. Asiasta voi tiedustella lisää: ella.hakala@tuni.fi 

b. Hankkeen aikana pidettyjen kulttuuri- ja kielitietoisuuskoulutusten materiaalista on koostettu lyhyet videot ja tehtäväpaketti Moodleen. Tampereen korkeakouluyhteisön henkilökunta voi tutustua materiaaliin ja käydä aineistoa läpi vaikka yhdessä oman tiimin tai kollegoiden kanssa keskustellen.

SIMHE-kehittämistyö on oikeastaan vasta alussa ja jatkuu tulevina vuosina niin korkeakouluyhteisön sisällä kuin valtakunnallisestikin. Pirkanmaan alueellakin kehitystyötä tehdään aktiivisesti eri verkostoissa. SIMHE on mukana muun muassa International House Tampereen palvelusuunnitelmissa. Jos valtakunnallisia merkkejä ja ennusteita on uskominen, SIMHEllä on vielä monipuolinen ja kehittyvä tulevaisuus edessään.

Teksti: Heli Tiitinen

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *