Olemme mukana TUKEE2-hankkeessa

TUKEE2-hanke on ESR-hanke ja se toteutetaan SAMKin ja TAMKin yhteistyönä. Hanke kohdistuu Satakunnan alueelle ja ajoittuu ajalle 1.9.2020-31.3.2023.

TUKEE2-hankkeen tavoitteena on mm. mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevien nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen Satakunnan alueella.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten opettajaopiskelijoiden neuropsykiatristen (NEPSY) ja mielenterveydellisten haasteiden tunnistamista ja kohtaamiseen liittyvää osaamista.

Välittömänä kohderyhmänä ovat 16-25 -vuotiaat kohdennetun tuen tarpeessa olevat nuoret sekä heidän kanssaan toimivat. Välillisenä kohderyhmänä ja TAMKin toiminnan painopisteenä on ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat Porin toteutusryhmissä.

TUKEE2-hanke on ESR-hanke ja se toteutetaan SAMKin ja TAMKin yhteistyönä. Hanke kohdistuu Satakunnan alueelle ja ajoittuu ajalle 1.9.2020-31.3.2023.

Toimenpiteiden tuloksena nuorten valmiudet ammatilliseen koulutukseen suuntaamisessa, opintojen saattamisessa loppuun sekä työelämään siirtymisessä vahvistuvat ja heidän tulevaisuuden työelämäntaitonsa paranevat. TAMKin toiminta liittyy seuraaviin toimenpiteisiin:

– Vahvistaa ammatillisten opettajaopiskelijoiden osaamista mielenterveydellisten ja NEPSY haasteiden tunnistamisessa ja kohtaamisessa

– Luoda, pilotoida ja mallintaa työmenetelmiä yhdessä SAMKin kanssa

– Yhteistyössä SAMKin kanssa mukana suunnittelemassa toimintamallia kohderyhmän nuorten pärjäämisen tueksi.

Vertaisarvioinnin avulla tarkastelemme hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa lähtötilanteeseen. Näkökulmana on arvioida toimenpiteiden merkitystä opettajaopiskelijoiden osaamisen vahvistumisen näkökulmasta.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *