Majoitus- ja ravitsemusalan muutoskyvykkyydelle tukea Kyvykäs-hankkeella

Tyttö metsässä.

KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla on vahvasti työelämälähtöinen hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa matkailu- ja ravitsemisalojen ammattilaisten sekä pk- ja mikroyritysten muutoskyvykkyyttä. Keinoina toimivat työhyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen taitojen lisääminen, vertaistuen vahvistaminen sekä alan henkilöstön ja yritysten välisen verkostoitumisen lisääminen. Vaikuttavuutta pyritään saamaan aikaan jo hankeaikana.

  • Korona vaikutti suuresti MaRa-alaan. Alalla on valtava työvoimapula. Nyt tarjoamme alan Pirkanmaan yrittäjille ja niiden henkilöstölle monipuolista tukea ja ohjausta muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi, kuvailee projektipäällikkö Hannu Järvinen, joka on myös fysioterapian lehtori.

Mukaan hankkeeseen on valikoitunut 14 pientä yritystä, joista osassa yrittäjä toimii yksinyrittäjänä. yritykset sijaitsevat eri puolilla Pirkanmaata ja hanketoimijat käyvät vierailulla niissä. Hankkeen toimiin osallistuu yrityksistä kaikkiaan 72 henkilöä.

Hanke vahvistaa alan yritysten ja niiden henkilöstön muutoskykyä nyt ja tulevaisuudessa tukemalla sekä yrittäjien että yritysten henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) ja lisäämällä muutoskykyosaamista jatkuvan oppimisen ja vertaisoppimisen menetelmin. Hankkeen tuloksena yritysten, niiden työntekijöiden ja esimiesten mahdollisuudet pysyä toimintakykyisinä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ovat parantuneet.

Millaisin toimenpitein tavoitteita haetaan?

Tavoitteet pyritään saavuttamaan neljällä erilaisella toimenpiteellä:

  1. Työn ja työtoiminnan reflektointi ja tuunaaminen. Yrittäjä- ja työntekijälähtöisen työn kehittämisen avulla säädellään työn voimavarojen ja vaatimusten tasapainoa, edistetään työstä palautumista, tehdään työstä mielekkäämpää, merkityksellisempää ja hyvinvointia edistävää. Hankkeessa työtä tuunataan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, keskittyen työntuunausstrategioihin ja reflektiivisen työotteen vahvistamiseen, jotka edistävät resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä yksilö-, työyhteisö- ja yritystasolla. Tuunauksessa huomioidaan myös esimiestyön näkökulma.
  2. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Hankkeessa tehdään pitkäkestoisia fysiologisia mittauksia, muun muassa First Beat -hyvinvointimittauksia. Niiden avulla osallistujat saavat arvokasta tietoa omasta hyvinvoinnistaan usean viikon ajalta sekä monipuolisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista toimintakykyynsä. Hyvinvoinnin edistämistä tuetaan yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjauksen kautta, johon sisältyy esimerkiksi kunto-ohjelman suunnittelu (mm. liikuntalajikokeiluja, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja valmennusohjausta).
  3. Jatkuvan oppimisen ja vertaisoppimisen taitojen lisääminen. Yleiset oppimisvalmiudet ovat muutoskyvykkyyden ydinaluetta. Yritysten toimintaympäristön nopeissa muutoksissa on tehokkaaksi osoittautunut vertaisverkostoissa tapahtuva horisontaalinen oppiminen. Oppiminen perustuu vertaisuuteen ja dialogiin, kokemusten reflektointiin ja tulevaisuuden toimintaedellytysten uudelleenrakentamiseen.
  4. Avoin digitaalinen oppimateriaali muutoskyvykkyyden ja hyvinvoinnin tueksi. Edellisten toimenpiteiden pohjalta rakennetaan digitaalinen muutoskyvykkyyden ja hyvinvoinnin avoin digitaalinen oppimateriaali, joka koostuu muun muassa podcasteista, videoista ja itseopiskelumateriaaleista. Materiaali jää käyttöön hankkeen jälkeen.

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksiköstä hankkeessa koulutusmateriaalin tuottamiseen osallistuvat Annukka Tapani ja Hanne Mäki-Hakola sekä Tampereen yliopiston asiantuntijat. Heidi Lehtonen toimii hallinnollisella puolella.

Hanne Mäki-Hakola ja Annukka Tapani ovat tehneet käsikirjoitukset ja suunnitelmat podcasteista, joiden emäntinä toimivat ja hankkeen toimijoita on ollut asiantuntijoina haastateltavina eri teemoista esim. Resilienssi, Stressi ja uupuminen, Palautuminen jne. Podcastit toimivat tässä hankkeessa koulutusmateriaalina.

Ammatillisen opettajakoulutuksen yliopettaja Annukka Tapanilla on fysioterapeutin tutkinnon lisäksi hyvinvointivalmentajakoulutus. Opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin tuki ovat hänen keskeisiä osaamisiaan.

Hanne Mäki-Hakolalla on yli 15 vuoden kokemus pedagogisesta täydennyskoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta työelämässä, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa. Hänen erityisiä osaamisia ovat dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen, mentorointi sekä ammatillisten muutos- ja kasvuprosessien fasilitointi ja ohjaus.

Heidi Lehtonen on työskennellyt ammatillisessa opettajankoulutuksessa vuodesta 2005 asti ja myös siitä lähtien hän on vuosittain ollut mukana hanketyössä liittyen erityisesti pedagogiseen kehittymiseen ja kehittämiseen.

  • Arjesta irtautuminen ja ajatusten saattaminen välillä muualle liikunta- ja pohdintatehtävien sekä keskustelun avulla saa parhaimmillaan näkemään omansa työnsä uusista näkökulmista, pohtii Heidi Lehtonen.

Yliopiston asiantuntijat ovat jo tehneet ensimmäiset vierailukäyntinsä yrityksiin. Tilanne on kartoitettu haastattelujen avulla ja esille tulleita konkreettisia haasteita pyritään nyt selättämään. Suunnitelmat ja aikataulut räätälöidään yrityskohtaisesti. Suunnitelmissa on myös järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja innostaa yritystenväliseen yhteistyöhön.

  • Ehdottomana tavoitteenamme on, että hanke jää elämää vielä hankekauden jälkeenkin. Avoimet digitaaliset oppimateriaalit tukevat muutoskyvykkyyttä siinäkin vaiheessa, kun hanke on jo ohi, Järvinen näkee.

KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla -hanke käynnistyi syyskuussa 2021 ja päättyy 31.8.2023. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa, jossa TAMK toimii koordinaattorina ja TAU osatoteuttajana. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

Teksti: Heli Antila

Kuva: Kyvykäs-hanke

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *