Mukana Digivisio2030-työskentelyssä

Puhelin
Kuva: Jonne Renvall.

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaamme.

Kaikki Suomen 38 korkeakoulua ovat allekirjoittaneet Digivisio2030-hankkeen osallistumissopimuksen ja hanketoimisto on perustettu vuonna 2020.

  • Digivisio mahdollistaa, että oppija voi oppia joustavammin ja sitä kautta kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. ​
  • Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun opiskelukokemuksen mahdollistajana. ​
  • Digivisiolla taataan, että korkeakoulutuksen taso nousee ja suomalaisten työllistyminen paranee – niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasolla. ​

Digivisio-työskentelyssä on mukana edustajia eri korkeakouluista. Opinto-ohjaajamme Ville Nevalainen on ollut mukana työskentelyssä syyskauden. Hän on mukana osatoteutuksessa ”Opiskelukyky, opiskelutaidot ja keskeyttämisen ehkäiseminen”, joka kuuluu digipedagogiikan teeman alle. Hänen työparinaan on työskennellyt kehittämispäällikkö Leena Penttinen Jyväskylän yliopistosta.

  • Olemme lähestyneet teemoja niin, että käymme läpi aiemmissa hankkeissa listattuja hyviä käytäntöjä sekä teemme esiselvityksen pohjalta korkeakouluille suosituksia siitä, miten asioita kannattaisi tarkastella ja edistää, Ville Nevalainen kuvailee.

Hän näkee tärkeänä, että kaikki Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet Digivisio2030-työskentelyyn. Näin myös suositusten ja hyvien käytäntöjen päätyminen käytäntöön on realistista ja oman työn kokee alusta alkaen vaikuttavana. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ohjauksissa on suuriakin eroja ja paikoin ohjaustarve voi olla resurssointia suurempi.

Eri hankkeissa on koottu paljon hyviä käytäntöjä esimerkiksi vertaistukeen ja opiskelutaitojen kehittämiseen liittyen. Monella korkeakoululla onkin erilaisia opiskelukykyyn ja -hyvinvointiin liittyviä itseopiskelukursseja valinnaisina opintojaksoina.

  • Näistä olisi hyvä saada yhteinen tarjotin. Opiskelijat voivat myös tarvita tukea, jotta osaavat hakeutua kurssille. Itsenäinen suoritustapa vaatii aina paljon myös itseohjautuvuutta. Ymmärtääkseni palaute kursseista on kuitenkin pääsääntöisesti positiivinen, Nevalainen pohtii.

Hän toivoo, että Digivisio2030-työskentelyn avulla pystytään luomaan vaikuttavuutta ja tuomaan kehitellyt asiat pysyväksi osaksi korkeakoulujen käytäntöjä.

 

Teksti: Heli Antila

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *