OSU -Opettajaksi Suomeen -hankkeesta hyviä kokemuksia

Hanketiimi ja opiskelija.
Hankkeessa mukana olleet Ville Nevalainen, Heidi Lehtonen, Sirpa Levo-Aaltonen, Mervi Kastari ja Kosti Nivalainen sekä opiskelija Irina Viital.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa on ollut tavoitteena maahanmuuttajataustaisten opettajien virallisen pätevyyden täydentäminen Suomen koulujärjestelmään soveltuvaksi. Samalla hankkeen tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajataustaisten opettajien työllistymistä Suomeen. Hankkeen toteutus tapahtuu 13.4.2021-31.12.2023 yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa.

Maahanmuuttajien määrän kasvaessa myös erityistä tukea ja ohjausta tarvitaan yhä enemmän. Tarvitaan myös eri kulttuuritaustaisia opettajia.

Suomessa opettajilta vaaditaan virallinen pätevyys, sillä lähtömaan muodollinen pätevyys ei mahdollista työskentelyä opettajana Suomessa. Tutkinto rinnastetaan suomalaiseen tutkintoon täydentävien opintojen avulla.

Opetushallitus on määritellyt täydentävien opintojen kelpoisuusvaatimukset, joten ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee aina OPH:n rinnastamispäätöksen. Täydentävät opinnot saattavat sisältää ohjattua harjoittelua, didaktisia opintoja tai kieliopintoja.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen haettaessa hakupisteet voivat jäädä alhaisiksi. Hakukriteeritkään eivät aina sovellu muista kulttuureista tuleville. Esimerkiksi työkokemusta tai opetusalan täydennyskoulutuksia ei vierastaustaiselta hakijalta useinkaan löydy.

Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa on kehitetty rinnastamispäätöksen omaaville erillishakuna täydentävien opintojen yksilöllisiä opintopolkuja, joiden aikana myös heidän työllistymistänsä tuetaan sekä Suomen kielen ammattisanastoa vahvistetaan.

Toiminnan tavoitteet ja käytännön pelisäännöt käydään läpi oman mentorin kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennen harjoittelua eri ammattialoihin sekä Suomen koulutusjärjestelmään. Uraohjauksen verkkokurssi tukee opiskelijoiden kasvua ammatillisiksi opettajiksi sekä vahvistaa heidän kulttuurista tietämystään. Myös nivelvaiheen tuki työelämään siirryttäessä on huomioitu.

Rinnastamispäätöksen saaneet opettajaopiskelijat ovat vahvistaneet suomen kielen taitoa ammattisanastoa opettavan aineen osalta. Lisäksi he ovat laajentaneet opintojensa aikana myös opettajuuden verkosto- ja kumppanuusosaamista alueellisten oppilaitosten kanssa hankkeen opintoihin liittyvän harjoittelun myötä ja osa opiskelijoista on työllistyneet ammatillisen opettajan tehtäviin.

Jotta opetustyöhön saataisiin lisättyä kulttuurista moninaisuutta, opettajaopiskelijoiden valinnassa voitaisiin maahanmuuttaneiden osalta soveltaa positiivisen erityiskohtelun periaatteita. Lisäksi hakua ammatilliseen opettajankoulutukseen voitaisiin edistää joustavalla haulla, joka mahdollistasi rinnastamispäätöksen saaneen hakeutumista täydentäviin opintoihin ns. non-stop-haulla lukuvuoden aikana. Tämä edistäisi rinnastamispäätöksen saaneen opettajaopiskelijan valmistumista ja työllistymistä opetustyöhön.

OSU-hankkeen päätöswebinaarissa kuultiin myös kolmen koulutukseen osallistuneen opettajan Mariia Ignatevan, Elena Lehtomäen ja Irina Viitalin kokemuksista. Apuja opiskelijat olivat saaneet muun muassa SIMHE-toiminnan kautta sekä opettajilta matkan varrella. Puheenvuoroissa painotettiin myös, että ensimmäinen askel on suomen kielen opiskelu, mutta tärkeää on myös se, että maahanmuuttajaopettaja nähdään aksenteista huolimatta ammattilaisena ja hän saa kehittää osaamistaan aktiivisena toimijana.

Opetusneuvos Terhi Kumlin Opetushallituksesta kertoi rinnastyspäätösprosessista ja täydentävistä opinnoista. SIMHE- palvelutja esitteli Mervi Kastari TAMKista ja AKVA – koulutuksesta kertoi Kati Järvinen Helsingin yliopistosta. Lisäksi maahanmuuttaneiden opettajien työelämäkokemuksia kertoivat Mervi Kastari ja Tiina Miikkulainen TAMKista. Hankkeesta ja tulevista suunnitelmista kertoi projektipäällikkö Kosti Nivalainen.

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin on seuraavan kerran 3.-18.1.2024.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa koulutuksistamme!

0294 520 450
taok.tamk@tuni.fi

 

Opettajaksi Suomeen – hanke. https://sites.tuni.fi/osu/

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi