Ammatillisten opettajanopiskelijoiden kokemuksia Yrityskylän opetus- ja ohjaamisharjoittelusta

Yrityskylän kahvila.
Yrityskylän kahvila.

Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Mutta mitä tekevät TAOKin ammatilliset opettajaopiskelijat Yrityskylässä?

Yrityskylä on osa Talous ja nuorten TAT:ia, kouluikäisten oma yhteiskunta pienoiskoossa niin ala- kuin yläkoululaisillekin. Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, joka perustuu opetussuunnitelmaan.

Yrityskylään tullessaan oppilas valitsee itseään kiinnostavan ammatin, jossa hän työskentelee ja saa työstään palkkaa, jolla taas pystyy tekemään hankintoja Yrityskylän muista liikeyksiköistä. Näin yhteiskunnan toiminta tulee koululaisille tutuksi. Alakoululaisten työtehtävät ovat yksinkertaisia arkisia asioita, yläkoululaiset perehtyvät tiimeinä jo kansainvälisen bisneksen hoitamiseen.

Yrityskylän portti.

Mutta mitä ihmettä tekee ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelija Yrityskylässä?

Taok ja Yrityskylä ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2013 lähtien. Pirkanmaan yrityskylä on tarjonnut ammatilliseksi opettajaksi opiskeleville mahdollisuuden suorittaa heidän opintoihinsa liittyvän opetus- ja ohjaamisharjoittelun toimimalla yrityskylässä oppilasryhmien ohjaajina. Opettajaopiskelijat osallistuvat harjoittelunsa alussa Yrityskylän järjestämän ohjaajakoulutuksen, jossa he perehtyvät Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen ja saavat pedagogisia malleja oppilasryhmien ohjaamiseen. Yrityskylän kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa myös sellaiselle opettajaopiskelijalle opetusharjoittelupaikan, joka ei työskentele koulutusorganisaatiossa.

Yrityskylän aluekoordinaattorin Laura Lautasen mukaan TAOKin ja Yrityskylän välinen yhteistyö on merkityksellistä monesta eri näkökulmasta.

  • TATin koko olemassaolo tänä päivänä perustuu siihen, että haluamme tarjota lapsille ja nuorille positiivisia ja rohkaisevia kokemuksia työelämästä. Tätä samaa haluamme tarjota myös toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille ohjaajayhteistyön kautta, Lautanen kertoo.

Jo pelkästään erilaisia työelämätaitoja karttuu yhdenkin ohjauspäivän aikana, kun toimintaympäristössä on suuri joukko (50-90) kuudesluokkalaisia, heidän opettajansa ja lisäksi Yrityskylän henkilökunta (vastuuohjaajat ja aluekoordinaattori). Voimakkaimmin esiin nousevat tietysti yksilö- ja ryhmäohjaustaidot sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Ohjatessa on hallittava kokonaisuuksia ja pystyttävä priorisoimaan pieniä liikkuvia osia.

Opettajaopiskelijat pääsevät myös ohjaajina tarkastelemaan ja kartuttamaan omiakin taloustaitoja ja yrittäjämäistä asennetta, kun seuraa oppilaiden päivän kulkua.

  • Nimetyn vastuuyrityksen oppilaiden ohjaaminen vaatii itseohjautuvuutta. Opettajaopiskelijoille Yrityskylä on erityisen antoisa työkokemus sikäli, että se tarjoaa ohjattavaksi laajan kirjon erilaisia oppijoita. Meillä käyvät oppilaat ovat kaikkea yleisen ja erityisen tuen väliltä. Meille vieraileva ohjaaja on tärkeän työresurssin lisäksi mielenkiintoinen tarkkailija, joka näkee Yrityskylän ulkopuolisin silmin. Sen vuoksi olemme aina kiinnostuneita kuulemaan ohjaajien kokemuksia ohjauspäivistä ja siihen liittyvistä käytänteistä. Kehitämme toimintaa jatkuvasti ja ohjaajilta saatu palaute on yksi tärkeä kanava huomata kehityskohteita, Lautanen painottaa.

Hänen mukaansa onkin ollut mielenkiintoista kuulla, kuinka ohjaajat kokivat Yrityskylän ja millaisia huomioita he tekivät oppimisympäristöstä tai sisällöstä. Ohjaajat ovat tosi heterogeenistä porukkaa, monesta eri kokemustaustasta tulevia. Aikuisopiskelijat ovat erityisen herkullinen joukko, kun heillä on elettyä elämää ja työkokemustakin usein monelta eri alalta.

Virtuaalinavetta.
Virtuaalinavetta.

 

Opeopiskelijat ohjaavat lapsia ja nuoria ottamaan yhteiskunnan haltuun

– Aloitin oman ohjausharjoitteluni Yrityskylästä. Tämä oli mukava tapa aloittaa harjoittelu, kun kaikki oli valmiiksi hyvin ohjeistettu. Ennen harjoittelua pidetty alkukoulutus selkeytti hyvin sen, mitä asioita ohjaajilta haluttiin, kiittelee harjoittelunsa yrityskylässä tehnyt Mari Ahonen.

Itse päivä Yrityskylässä meni nopeasti. Oppilaat olivat motivoituneita tehtäviinsä. Ohjaajan tehtävänä oli rohkaista oppilaita niin, että annetut tehtävät onnistuivat. Kaikki oppilaiden tehtävät olivat normaaleja arkipäivän asioihin liittyviä, joten mitään erikoistaitoja ei ohjaajalta sisällöllisessä mielessä vaadittu.

Harjoittelu tapahtui korona-aikaan, mutta oli silti turvallinen. Kaikki käyttivät maskeja ja käsidesiä oli tarjolla riittävästi. Käsihygieniaa korostettiin myös oppilaille ja maskit olivatkin jo heille itsestäänselvyys. Ilman maskeja oltiin ainoastaan ruokaillessa, joissa omille luokille oli tarkkaan varatut omat pöydät.

Tehdas.

– Päivä Yrityskylässä avasi silmäni myös toisenlaisesta kokemalla oppimisesta ja siitä, että hyvin käytännönläheisellä tavalla voidaan vahvistaa kuudesluokkalaisten lasten omaehtoista oppimista. Meillä Yrityskylän puolesta tulevilla ohjaajilla ei ollut ennakkokäsityksiä esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnoista, joten meillä oli mahdollisuus antaa heidän loistaa omissa käytännönläheisissä tehtävissään, kertoo Pia Ojalahti-Diallo.

Opettajaopiskelijat kuvailevat, miten hienoa ja antoisaa oli seurata, kun nuoret oppijat ottivat muutamissa tunneissa haltuun koko miniyhteiskunnan ja kukin toimi siellä omissa tehtävissään oikein hyvin.

– Kokemuksena tämä oli hyvä ja mielenkiintoinen. Nautin tekemisestä Yrityskylässä. Tarkkailin vastuuohjaajia ja sitä, kuinka he ottivat meidät opiskelijat hienosti vastaan, vaikka olinkin paljon enemmän ikää ja elämänkokemusta omaavampi henkilö kuin he. Huomasin osan heistä jännittävän, mitä mahdamme olla mieltä päivästä. Päivän lopuksi kävimme palautekeskustelua ja laitoin merkille, että vastuuohjaajat olivat vastuussa päivän onnistumisesta ja meidän muiden ohjaajien motivoimisesta koko päivän, Ojalahti-Diallo kertoo.

 

Teksti: Kosti Nivalainen & Heli Antila

Kuvat: TAOKin opeopiskelijoiden arkisto.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi