Avainsana: opettajankoulutus

Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa, tuottavaa ja terveellistä työtä opetusalalle!

Työhön liittyy ammatista riippumatta koko ajan enemmän aivotyötä eli tiedolla työskentelyä ja ajatustyötä, jatkuvaa asioiden huomaamista, muistamista, ongelmien ratkaisua sekä uusien tietojen ja taitojen oppimista. Inhimillisellä tiedonkäsittelyllä on rajat aivan samoin kuin fyysisellä toimintakyvylläkin. Teknologia mahdollistaa työn tekemistä uudella tavalla, mutta on se tuonut myös uudenlaisia kognitiivisia haasteita.

Miten valmistautua tammikuun opehakuun jo nyt?

Orientoidu aiheeseen ja tee opintoja jo syksyn aikana. Tullessasi valituksi TAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen koulutukset voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusmenetelmäpakki 5 op ja Opettajan digitaalinen osaaminen 5 op valinnaisiksi pedagogisiksi opintojaksoiksi ja Pedagogiset perustiedot ja -taidot 10 op kasvatustieteellisiin perusopintoihin.